Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

címke rss

KRS: kárigény meghatározása jogellenes munkaviszony megszüntetésnél

Jog2017.10.18, 16:54

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (új Mt.) több területen jelentősen módosított a munkajogi szabályokon. Ezen érdemi módosítások közé tartozott a jogellenes munkaviszony megszüntetésének területe is – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Az új szabályozás hatályba lépésétől kezdődően a munkavállaló már nem követelhet szankciós kártérítést, illetve visszahelyezési igény előterjesztésének is ritkábban van helye – mutatott rá dr. Kéri Ádám.

KRS: a szerződés felmondása bérleti díj nem fizetése miatt

Archívum2017.10.11, 15:33

Lakás-, illetve helyiségbérleti szerződések bérbeadó általi megszűntetésére gyakran a bérleti díj meg nem fizetése miatt, a bérleti szerződés bérbeadói felmondásával kerül sor. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint fontos azonban tudni, hogy a lakások és helyiségek bérletére nem csak a polgári törvénykönyv (mind a régi, mind pedig az új), hanem az 1993. évi LXXVIII. törvény („Lakástörvény"), mint speciális jogszabály rendelkezései is alkalmazandók.

Lehet a közbeszerzési eljárások szerződéseit módosítani?

Jog2017.10.05, 21:53

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint a szerződés módosítása előtt alaposan meg kell vizsgálni, hogy a megengedett változtatási lehetőségek szigorú feltételei fenn állnak-e. Célszerű közbeszerzési szakjogász segítségét és tanácsát kérni ilyen esetben, hiszen amennyiben a szerződés módosítására közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kerül sor, a módosítás a közbeszerzési jog alapján semmis lesz.

KRS rendezvény a tőkebefektetők indikatív ajánlatáról (Term Sheet)

Jog2017.10.03, 10:43

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda idén már harmadik rendezvényét tartotta a tőkebefektetések jogával kapcsolatban. Ezúttal a term sheet jogi természetéről, valamint tartalmi elemeiről volt szó. A rendezvény vendége Balassa Tamás, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési menedzsere volt.

KRS rendezvény lesz a tőkebefektetők indikatív ajánlatáról (Term Sheet)

Jog2017.09.21, 15:41

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda soron következő, kis- és középvállalkozásoknak szóló rendezvényének vezető témája a befektetések előkészítésében nélkülözhetetlen, úgynevezett Term Sheet intézménye lesz, amelyet a tőkebefektető indikatív, azaz nem kötelező jellegű ajánlatának lehetne lefordítani – értesült az Origó. A rendezvény vendége Balassa Tamás, a PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. befektetési menedzsere.

KRS: csekély mértékű a jogkövetés a munkavédelem területén

Jog2017.09.05, 18:58

Tekintettel arra, hogy a munkavédelmi szabálysértéseknek súlyos következményei lehetnek, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője az alábbiakban azt mutatja be, hogy a munkáltatóknak milyen főbb kötelezettségeket kell betartaniuk, és azok figyelmen kívül hagyása milyen következményekkel járhat.

Közgyűlés, illetve taggyűlés tartása a társaság székhelyétől eltérő helyen

Jog2017.09.02, 18:40

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint egy társaság működése során a gyakorlatban előfordulhat, hogy legfőbb szervének ülését a tagok illetve a részvényesek a társaság székhelyétől eltérő helyen kívánják tartani. Dr. Penz Attila a korábbi és a jelenlegi szabályozást, valamint a Fővárosi Ítélőtábla egy nemrégen közzétett eseti döntését ismerteti.

KRS: mire figyeljünk csődegyezség megkötésekor?

Jog2017.08.29, 21:01

A Kúria egy 2017-es határozatában ismét adott némi eligazítást ahhoz, hogy mit vizsgálhat a bíróság a csődegyezség jóváhagyásakor – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőjétől. Dr. Vida Enikő rámutatott: a Csődtörvény kimondja, hogy egyezség nem tartalmazhat a hitelezők összességére vagy egyes hitelezői csoportokra vonatkozóan nyilvánvalóan és kirívóan előnytelen, vagy méltánytalan rendelkezéseket.

KRS: augusztus 30-án lejár a cégkapus regisztráció határideje

Jog2017.08.28, 18:06

2017. augusztus 30. napján lejár a jogszabályban rögzített határidő arra, hogy valamennyi gazdálkodó szervezet (így különösen valamennyi részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság) végrehajtsa a cégkapus regisztrációt – hívja fel az érintett gazdálkodó szervezetek figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Mezei Kristóf hangsúlyozta: a regisztráció – a jogszabályi kötelezettség teljesítésén túl – azért szükséges, mivel 2018. január 1. napjától a gazdálkodó szervezetek jellemzően ezen a platformon lesznek kötelesek a bíróságokkal, egyéb hatóságokkal és további állami szervekkel történő kapc ...

KRS: tipikus munkajogi hibák a mindennapi gyakorlatból

Jog2017.06.15, 12:19

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője olyan helytelen gyakorlatokat mutat be a munkajog területéről, melyek alkalmazása széles körben elterjedt, és amelyek jogellenes voltuk miatt kockázatot jelenthetnek a vállalkozások számára. A munkajog pedig az ilyen területekben bővelkedik. Dr. Kéri Ádám szerint ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy ez a jogterület első ránézésre végtelenül egyszerűnek tűnik, így sok esetben a rossz megoldások választáskor még a kétség gyanúja sem merül fel. Ez a cikk ezen a helyzeten kíván javítani.

Egy sikeres befektetés története (előadás, a KRS szervezésében)

Jog2017.06.09, 13:03

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda tőkebefektetésekkel kapcsolatos rendezvénysorozatának részeként, a napokban a Széchenyi Tőkebefektetési Alap egy-egy sikeres befektetésének történetét bemutató beszélgető estet rendeztek. A rendezvény megnyitóján dr. Pintér Attila, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője elmondta, hogy az elmúlt bő fél évben az iroda két konferenciája is foglalkozott a tőkebefektetések előkészítésével, így a tavasz utolsó ilyen rendezvényén inkább a párbeszédre és a tapasztalatok megosztására szeretné helyezni a hangsúlyt.

Kft-k és Rt-k figyelem, június 8-tól új európai nyilvántartás és azonosító!

