Habsburg Birodalom

címke rss

„A természet törvénye tilt minden hazugságot”

1723. szeptember 11-én született Érsekújvárott Pray György, jezsuita történetíró, aki a történeti irodalomban oly gazdag 18. századból azzal magaslik ki, hogy ő volt az első magyar történész, aki munkásságát következetesen a források kritikai vizsgálatára alapozta, és gyakorlatilag ettől fogva beszélhetünk modern magyar történettudományról. - írja Fehér Bence, Magyarságkutató Intézet a Klasszika-filológiai Kutatóközpont igazgatója a agyarságkutató Intézet honlapján.

Tudja-e, ki volt a 19. század egyik legbefolyásosabb diplomatája?

Tudomány2023.05.15, 11:15

Kétszázötven éve, 1773. május 15-én született Koblenzben Klemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich-Winneburg német diplomata, osztrák külügyminiszter és kancellár, ahogy ő szerette nevezni magát: „Európa orvosa".

Aki nélkül sokkal kevesebbet tudnánk az erdélyi mindennapokról

Tudomány2022.09.22, 10:36

Szeptember 22-én lesz kétszázhetven éve, hogy elhunyt báró Apor Péter emlékiratíró, a XVII-XVIII. századi erdélyi művelődéstörténet egyik legfontosabb forrása, a Metamorphosis Transylvaniae szerzője.

Református erdélyi főkancellár az erdélyi kultúra szolgálatában

Tudomány2022.08.18, 06:59

Politikai tevékenysége, a közoktatás fejlesztésé¬ben játszott szerepe, a magyar kultúráért tett erőfeszítései alapján Teleki Sámuelt a XVIII–XIX. századi Erdély legnagyobb magyarjai közé kell sorolnunk. A Magyar Nemzet "Lugas" mellékletében jelent meg Köő Artúrnak, Intézetünk Történeti Kutatóközpontja munkatársának Teleki Sámuel királyi kamarás, küküllői főispán és erdélyi főkancellárról szóló ismeretterjesztő írása. – írja a Magyarságkutató Intézet honlapján.

A drámai hazaszeretet feledésbe merült emléke: Szabács védelme

Tudomány2021.07.07, 21:37

Szabács védelme nemcsak a 16. század oszmánellenes harcainak, hanem a magyar történelemnek is az egyik leghősiesebb epizódja. A kereken ötszáz éve, 1521. július 7-én véget ért ostromban Logodi Simon bán és Torma András várkapitány, valamint végvári vitézeik az utolsó leheletükig küzdve tartották a rájuk bízott erősséget Szulejmán szultán nyomasztó túlerőben lévő seregével szemben. A védők közül senki sem volt hajlandó letenni a fegyvert a muszlim hódítók előtt, Logodi és Torma kapitányok, valamint ötszáz vitézük hősies harcban az életüket áldozták a hazáért. Amíg Drégely 1552-es ostroma, illetve Szondi György várkapitány és vitézeinnek ...

Beethoven és a magyar grófkisasszony reménytelen szerelme

Tudomány2020.12.16, 23:45

Kereken kétszázötven éve, 1770. december 16-án született az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb hatású komponistája, Ludwig van Beethoven. Az érett klasszicizmus és a korai romantika zenei zsenije már életében ünnepelt szerzőnek számított, akinek utolsó nyilvános fellépésén, amelyen legmonumetálisabb művét, a IX. szimfóniát vezényelte személyesen, maga I. Ferenc császár is felállva tapsolt a közönséggel. A mogorva, befelé forduló és süketsége miatt emberkerülővé lett Beethoven a látszat ellenére tele volt gyengédséggel, és mély érzelmekkel. Egyéni tragédiája, hogy mindig olyan nőkkel szemben lobbantak fel érzései, akiktől nem reemélhetett ...

Török kori palánkot tártak fel a simontornyai várnál

Tudomány2020.08.15, 12:17

A török korban épült palánkszerkezet maradványait tárták fel a szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum régészei a simontornyai vár mellett, a folyamatban lévő kutatás során török és kuruc kori leletek kerültek felszínre.

Ilyet még soha nem olvashatott a Habsburgokról Magyarországon

Itthon2020.05.27, 09:13

Eddig nem látott szemszögből ismerhetjük meg a Habsburg Birodalom politikáját az Antall József Tudásközpont által kiadott legújabb műben. A Habsburg Birodalom nagystratégiája című könyv a hazai oktatásban is nagyon jól lehet majd hasznosítani.

A háborútól irtózó Habsburg, akit a pápa vett rá a török kiverésére

Tudomány2020.05.07, 00:27

I. Lipót német-római császár és magyar király életművének megítélése máig ellentmondásos a hazai történetírásban. A mélyen vallásos, békés, visszahúzódó természetű, és eredetileg papi pályára készült uralkodó nevéhez fűződik a Habsburg monarchia európai nagyhatalommá tétele csakúgy, mint az abszolutisztikus kormányzás kiépítése, a hagyományos magyar rendi állam megszüntetése valamint az ellenreformációs törekvések felerősödése, de a török uralom felszámolása, valamint a csak a 19. században kiteljesedő modernizáció alapjainak a megteremtése is. A 315 éve, 1705. május 5-én meghalt I. Lipót császárt politikai életműve a magyar történeelem ...

Előző
Következő