Országház Könyvkiadó

címke rss

Most minden kiderült a legnagyobb felvidéki magyar politikusról

Történelmi kiadványt jelentette meg az Országház Könyvkiadó azzal, hogy kiadták a felvidéki politikus, Esterházy János életrajzának újabb szempontú feldolgozását.

Újabb érdekes dolgok derültek ki a Szent Koronáról

Itthon2023.03.20, 11:58

Monumentális kötetben tárja fel az Országház Könyvkiadó legújabb kiadványa a magyar Szent Korona és a koronázási jelvényeknek a történetét.

Így fonódott össze a magyar és horvát történelem

Itthon2023.02.08, 11:58

Eddig nem látott részletességgel mutatja be a horvát szábor több évszázados történetét az Országház Könyvkiadó legújabb kiadványa. A műből szinte mindent meg lehet tudni a magyar-horvát államközössé egyik legfontosabb szervéről.

Tényleg 800 éve született a magyar alkotmány?

Itthon2022.11.23, 10:44

Újabb nagyon fontos kiadványt jelentetett meg az Országház Kiadó a 800 éves Aranybulláról.

Kiderült, hogyan szerepeltek a magyarok a szomszédos parlamentekben

Itthon2022.11.23, 10:43

Az Országház Könyvkiadó legújabb kötete az 1920 utáni külhoni magyar parlamenti képviseltre összpontosít, de a dualizmus korszaka is szóba kerül.

Mit lehet tudni a dualizmus korának egyik legfontosabb háttéremberéről?

Itthon2022.11.23, 10:43

Csengery Antal életéről jelentetett meg egy monumentális kötetet az Országház Könyvkiadó.

Így zajlottak a magyar történelem legsötétebb napjai

Itthon2022.08.25, 12:39

A magyar történelem egyik legtragikusabb időszakát, a trianoni békediktátum ratifikációjának az időszakát mutatja be az Országház Könyvkiadó legújabb kiadványa. A kötet szerzői részletesen foglalkoznak a ratifikáció nemzetgyűlési vitájával, a korabeli sajtóban megjelent visszhangjával, illetve megvizsgálják azt is, hogy a szövetséges hatalmak – s több vesztes ország – országgyűléseiben milyen körülmények, milyen viták közepette került sor a békeszerződések ratifikálására.  

Nagyon érdekes dolgok derültek ki Deák Ferenc testvéréről

Itthon2022.08.25, 12:38

Az Országház Könyvkiadó Országgyűlési értekezések sorozatának legújabb kötete Deák Antal politikai tevékenységét és mindennapjait mutatja be az 1825–1833 közötti időszak országgyűlésein. A munkát Molnár András levéltáros-történész jegyzi.

Komoly tabuk dőltek le az egyik legnagyobb magyar királyról

Itthon2022.06.16, 10:04

Korábban stabilnak gondolt elképzeléseket oszlat szét az Országház Könyvkiadó legújabb kiadványa, amely a 800 éve kiadott Aranybulla születésének körülményeit járja körül.    

Így gúnyolták ki a magyar parlamentet

Kultúra2022.02.21, 10:38

A Kiegyezéstől a rendszerváltásig követhetik figyelemmel a magyar Országgyűlés munkájáról szóló karikatúrákat az Országház Könyvkiadó legújabb művében.

Újabb részletek derültek ki az egyik legvéresebb 1956-os mészárlásról

Itthon2021.11.19, 10:46

Az Országház Könyvkiadó legújabb kiadványa eddig nem látott részletességgel mutatja be az 1956. október 25-i Kossuth téri eseményeket.

Példátlan kiadványt jelentetett meg az Országgyűlés

Itthon2021.08.30, 10:10

A magyar parlamentarizmus egyik legérdekesebb időszakáról az 1867 és 1918 közötti évekről jelentett meg kétkötetes kiadványt az Országgyűlés Könyvkiadó. Ez a több mint 50 éves időszak határozta meg a hazai parlamentarizmus későbbi fejlődését is, mivel a mai napig érvényben lévő szabályok és szokások egy része ebben a korszakban formálódott ki. A több száz oldalas tudományos munkák a jövőben nélkülözhetetlennek lesznek a téma iránt érdeklődök számára is.