Jog2017.06.07, 21:10

2017. június 8-ától cégek európai szintű nyilvántartása (BRIS), illetve új EUID azonosító kerül bevezetésre – hívja fel az érintettek figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A vezető tisztségviselők felelőssége - a KRS összefoglalója a Kúria elemzéséről

Jog2017.06.01, 12:03

A Kúria Polgári Kollégiuma a közelmúltban fogadta el Kúria Polgári Kollégiumának Joggyakorlat-elemző Csoportja által készített összefoglaló véleményét a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni felelőssége tárgykörében végzett joggyakorlat elemzésével kapcsolatban – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: miért tiltják a viszonteladói árrögzítést?

Jog2017.05.30, 20:09

A vállalkozások alapérdekeit érinti a vállalkozások közötti együttműködés szabadsága. Az együttműködés különböző formái az értékesítés bonyolult részfolyamatait segítik összehangolni. Miért bünteti mégis a Gazdasági Versenyhivatal az árrögzítést? A kérdéskört a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője járja körül.

KRS: üzletszerűség megítélése a pénzügyi felügyelet gyakorlata során

Jog2017.05.30, 13:20

Az üzletszerűség kérdése alapvető jelentőséggel bír annak megítélése kapcsán, hogy egy tevékenység pénzügyi szolgáltatásnak, így engedélyköteles tevékenységnek minősül-e vagy sem – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A vonatkozó előírások alapján ugyanis pénzügyi szolgáltatásnak meghatározott tevékenységek (így például betétgyűjtés, kölcsön vagy hitel nyújtása, pénzügyi szolgáltatás közvetítése, követelésvásárlás stb.) végzése kizárólag akkor minősül, ha az adott tevékenység végzésére üzletszerűen kerül sor – hangsúlyozta dr. Penz Attila.

KRS: a gépjármű törzskönyv, mint atipikus biztosíték

Jog2017.05.24, 16:43

Gépjárművásárlás esetén igényelt hitelkonstrukciók alkalmával bevett gyakorlat, hogy a finanszírozó a kölcsönszerződés biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be a hatósági nyilvántartásba, illetve a gépjármű törzskönyvét is a birtokában tartja mindaddig, amíg az adós a kölcsönszerződésből eredő kötelezettségeit nem teljesíti – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: kié a befektetési szolgáltatóknak átadott befektetés?

Jog2017.05.12, 09:19

A befektetési vállalkozások felszámolása esetére a 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.") speciális rendelkezéseket tartalmaz – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: érvénytelen szerződésnél is lehet érvényes az előszerződés

Jog2017.05.03, 16:38

Az előszerződés nem feltétlen lesz érvénytelen önmagában azért, mert az annak alapján megkötendő szerződés érvénytelen lenne – figyelmeztetett egy érdekes jogi helyzetre a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: kezesség helyett komfortlevél, és annak kikényszeríthetősége

Jog2017.04.30, 19:56

A finanszírozási konstrukciók esetében gyakran előfordul, hogy a külföldi anyavállalatok az adós leányvállalat tartozásaiért kezességet nem kívánnak vállalni, de hajlandóak, úgynevezett komfortlevelet (támogató levelet, megerősítő nyilatkozatot) kibocsátani – hívta fel az Origó figyelmét egy jogintézményre a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Égertz Andrea hangsúlyozta: a komfortlevél jogintézményét azonban a Ptk. nem ismeri, így kérdésként vetődik fel, hogy a benne foglalt kötelezettségvállalás a magyar jogban egyáltalán kikényszeríthető-e.

KRS: mire és hogyan használható az előzetes vitarendezés?

Jog2017.04.28, 18:39

A jogalkotó gyors és effektív módon biztosítja az előzetes vitarendezés jogintézményével, hogy a felek a Közbeszerzési Döntőbizottság igénybevétele nélkül időben rendezzék a közbeszerzési eljárással kapcsolatban keletkezett sérelmüket – hangsúlyozta az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: megtámadható szerződések a felszámolás alatt

Jog2017.04.24, 19:04

A csődtörvény lehetőséget ad a felszámolónak és a hitelezőnek arra, hogy a törvényben meghatározott határidőn belül, bíróság előtt megtámadja az adós társaság felszámolást megelőzően kötött úgynevezett csalárd ügyleteit – hívta fel az Origó figyelmét egy fontos jogi lehetőségre a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: kötelező a munkavállalói részvétel biztosítása a munkavédelemben

Jog2017.04.20, 15:57

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391 EGK tanácsi irányelv alapján a munkáltatóknak a munkavállalókkal és azok képviselőivel minden, a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet érintő kérdésben konzultálniuk szükséges – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kéri Ádám szerint ennek átültetése jelenik meg a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv.(Mvt.) rendelkezéseiben, melyek ezt az általános kívánalmat konkretizálják. Ezen törvényi előírások számtalan kötelezettséget telepítenek a munkáltatókhoz, illetve ...

KRS: mit jelent a gyakorlatban, ha ágazati vizsgálatot indít a GVH?

Jog2017.04.10, 08:53

A Gazdasági Versenyhivatal a feladatai hatékonyabb előkészítésének megkönnyítése érdekében időnként piacelemzést végez. Ilyenkor külső szakértőt is bevonhat és elemzi a piaci folyamatok és egy kiemelt ágazatban a piaci gyakorlat versenyre kifejtett hatását – mutatott rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Merics Lajos szerint a legfontosabb következménye a piacelemzésnek, hogy amennyiben a hivatal arra utaló jelet talál, hogy az adott ágazati piacon korlátozódik a verseny, a piac értékelése céljából végzéssel úgynevezett ágazati vizsgálatot indít.

KRS: jogi átvilágítás, mint a tőkeinvesztíciók nélkülözhetetlen szakasza

Jog2017.04.04, 19:48

A jogi átvilágítást végző ügyvéd feladata a befektetés releváns jogi kockázatainak feltárása, azaz, hogy megvizsgálja a céltársaság szervezetét, működését és tájékoztassa a befektetőt a befektetés megtérülését veszélyeztető jogi tényekről, körülményekről – mutatott rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Pintér Attila.

