Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

címke rss

Változás az ingatlanok rövid távú bérbeadásánál

Az Európai Bizottság új rendelettervezete egységes szabályokat alkotna az Airbnb és más rövid távú lakás-bérbeadással foglalkozó cégek tevékenységének szabályozása érdekében. Nézzük a részleteket! A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Adatvédelem: így tárolhatók az ügyfelektől bekért információk

Archívum2022.12.20, 13:12

Az Európai Bíróság fontos magyar vonatkozású, adatvédelmi bírságolási gyakorlatot érintő ügyben értelmezte a GDPR alapján a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság alapelveit. Kimondta, hogy ellentétes a korlátozott tárolhatóság elvével, ha az adatkezelő a korábban más célból gyűjtött személyes adatokat egy tesztadatbázisban a tesztek elvégzéséhez és a hibák kijavításához szükségesnél hosszabb ideig tárolja. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Általános alapvetések a bizalmi vagyonkezelésről és annak előnyeiről

Archívum2022.10.28, 19:02

Az új Polgári törvénykönyv hatálybalépése, így a bizalmi vagyonkezelés magyar jogrendben történő meghonosodása óta már nyolc év telt el, azonban még mindig sokak számára ismeretlen ezen jogintézmény. Erre tekintettel a KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek célja a bizalmi vagyonkezelés alapvető szabályainak, előnyeinek és alkalmazási körének bemutatása.

Felelős-e a webáruház a védjegyjogsértésekért?

Archívum2022.10.27, 12:59

Felmerülhet-e a webáruház üzemeltetőjének a közvetlen felelőssége a webáruházat használók által elkövetett védjegyjogsértésért? A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az egyetem és a magánszféra közti szellemi tulajdon transzfer jogi kérdései

Archívum2022.09.30, 11:29

Az egyetemek és a magánszféra, releváns iparágak közti együttműködés az egyetemek számára lehetővé teszi az egyes kutatások megvalósításához elengedhetetlen forrásbevonást, a kutatási eredmények tekintetében pedig olyan partneri kapcsolatok kiépítését, amelyek hozzájárulnak azok hatékony és piacképes kereskedelmi hasznosításához. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Fizetésképtelenné vált a cég? Már indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Archívum2022.07.31, 18:44

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jétől már indítható. Az irányelv fő gazdaságpolitikai célja az alapvetően életképes vállalkozások pénzügyi nehézségeinek korai kezelése. Az eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, de érdemes kitérni az eltérésekre. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Az Európai Unió új, digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagja

Archívum2022.07.13, 21:04

Az Európai Parlament július 5-én elfogadta az Európai Unió új digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagját, melynek célja kettős. Egyfelől, a digitális tér biztonságosabbá tételét tűzi ki céljául, amelynek során a fogyasztók alapvető jogainak a védelme kiemelt jelentőséget kap, másfelől egyenlő versenyfeltételek elősegítését célozza, az innováció, növekedés, versenyképesség előmozdítása érdekében. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Hivatkozhat-e a bérlő a bérbeadó jogellenes felmondására?

Archívum2022.06.29, 15:24

A Kúria Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa nemrégiben megjelent polgári jogegységi döntésében pontot tett azon kérdés végére, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kiürítése iránt a tulajdonos által indított perben figyelembe vehető-e a bérlő azon védekezése, hogy a perben nem álló, a lakást bérbeadó vagyonkezelőnek a bérleti szerződést felmondó nyilatkozata jogellenes, érvénytelen. Ezen kérdéskörben korábban két ellentétes álláspont alakult ki. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalója.

Hibás teljesítés esetén hol indítható per?

Archívum2022.06.20, 21:04

A Kúria egy külföldi elemet tartalmazó magyar jogvitában alkalmazta a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU (Brüsszel Ia) rendeletet. Ennek kapcsán adott támpontokat arra vonatkozóan, hogy mikor rendelkezik a magyar bíróság joghatósággal egy uniós tagállami székhelyű alperessel szembeni perben – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Kft. taggyűlés: a személyesen érdekelt személy kizárása

Archívum2022.06.09, 21:37

A korlátolt felelősségű társaság tagjai a döntéshozó szerv (taggyűlés) ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) azonban bizonyos személyeket – akár tagi akár más minőségben járnak el – kizár a szavazásból. A kizárt tag a taggyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt, szavazatát a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni. A legfontosabb szabályokat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Előző
Következő