Mutatjuk, hogyan semmisült meg a történelmi Magyarország

Itthon2021.03.10, 09:12

Az Országház Könyvkiadó legújabb művében azt a folyamatot mutatja be több tanulmányon keresztül, amikor Magyarországon meglazultak és elpattantak azok a szálak, amelyek a dualizmus korában, de még az első világháború alatt is kohéziót biztosítottak a nemzetnek, s melynek eredményeként 1919-ben az ország a folyamatos bomlás, szétesés állapotába jutott.

Így született meg a magyar parlamentarizmus

Itthon2021.03.10, 09:11

Rendi országgyűlések a Magyar Királyságban a 18. század elejéig címmel jelent meg az Országház Könyvkiadó magyar országgyűlések történetét bemutató sorozatának legújabb kötete. Szerzői a magyar országgyűlések középkori történetének ívét rajzolják meg.

Miért az Országházban tanyáztak a Lenin-fiúk?

Itthon2021.01.25, 11:15

A vörösterror az Országházban 1919 - című kiadvány célja a tanácsköztársaság politikai rendőrségének ama tevékenységi körét kívánja vizsgálni, amely elsősorban az Országházhoz köthető, s ezáltal méltó emléket állítani mindazoknak, akik az 1919-es vörösterror országházi áldozatai voltak.

Így sikerült Bécset megtörni a reformnemzedéknek

Itthon2021.01.13, 08:22

A XIX. század legeredményesebb reformországgyűléséről szól az Országház Kiadó kiadványa.

Kiderült, miért lett elegük Bécsből a leggazdagabbaknak

Itthon2020.11.02, 08:15

A főrendi ellenzék – a magyar arisztokráciától történelmi hűséget váró bécsi kormányzat őszinte döbbenetére – az 1839–40-es országgyűlésen zászlót bontott, de eddig nem sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel a történettudomány. Milkovics Tamás legújabb kiadványa, amelyet az Országház Könyvkiadó adott ki, igazán hiánypótló munka lett.

Így látják a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiáját

Itthon2020.11.02, 22:40

Az 1919-es Tanácsköztársaságról szól az Országház Könyvkiadó legújabb műve.

Olyan dolog derült ki a Kossuth térről, amire senki sem számított

Itthon2020.10.13, 09:16

Az Országház Könyvkiadó reprezentatív megjelenésű kiadványa az elmúlt közel másfél évszázad történetét egyetlen helyszín, a Kossuth Lajos tér alakváltozásainak, nagy eseményeinek és hétköznapjainak, emlékműveinek és palotáinak bemutatásával dolgozza fel több mint százharminc ismeretterjesztő cikkben, rendkívül gazdagon illusztrálva. Emellett olyan megdöbbentő, elfeledett vagy éppen tudatosan felejtésre ítélt történeteket tár fel olvasói előtt, amelyek a magyar nemzet és különösen Budapest múltja iránt érdeklődő közönség számára lebilincselő olvasmánnyá teszik.

Monumentális mű jelent meg az Országházról

Itthon2020.10.13, 09:13

Az Országház építése és művészete címmel megjelent az épület nagymonográfiája. A kötetet Sisa József, a BTK Művészettörténeti Intézetének tudományos tanácsadója, kutatócsoport vezetője szerkesztette, és az Országház Könyvkiadó adta ki. A több mint 800 oldalas mű az Országház létrejöttének és kialakításának különféle aspektusait tárgyalja, mint a tervpályázat története, a kivitelezés folyamata, a műszaki kialakítás, a díszítés formái – épületkerámia, díszítőfestés, színes üvegablakok, az épület szobrai és képei. A munka felrajzolja a budapesti Országház helyét a világ parlament-építészetében, és bepillantást enged a társadalmi környeezetbe ...

Miért omlott össze a történelmi Magyarország?

Itthon2020.07.06, 10:44

A történelmi Magyarország 1918-as összeomlásánek körlményeiről jelentetett meg tanulmánykötetet az Országház Könyvkiadó. 

Így tették tönkre a szovjetek a térségünket

Itthon2020.07.06, 09:36

A második világháború után a győztes nagyhatalmak a teheráni-jaltai-potsdami konferenciákon felosztották egymás között Európát és a világot. A közép-európai államok a Szovjetunió érdekszférájába kerültek. Az Országház Könyvkiadó, Sztálin árnyékában – című kiadványa azt mutatja be, hogy a szovjet modellt 1948-ig hogyan tették általánossá ezekben az államokban.