KRS: bizalomvesztés, mint azonnali hatályú felmondási ok

Jog2017.03.30, 18:55

A gyakorlatban munkáltatói oldalról gyakran merülhet fel a kérdés, hogy a munkavállalóval kapcsolatos bizalomvesztés alapot adhat-e azonnali hatályú felmondással történő munkaviszony megszüntetésre – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: nem fizető partnere van? Esetleg az Ön cége tartozik?

Jog2017.03.27, 08:34

A Kúria egy 2016-os határozatában az adó részéről történő vitatás időpontját és a hitelező számla-kibocsátási kötelezettségét vizsgálta és vont le fontos következtetéseket azzal kapcsolatban, hogy mikor rendelhető el az adós ellen a felszámolás – hangsúlyozta az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: a tőkeleszállítással kapcsolatos legújabb bírósági gyakorlatról

Jog2017.03.26, 15:10

 A törzstőke leszállításával kapcsolatban már a Gt. hatálya alatt is számos kérdés merült fel, amelyekre az új Ptk. hatályba lépésével sem adott választ a jogalkotó. Így többek között továbbra sem volt egyértelmű, hogy mikor kell a tőkeleszállítással kapcsolatban kétszer közleményt közzétenni, vagy, hogy mikor kell lefolytatni a hitelezővédelmi eljárást. Az újabb bírósági gyakorlat számos kapcsolódó kérdést megválaszol, azonban néhány újabb problémakört is felvet, amelyek megoldása elmarad – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Kevés a bejelentővédelmi ügyvéd, pedig erre több mint két éve lehetőség van

Jog2017.03.26, 15:08

A törvény lehetővé teszi, hogy a munkáltató közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályainak, illetve a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek a sérelme megfelelően feltárásra és kivizsgálásra kerüljön és az ilyen bejelentések fogadásával, illetve vizsgálatával ne maga a foglalkoztatói szervezet, hanem egy bejelentővédelmi ügyvéd foglalkozzon. Ennek szabályait mutatja be a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: készül a súlyosan jogsértő e-kereskedelmi vállalkozások „fekete listája"

Jog2017.03.26, 15:06

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2017. január 1-jével hatályba lépett módosításai jelentős változást jelentenek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatókra nézve – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Penz Attila rámutatott: emelkedett egyrészről az ilyen szolgáltatók ismételt jogsértése esetén kiszabható fogyasztóvédelmi bírságok mértéke, másrészről létrehozásra kerül, és nyilvánosan elérhetővé válik a súlyosan jogsértő vállalkozások adatbázisa.

Az auditbizottság jogi szabályozása Magyarországon biztosítók esetén

Jog2017.02.08, 23:43

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján közérdeklődésre számot tartó zártkörűen működő biztosító, illetve viszontbiztosító, valamint nyilvános biztosító és viszontbiztosító köteles legalább háromtagú auditbizottságot működtetni, melynek tagjait az igazgatóság vagy a felügyelőbizottság tagjai közül köteles a legfőbb szerv (közgyűlés) megválasztani – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS-konferencia: a tőkebefektetések előkészítése

Jog2017.02.03, 16:22

Tőkebefektetések előkészítése, a befektetők és tanácsadók tapasztalatai több száz befektetés alapján címmel, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, a HVCA Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt., és az M27 ABSOLVO-val közös szervezésében tartottak pénteken rendezvényt a Hilton Budapest Cityben. A rendezvény elsősorban olyan kis- és középvállalkozások számára szolgálhatott hasznos információkkal, akik vállalkozásukat tőkebevonással szeretnék finanszírozni és a vállalkozásuk fejlesztéséhez, növekedéséhez tőkebefektetővel szeretnének társulni.

Mától tovább egyszerűsödik a tagállamközi követelésbehajtás

Jog2017.01.18, 17:19

2017. január 18. napját követően a hitelezőknek lehetőségük van arra, hogy az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés formájában olyan biztosítási intézkedést kérhessenek, amely megakadályozza az adósa által valamely tagállamban vezetett bankszámlán tartott pénzeszközöknek az átutalását vagy felvételét, amennyiben fennáll annak a kockázata, hogy ezen intézkedés nélkül a hitelező adóssal szembeni követelésének későbbi érvényesítése meghiúsul, vagy számottevően nehezebbé válik – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Felmondható-e a lakásbérleti szerződés e-mailben?

Jog2017.01.06, 11:15

Azt már sokan tudják, hogy a lakásbérleti szerződést érvényesen kizárólag írásban lehet megkötni. Viszont kérdésként merülhet fel, hogy amennyiben a bérlőnk nem fizet, vagy olyan magatartást tanúsít, ami a bérlet fenntartását lehetetlenné teszi, e-mailben felmondhatjuk-e a bérleti szerződést? A felmerülő kérdésekre a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője ad választ.

KRS: a kockázati tőkealap-kezelők felelőssége

Jog2016.12.31, 16:18

Egészen a legutóbbi időkig fel sem vetődött kérdésként, hogy a kockázati tőkealapok alapkezelői milyen felelősséggel tartoznak az általuk kezelt tőkealapokkal, vagy éppen az alapok befektetőivel szemben. Ilyen gyakorlata a 2014-ben hatályba lépett befektetési formákat és alapkezelőiket szabályozó törvénynek sincsen, viszont úgy tűnik, hogy a közelmúltban napvilágot látott adatok alapján mégis kérdéses lehet felelősségük. A kockázati tőkealap-kezelők felelősségének kérdéseit a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda befektetési szakértője, dr. Pintér Attila járja körül.  

KRS: mire figyeljünk online vásárlásnál?

Jog2016.12.22, 13:14

Itt a karácsony, amikor is újra aktuális a kérdés, hogy milyen jogok is illetik meg a fogyasztót és milyen kötelezettségek terhelik? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője segít az Origó olvasóinak.

Amikor a határozott idejű munkaviszony idővel mégsem szűnik meg

Jog2016.12.21, 12:30

A Munka törvénykönyve rendelkezései ellenére a határozott idejű munkaviszony jogintézménye számos félreértés és jogvita forrása – hívta fel az Origó figyelmét egy fennálló problémára a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kéri Ádám átfogó elemzésében az előforduló leggyakoribb helyzetek jogi környezetét és az azokra adandó válaszokat járja körül.

Kiskorúak ingatlan adásvételi szerződései: a gyámhatósági jóváhagyás (2. rész)

Jog2016.12.19, 18:12

Érdemes megvizsgálni azokat az eseteket, amikor gyámhatósági jóváhagyásra van szükség a kiskorúval kötendő ingatlan adásvételi szerződés érvényességéhez – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője írásának második, befejező részében, az első rész itt érhető el.

Kiskorúak ingatlan adásvételi szerződései: az eseti gyám szerepe (1. rész)

Jog2016.12.18, 21:57

A kiskorú személyek belátási képességének korlátozottságára tekintettel, a jog különböző korlátozásokkal biztosítja a kiskorú vagyonának védelmét. Ezen korlátokra tekintettel, a kiskorúakkal kötendő ügyeleteknél fokozott körültekintéssel kell eljárni – mondta el az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőjével készült kétrészes írás első részében dr. Vida Miklós.

Az üzletrészen alapított zálogjog, mint a kockázati tőkebefektetések biztosítéka

Jog2016.12.15, 10:24

A klasszikus paradigma szerint a tőkebefektetéseket nem szokás biztosítani, ugyanis egy induló vállalkozásnak nincsen, vagy kevés biztosítékul leköthető eszköze van. Sok esetben azonban a befektető mégis kér biztosítékot, ha mást nem, akkor a finanszírozással érintett vállalkozás üzletrészeit terheli meg zálogjoggal. Sajnos, a 2007-es cégtörvény módosítása óta eltelt idő sem volt elég arra, hogy olyan zálogjogi nyilvántartás kerüljön bevezetésre, amely megfelelően szolgálja az adós és a befektető érdekeit. Az üzletrészen alapított zálogjogról dr. Pintér Attila, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője ad részletes elemzést.

Nem minden esetben élvez elsőbbséget a zálogjogos hitelező

Jog2016.12.08, 13:35

Egyedi ügyben hozott határozatában foglalt állást a Kúria abban a kérdésben, hogy a jövőbeni bérleti díj követelésen alapított zálogjognak a jogosultját a többi hitelezőt megelőzően ki lehet-e elégíteni? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Vida Enikő ismerteti a döntés részleteit.

A munkavállalói jogellenes munkaviszony megszűntetés leggyakoribb esetei

Jog2016.12.05, 09:14

A munkaügyi perek többsége a munkaviszony megszűntetésével áll összefüggésben, mely pereket tipikusan a munkavállalók kezdeményeznek. Előfordul azonban olyan eset is, amikor a munkáltató nyújt be keresetet ezen a jogcímen - mutatott rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Ezért is érdemes áttekinteni a munkavállalói jogellenes munkaviszony megszüntetésének leggyakoribb eseteit – hangsúlyozta dr. Kéri Ádám.

A kft. tagja átruházhatja-e az elővásárlási jogát kívülálló személyre?

Jog2016.12.02, 12:24

Az új Ptk. változatlanul fenntartja az elővásárlási jog átruházhatóságának semmisségét azon az alapon, hogy az elővásárlási jog a kft. tagjainak az érdekeit szolgáló jogintézmény, így annak révén nem kerülhet be kívülálló személy a társaságba az elővásárlásra jogosultak törvényben meghatározott körének akarata ellenére – hangsúlyozta az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A közbeszerzési törvény módosítási javaslatának versenynövelő szempontjai

Jog2016.11.28, 17:48

A 2015. évi CXLIII. törvény az új uniós közbeszerzési irányelvek következtében jelentősen megváltoztatta a közbeszerzésre vonatkozó rendelkezéseket – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A jelenleg benyújtott törvényjavaslat már az új törvény hatályba lépése óta eltelt idő gyakorlati tapasztalatait veszi figyelembe. A módosítás legfontosabb célja a verseny kiterjesztése és a közpénzek felhasználásának szigorítása – hangsúlyozta dr. Merics Lajos.

Változások az engedélyezési eljárásban: jelzáloghitel közvetítés

Jog2016.11.10, 20:31

A jelzáloghitel közvetítőknek célszerű már most elindítani az MNB engedélyezési eljárást annak érdekében, hogy kellő idő álljon rendelkezésre 2017. március 21-ig – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: változik a cégautó-adó szabályozása, de nem szűnik meg a tartósbérlet

Jog2016.11.10, 14:57

Úgy tűnik, hogy a törvénymódosítás az indokolt célon túli kedvezőtlen hatással is jár majd, mivel az nem kizárólag azt a kört fogja érinteni, amely vélelmezhetően adóoptimalizálási céllal választott ilyen üzemeltetési konstrukciót – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A közös ajánlattevők és az alkalmassági feltételek

Jog2016.11.08, 15:35

A közbeszerzési eljárásokban a törvényalkotó különböző alkalmassági feltételeket ír elő annak érdekében, hogy hogy az ajánlatkérő egyértelműen meg tudja ítélni, hogy az ajánlattevő meg tudja-e valósítani a szerződésben vállalandó kötelezettségeket. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben szereplő kategóriák közül a műszaki, szakmai alkalmasságra és a gazdasági, pénzügyi helyzetre vonatkozó követelményeket kell kiemelni – tudta meg az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőjétől.

KRS: a hitel-tanácsadási tevékenység buktatói

Jog2016.10.24, 10:17

Mikor engedélyköteles a hitel-tanácsadási tevékenység? Mikor kell kötelezően erről az ügyfelet tájékoztatni? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője átfogóan elemzi a vonatkozó jogi környezetet.