Fantasztikus képek az első Országgyűlésről

Itthon2020.06.08, 14:45

A harminc évvel ezelőtt, az első szabadon választott Országgyűlésről jelentetett meg eddig nem látott képeket az Országház Könyvkiadó. A ..."második magyar ezerév kezdete.." – című kiadványt mind a szakemberek, mind a közelmúlt története iránt érdeklődök nagy élvezettel forgathatják.

Ezért eshetett szét a történelmi Magyarország

Itthon2020.02.18, 10:53

Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon – címmel jelentett meg újabb kiadványt az Országház Könyvkiadó. A kötetből többek között részletesen megismerhetjük a XIX. századi nemzetiségi küzdelmeket, valamint a rendszerváltást követő nemzetiségi törvény megszületését is.

Egyedülálló írás született az álparlamentarizmusról

Itthon2020.01.07, 08:17

Sajátos vállalkozásnak eredménye lett az Országház Könyvkiadó legújabb kiadványa, amely az 1949-1990-es időszak parlamentjét vette górcső alá. Az ominózus évtizedekben az Országgyűlés nem fejtett ki érdemi munkát, mégis egy 600 oldalas mű született erről az igazából álparlamenti időszakról.

Így még soha nem látta a magyar történelem viharos évtizedeit - könyvajánló

Itthon2019.07.03, 17:15

Egy sajátos prizmán, a karikatúrákon keresztül mutatja be a magyar történelem közel másfél évszázadát (1848-1989) az Országház Könyvkiadó által megjelentett, A magyar politikai karikatúra története – című kiadvány.

Új megvilágításba kerül a magyar reformkor

Itthon2019.07.02, 15:12

Mind a hazai közép-, mind a felsőoktatásban óriás hiányt pótol az Országház Könyvkiadó legfrissebb munkája. Dobszay Tamás könyve a rendi országgyűlések történetét tekinti át 1790-1848 között. Az újkori magyar történelem egyik legpezsgőbb időszakáról kapunk egy olyan képet, amit eddig sajnos nem ismerhetett meg a széles nyilvánosság.

Könyvritkaság került a boltokba

Itthon2019.07.02, 11:23

A bethleni-konszolidáció csúcsán írt magyar parlamentarizmus történetet adott ki újra az Országház Könyvkiadó. A rendhagyó kiadványból megtudhatjuk, hogyan látták a hazai parlamenterizmus fejlődését és alakulását az 1920-as évek közepén.

Újabb magyar tévhitet döntöttek le

Itthon2019.06.11, 09:25

A 18. századi Magyarország politikai életében sokkal szélesebb rétegek vettek részt, mint ahogyan az az akkori Európában megszokott volt. Ez az egyedülálló helyzet a Habsburg Birodalmon belül is külön fejlődési útra terelte az országot, a magyar rendek ugyanis kivételesen széles körű jogosítványokkal rendelkeztek. Ezeket a jogokat intézményes formában a diéta (országgyűlés) jelenítette meg. Az Országház Könyvkiadó egyik legújabb kötete a rendi diéták 1708 és 1792 közötti történetét és működését mutatja be.

Nagyon érdekes dolgok derültek ki Erdélyről

Itthon2019.05.21, 13:50

Igazán hiánypótló kiadványt jelentett meg az Országház Könyvkiadó azzal, hogy egy átfogó műben mutatják be a 16-17. századi erdélyi országgyűlések szerepét és helyét a magyar parlamentarizmus történetében.

Itt mindent megtudhat a kiegyezésről

Itthon2019.04.24, 11:43

Megosztó kompromisszum – címen jelentetett meg legfrissebb kiadványát az Országház Könyvkiadó. A kötet még egy 2017 végi Parlamentben tartott, a kiegyezésről szóló konferencia előadásait tartalmazza szerkesztett formában. Aki rövid idő alatt szeretne minél többet megtudni Ausztria és Magyarország több mint 150 évvel ezelőtt megkötött egyezségéről, annak mindenképpen érdemes alaposan tanulmányoznia ezt a könyvet.

Előző
  • 1
Következő