Október 29-től egyszerűsödik a bankszámlaváltás

Jog2016.10.19, 12:17

Az Európai Unió kezdeményezésére Magyarországon is egyszerűsödik a bankszámlák közötti váltás – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Változnak a könyvvizsgálati rotációra vonatkozó szabályok

Jog2016.10.11, 14:47

A 2016. június 16-át követően induló első üzleti év tekintetében először alkalmazandó jogszabályi előírás miatt szükséges a közérdeklődésre számot tartó gazdasági társaságoknak a jelenlegi könyvvizsgálójukkal fennálló megbízási jogviszonyuk időtartamát felülvizsgálni és szükség esetén új könyvvizsgáló társaság megbízásáról gondoskodniuk – hívta fel a fontos változásokra a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: október 15-től érkezik az alapszámla

Jog2016.10.05, 17:32

A kormány kormányrendeletében október 15-től szinte minden magyarországi hitelintézetet arra kötelez, hogy alapszintű banki szolgáltatásokat nyújtó fizetési számlát (alapszámla), mint termékcsomagot kínáljon a fogyasztók a számára – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A NET-program tapasztalatai a hitelező bank szemszögéből

Jog2016.09.20, 12:15

A 2011. évi CLXX. törvény (NET-törvény) célja, hogy mind a hitelezők, mind az adósok, mind az állam számára elfogadható megoldást találjon a jelzáloghitel-törlesztés miatt súlyosan eladósodott hiteladósok helyzetére. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint azonban az eddigi tapasztalatok alapján indokolt lenne a törvény egyértelmű megfogalmazása, amely a NET-programban történő részvétel elbírálási ideje alatt is jobban figyelembe veszi a pénzügyi intézmények érdekeit.

KRS: építési szabályok és felelősségbiztosítás

Jog2016.09.14, 21:47

Szeptemberben lépett hatályba az építési törvény módosítása, miszerint a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépületre vonatkozó építészeti-műszaki tevékenység végzéséhez kormányrendelet felelősségbiztosítást írhat elő – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A seed és startup cégek finanszírozása a JEREMIE-program után

Jog2016.09.12, 13:26

A JEREMIE-program kihelyezési szakaszának lezárulását követően érezhetően kevesebb finanszírozási lehetőség van a magyar piacon, ugyanakkor ez alkalmat teremt a magánszektor forrásainak felhasználására – hívta fel a figyelmet, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Új tőkeprogramot indít a kormány

Jog2016.09.09, 17:01

Az augusztus 17. napján megjelent kormányhatározatok értelmében a kormány egy új tőkealap felállításáról határozott. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda befektetési szakjogásza, dr. Pintér Attila szerint a határozat értelmében a tőkelap forrásait EU-s forrásokból, mindössze 8 milliárd forint összegben biztosítja a kormány, valamint ehhez magánforrás bevonását is előirányozza.

KRS: várandós nővel közölt felmondás visszavonhatósága

Jog2016.08.18, 23:35

A Munka törvénykönyve többek között felmondás elleni védelmet biztosít a várandóság teljes tartamára, továbbá az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés megkezdésétől számított legfeljebb hat hónapos időtartamra – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A JEREMIE program elszámolása és a felelősségi kérdések

Jog2016.08.17, 05:12

A 2009-ben indult JEREMIE programok hatására a hazai kockázati tőkepiac jelentős fejlődésnek indult, hiszen a programban részt vevő 28 alapkezelő 131,5 milliárd forintnyi támogatás folyósítására kapott mandátumot, a magyar KKV szektor élénkítése érdekében. A 2016. május 31. napjáig tartó kihelyezési időszak lezárult, de már most számos szabálytalanságra derült fény. A programban részt vevő alapkezelők felelősségéről és a visszafizetési kötelezettségről dr. Pintér Attila, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője közöl átfogó elemzést.

KRS: így foglalkoztathatóak a fiatal munkavállalók

Jog2016.08.11, 17:37

Milyen keretek között, mely szabályok alkalmazásával lehetséges a fiatal munkavállalók foglalkoztatása? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőjének írását olvashatják.

A szerződés felmondása a felszámolási eljárás során

Jog2016.08.09, 11:22

Mi a teendő, ha felszámoló jogszabályellenesen felmondta a szerződést? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője írásában átfogó képet ad.

KRS: összefonódás a versenyjogban

Jog2016.07.26, 20:55

A vállalkozások összefonódásának ellenőrzése tárgyában a jelenlegi szabályozás formájában egy hatékony, ügyfélbarát, egyben átlátható és kiszámítható eszköz áll a GVH rendelkezésére, amely lehetőséget biztosít az alapos és egyedi elbírálásra – hangsúlyozta az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi iroda szakértője.

KRS: törvényi védelem a zálogjogosultaknak

Jog2016.07.16, 23:21

A zálogjogosult kielégítési elsőbbsége a bekapcsolódás intézményének segítségével már akkor is érvényesülhet, mikor a zálogjoggal biztosított követelés még le sem járt. Ezért a gyakorlat egységesítése érdekében a kielégítési jog megnyílásához a törvény a foglalás tényét határozta meg – hívta fel az Origo figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: kívül kft. - belül részvénytársaság

Jog2016.07.11, 16:05

Az „új” Ptk. hatálybalépésével a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályozás adta keretek rugalmasabbá váltak. Az ezzel járó nagyobb szabadságnak is vannak azonban nyilvánvalóan határai, mely határvonalak egyértelműen és elsősorban a még kialakulóban lévő bírósági döntésekben kifejeződő joggyakorlat alapján kristályosodhatnak csak ki – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Konferencia az átalakuló munkajogi szabályozásról

Jog2016.06.01, 10:55

Egész napos foglalkoztatásról szóló konferenciára került sor a HR PORTÁL és a KRS ÜGYVÉDI IRODA szervezésében Budapesten, a MÜPA Üvegtermében. A konferencián a foglalkoztatás valamennyi területének legavatottabb szakértői adtak elő, illetve a hallgatóság kérdéseire is válaszoltak. A témák között szerepelt a munkaügyi ellenőrzés, az Mt. aktuális módosítása, a kollektív jogok gyakorlati alkalmazásának problémái, a munkahelyi ellenőrzés adatvédelmi aspektusai, a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályok változása, a nők foglalkoztatási helyzete, valamint a Kúria munkajogi gyakorlata.

Itt a 2015-ös beszámolók letétbehelyezésének határideje

Jog2016.05.30, 19:01

A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett, azon cégek, amelyeknek az adott üzleti évre vonatkozó mérleg-fordulónapja 2015. december 31 napjára esik, legkésőbb 2016. május 31. napjáig kötelesek az éves beszámoló letétbe helyezéséről és közzétételéről gondoskodni – figyelmeztetett a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: az önálló zálog visszavezetésétől is függ a CSOK sikere?

Jog2016.05.25, 21:50

Az új Ptk. egyik jelentős változtatása volt, hogy a régi Ptk. által szabályozott önálló zálogjog helyett bevezette a különvált zálog jogintézményét. Napjainkban érezteti hatását az önálló zálogjog hiánya, ezért az utóbbi időben egyre több hír jelenik meg az önálló zálogjognak az új Polgári törvénykönyvben történő újraszabályozása kapcsán, sőt, egyes vélemények szerint az önálló zálog visszavezetésétől is függ a CSOK sikere. Az újraszabályozás indokainak könnyebb megértését elősegítendő, az alábbiakban a két zálogjogi forma közötti legfontosabb különbségekre hívja fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Egyszerűsítési lehetőségek a bérpótlék számításánál (2. rész)

Jog2016.05.22, 22:56

A 2012. évi I. törvény számos újítást vezetett be a munkajog területén, melyeknek helyes ismerete a munkavállalók számára garanciális, a munkáltatók számára pedig költség optimalizálás szempontjából elengedhetetlenül fontos. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője erre tekintettel kétrészes írásban mutatja be azt az öt módot, amelyek közül a felek választhatnak, amennyiben valamely okból bérpótlék-fizetési kötelezettség keletkezik. Most a második részt olvashatja, az első rész itt érhető el.

Egyszerűsítési lehetőségek a bérpótlék számításánál (1. rész)

Jog2016.05.19, 21:54

A 2012. évi I. törvény számos újítást vezetett be a munkajog területén, melyeknek helyes ismerete a munkavállalók számára garanciális, a munkáltatók számára pedig költség optimalizálás szempontjából elengedhetetlenül fontos. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője erre tekintettel kétrészes írásban mutatja be azt az öt módot, amelyek közül a felek választhatnak, amennyiben valamely okból bérpótlék-fizetési kötelezettség keletkezik.

Megtévesztő reklámok a GVH aktuális döntése tükrében

Jog2016.05.13, 22:50

Egy, a közelmúltban történt eset kapcsán ismét a figyelem középpontjába került a fogyasztókat megtévesztő reklámokra vonatkozó hatályos jogi szabályozás és annak háttere. Dr. Merics Lajos, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője ismerteti az Origo olvasóival az esetet és vonja le annak tanulságait.

A tőkésítés időkorlátja

Jog2016.04.26, 22:13

A Fővárosi Ítélőtábla eseti döntése szerint nincs akadálya hátralékos pénzbetét két éven túli befizetésének kft-k alapítása vagy feltőkésítése esetén az új Ptk. rendelkezéseire figyelemmel – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Kölcsönből tőke? A tagi kölcsön apportja

Jog2016.04.25, 18:50

Jellemzően a vállalkozások életciklusának első felében fordul elő gyakran az a helyzet, hogy a vállalkozás még érdemi értékesítési tevékenységet nem végez, bevételei még nincsenek, de kiadásai – főleg az indulással kapcsolatos terhek, az állandó-, vagy épp az első alapanyag beszerzésekhez kapcsolódó költségei – már felmerülnek. Ezen kiadásoknak jogszerű és bevált finanszírozási módja az úgynevezett tagi kölcsön. De mi történik később ezzel a követeléssel? Ha az alapító nem kéri vissza a kölcsön összegét, hogyan tudjuk ezt tőkésíteni? A témával kapcsolatban a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőjét kérdeztük.

A jelzáloghitel irányelv hazai átültetése

Jog2016.04.20, 23:50

A tagállamoknak 2016. március 21-ig hatályba kellett léptetniük azokat a jogszabályokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfeleljenek az úgynevezett európai uniós jelzáloghitel irányelv nek. Ennek következtében módosításra kerültek a fogyasztóknak nyújtott hitelekről, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvények. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőjének elemzése a márciusban hatályba lépett változásokat foglalja össze.

Behajtási költségátalány – vége a bizonytalanságnak!

Jog2016.04.05, 16:17

Az „új” Ptk. hatályba lépése óta a behajtási költségátalány szabályozása folyamatos problémát okozott, mert számviteli és adózási oldalról a szabályozás és a gyakorlat közötti ellentmondás szinte feloldhatatlan volt, ezért a jogalkotó új szabályokat hozott létre, a 2015-re vonatkozó beszámolókat pedig már ezek alapján készíthetik el a társaságok – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Iroda szakértője.

Mindent megkap a NAV az ügyfelek számláiról

Jog2016.03.11, 14:08

Ezentúl minden lényeges információt automatikusan megkap a NAV az ügyfelek  számláiról, ez az egyik legfontosabb változtatása a 2016. január 1-től életben lépett a pénzügyi számlákkal kapcsolatos információk automatikus cseréjéről szóló megállapodásnak, rövid nevén a CRS megállapodásnak – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: tőkepótlás pótbefizetés útján

Jog2016.03.04, 20:22

A pótbefizetésre vonatkozó szabályozás kapcsán megállapítható, hogy a jogintézményt érintő, az új Ptk.-ban megjelenő változások a pótbefizetés rugalmasabb kezelését és alkalmazását tették lehetővé a mindennapi gyakorlatban – mutatott rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Elfogadták a tőkeemelés elhalasztásáról szóló törvényt

Jog2016.03.01, 19:30

Az Országgyűlés a mai napon fogadta el azt a törvényt, amely értelmében egy év haladékot kapnak az alapítványok és egyesületek, valamint a 3 millió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői pár órával a döntés után már a törvény legfontosabb rendelkezéseit ismertetik az Origó olvasóinak.

KRS: kapnak még egy évet a kft-k a tőkeemelésre

Jog2016.02.26, 17:36

Szinte az utolsó pillanatban, két héttel a rendelkezésre álló határidő lejárta előtt Gulyás Gergely egyéni képviselői indítványt nyújtott be az Országgyűlés elé, melyben egyrészt egy évvel meghosszabbítja a törvény a hárommillió forintot el nem érő törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaságok kötelező tőkeemelésére és a működésük új Ptk. hatálya alá helyezésére biztosított türelmi időt – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől.

A fogyasztói szerződések „apró betűs” rendelkezéseinek kérdései (2. rész)

Jog2016.02.25, 13:17

Napjainkban tömegesen köttetnek fogyasztói szerződések, melyekre a szolgáltató fél (vállalkozás) által kidolgozott és alkalmazott általános szerződési feltételek vonatkoznak. Ezen feltételek (amit a hétköznapi nyelv hajlamos „apró betűs rész”-nek nevezni) esetenként tartalmazhatnak (és sajnos olykor tartalmaznak is) olyan rendelkezéseket, melyek tisztességtelennek minősülnek a fogyasztó féllel szemben – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője kétrészes írásában, most a második részt olvashatja, az első itt érhető el.

A fogyasztói szerződések „apró betűs” rendelkezéseinek kérdései (1. rész)

Jog2016.02.24, 11:28

Napjainkban tömegesen köttetnek fogyasztói szerződések, melyekre a szolgáltató fél (vállalkozás) által kidolgozott és alkalmazott általános szerződési feltételek vonatkoznak. Ezen feltételek (amit a hétköznapi nyelv hajlamos „apró betűs rész”-nek nevezni) esetenként tartalmazhatnak (és sajnos olykor tartalmaznak is) olyan rendelkezéseket, melyek tisztességtelennek minősülnek a fogyasztó féllel szemben – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője kétrészes írásában, most az első részt olvashatja.

Változások a biztosításközvetítői képzés és vizsgáztatás szabályaiban

Jog2016.02.21, 20:44

2016. január 29-étől új szabályok vonatkoznak a biztosításközvetítők hatósági vizsgáztatására.  Az új NGM rendelet a korábbi szabályokat részben egységesíti, illetve bizonyos újdonságokat is bevezet – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A hatósági feladatokat továbbra is a Magyar Nemzeti Bank látja el.

Egy hónapja maradt a kft-knek a többszázezres bírság elkerülésére

Jog2016.02.17, 21:32

Mindössze egy hónapja maradt a kft-k tagjainak arra, hogy a társasági szerződés rendelkezéseinek a Ptk. szabályaival történő összhangba hozataláról döntsenek. A döntés, és a március 15-i határidő elmulasztása több százezer forintos pénzbírságot vonhat maga után – figyelmeztette az érintett cégeket a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Fontos változások az elektronikus aláírásban és ügyintézésben (2. rész)

Jog2016.02.17, 12:17

2017-től az ügyfelet megilleti a jog, hogy ügyeit elektronikusan intézze az azt biztosító szervek, így az államigazgatási szervek, helyi önkormányzat, bíróságok, választott bíróságok, az ügyészség, közjegyzők, bírósági végrehajtók és közüzemi szolgáltatók előtt – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, aki kétrészes írásában ismerteti a 2016. január 1-én hatályba lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseit, most a második részt olvashatja, az első itt érhető el.

Fontos változások az elektronikus aláírásban és ügyintézésben (1. rész)

Jog2016.02.16, 16:34

2017-től az ügyfelet megilleti a jog, hogy ügyeit elektronikusan intézze az azt biztosító szervek, így az államigazgatási szervek, helyi önkormányzat, bíróságok, választott bíróságok, az ügyészség, közjegyzők, bírósági végrehajtók és közüzemi szolgáltatók előtt – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, aki kétrészes írásában ismerteti a 2016. január 1-én hatályba lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezéseit, most az első részt olvashatja.

Új kormányrendelet a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről (2. rész)

Jog2016.01.30, 22:23

A 2016. január 2. napján hatályba lépett 456/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján lehetősége van az építtetőnek, hogy amennyiben legfeljebb 300m 2 összes hasznos alapterületű új lakóépületet kíván építeni, úgynevezett egyszerű bejelentéssel a lakóépület fekvése szerinti illetékes jegyzőnél jelentse be az építési tevékenységét – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője kétrészes írásában, most a második részt olvashatja, az első rész itt érhető el.

Új kormányrendelet a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről (1. rész)

Jog2016.01.29, 16:37

A 2016. január 2. napján hatályba lépett 456/2015. (XII. 29.) Kormányrendelet alapján lehetősége van az építtetőnek, hogy amennyiben legfeljebb 300m 2 összes hasznos alapterületű új lakóépületet kíván építeni, úgynevezett egyszerű bejelentéssel a lakóépület fekvése szerinti illetékes jegyzőnél jelentse be az építési tevékenységét – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője kétrészes írásában, most az első részt olvashatja.

KRS: változások a biztosításközvetítésben

Jog2016.01.20, 20:32

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény külön könyvben tartalmazza immár a biztosításközvetítőkre vonatkozó szabályokat, ezáltal is hangsúlyozva a biztosítási piac e szereplőinek jelentőségét – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A NAIH tájékoztatóik felülvizsgálatára hívja fel az adatkezelőket

Jog2016.01.13, 14:04

A NAIH azt javasolja az adatkezelőknek, hogy vizsgálják felül a tájékoztatójukat, és igazítsák azt az új ajánlásában foglaltakhoz, ugyanis azt tapasztalta, a tájékoztatók legtöbbször nem felelnek meg az adatvédelmi követelményeknek, ez pedig az adatok jogellenes kezeléséhez vezethet – hívta fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: törölte a NAV a reklám-közzétevőket a nyilvántartásból

Jog2016.01.06, 20:34

A NAV több esetben törölheti az adóalanyt a nyilvántartásból, így többek között az adóalany kérelmére, illetve, ha az adóalany bevallás-benyújtási kötelezettségét elmulasztja, vagy adófizetési kötelezettségét maradéktalanul nem teljesíti, de a nemleges adófizetési nyilatkozatot tevő adóalanyokat minden esetben az adóév végével automatikusan – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: adójogi változások 2016 (3. rész)

Jog2015.12.29, 21:04

A 2016-tól, illetve 2017-től életbe lépő adójogszabályi változások számos változást hoznak úgy a társaságok, mint a magánszemélyek életében. Dr. Kovácsné Ihász Anita, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda adószakértője több részes írásában a 2015. december 14-ig beterjesztett, illetve elfogadott legfontosabb változásokat szedte csokorba. Most a második részt olvashatja, de az első rész és második rész is elérhető.

KRS: adójogi változások 2016 (2. rész)

Jog2015.12.28, 20:39

A 2016-tól, illetve 2017-től életbe lépő adójogszabályi változások számos változást hoznak úgy a társaságok, mint a magánszemélyek életében. Dr. Kovácsné Ihász Anita, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda adószakértője több részes írásában a 2015. december 14-ig beterjesztett, illetve elfogadott legfontosabb változásokat szedte csokorba. Most a második részt olvashatja, az első rész itt érhető el.

Adójogi változások 2016 (1. rész): megbízható adózó, kockázatos adózó

Jog2015.12.28, 16:40

A 2016-tól, illetve 2017-től életbe lépő adójogszabályi változások számos változást hoznak úgy a társaságok, mint a magánszemélyek életében. Dr. Kovácsné Ihász Anita, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda adószakértője több részes írásában a 2015. december 14-ig beterjesztett, illetve elfogadott legfontosabb változásokat szedte csokorba. Most az első részt olvashatja.

Már csak 3 hónapja maradt a kft.-knek a törzstőke-emelésre

Jog2015.12.24, 07:39

Jelenleg több mint 130 ezer olyan kft. van Magyarországon, amelynek törzstőkéje nem éri el a hárommillió forintot annak ellenére, hogy már csak három hónap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a törzstőkéjüket megemeljék. A törzstőke-emelés elmulasztása több százezer forintos pénzbírságot vonhat maga után – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi iroda szakértője.

KRS: szigorodik a hűségkártyák szabályozása (2. rész)

Jog2015.12.23, 16:44

Az új szabályok célja többek között a fogyasztók fokozottabb védelme, az online és mobilfizetések biztonságosabbá tétele, de szigorodnak az úgynevezett zártkörű hálózatokra vonatkozó kivételek is. A változásokkal kapcsolatos tudnivalókat dr. Égertz Andrea, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője ismerteti kétrészes írásában, most a második részt olvashatja, az első rész itt érhető el.

KRS: szigorodik a hűségkártyák szabályozása (1. rész)

Archívum2015.12.22, 20:24

Az új szabályok célja többek között a fogyasztók fokozottabb védelme, az online és mobilfizetések biztonságosabbá tétele, de szigorodnak az úgynevezett zártkörű hálózatokra vonatkozó kivételek is. A változásokkal kapcsolatos tudnivalókat dr. Égertz Andrea, a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője ismerteti kétrészes írásában, most az első részt olvashatja.

Könnyebbé válik a zártkerti ingatlanok adásvétele

Jog2015.11.26, 23:47

Megjelent, és 2015. november 30. napjától hatályos az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló miniszteri rendelet, amelyben a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó szabályok eljárási rendjét határozták meg – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Új közbeszerzési törvény: az ördög az előkészítésben rejlik (2. rész)

Jog2015.11.26, 07:53

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint a közbeszerzési eljárások tekintetében kiemelkedő jelentősége van az eljárások előkészítésébe fektetett alapos munkának. Dr. Merics Lajos hangsúlyozta: a projektek megvalósítása során sokszor merül fel olyan akadály, amelyet gondos előkészítéssel el lehetett volna kerülni. A kétrészes írás második részét olvashatja, az első rész itt érhető el.

Új közbeszerzési törvény: az ördög az előkészítésben rejlik (1. rész)

Jog2015.11.23, 09:24

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint a közbeszerzési eljárások tekintetében kiemelkedő jelentősége van az eljárások előkészítésébe fektetett alapos munkának. Dr. Merics Lajos hangsúlyozta: a projektek megvalósítása során sokszor merül fel olyan akadály, amelyet gondos előkészítéssel el lehetett volna kerülni. A kétrészes írás első részét olvashatja.

KRS: a céges domain név választásánál irányadó szempontok (2. rész)

Jog2015.10.22, 13:13

Amikor domain nevet választunk, figyelemmel kell lenni arra, hogy az elnevezés ne ütközzön más vállalkozás cégnevével vagy más személy védjegyével. Éppen ezért a domain regisztrálás előtt ellenőrizni kell a védjegynyilvántartásban és a cégnyilvántartásban is, hogy nincs-e a választott domain névvel azonos vagy hasonló megjelölés – hangsúlyozta az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Tamás Zita írásának második részét olvassa, az első itt érhető el.

KRS: mire figyeljen egy induló vállalkozás a cégnév választásakor? (1. rész)

Jog2015.10.15, 07:13

Amikor egy új vállalkozást indítunk, rendkívül fontos annak a névnek, márkanévnek a kiválasztása, amelyről a vállalkozásunkat, illetve az árunkat és szolgáltatásunkat felismerik majd ügyfeleink – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Tamás Zita átfogó kétrészes írásában ismerteti a legfontosabb jogi tudnivalókat, most az első részt olvashatja.

Mikor veszélyezteti a munkáltató érdekeit a közösségi médiás tevékenységünk? (2. rész)

Jog2015.09.09, 21:04

A munkavállaló véleménynyilvánításhoz való jogát a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sértő, vagy veszélyeztető módon nem gyakorolhatja. Ám a munkavállaló közösségi médiás tevékenysége mégis sértheti ezeket az érdekeket. Mikor és hogyan? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője kétrészes írásában ezt az új és sok esetben még szabályozatlan területet járja körül. Most a második részt olvashatja, az első rész itt érhető el.

Mit tehet a munkáltatónk, ha kifogásolja a közösségi médiás tevékenységünket? (1. rész)

Archívum2015.09.02, 12:34

Tízezreket érint a kérdés, a munkáltató hogyan, mikor korlátozhatja munkavállalója közösségi médiában folytatott tevékenységünket. A jogi szabályozás finoman szólva is hiányos, és még kiterjedt bírói gyakorlat sincs. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője éppen ezért kétrészes írásban segít a legfontosabb kérdések megválaszolásában, és áttekintést ad arról, hogy jelenleg melyek azok a legfontosabb jogszabályok, jogelvek, külföldi döntések, amelyek alapján valamennyire eligazodhatunk a témakörben.

Akár 20 milliós bírságot is kiszabhat a NAIH októbertől

Archívum2015.08.31, 09:54

Októbertől akár 20 millió forintos bírságot is kiszabhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a jogellenes adatkezelést végző cégekre – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Tamás Zita szerint a küszöbön álló változásokra tekintettel érdemes áttekinteni a NAIH elmúlt három és fél évének bírságolási gyakorlatát: hány ügyben szabtak ki bírságot, milyen gyakorisággal, milyen szempontokat mérlegeltek az összeg meghatározásánál és melyek voltak a hatóság főbb ellenőrzési területei.