Nyrt

címke rss

�ri�si osztal�kot is fizethet az �llami Nyomda

Keddi �l�s�n az �llami Nyomda Nyrt. Igazgat�s�ga arr�l d�nt�tt, hogy az �vi ad�zott eredm�ny legal�bb 20 sz�zal�k�nak a t�rsas�g eredm�nytartal�k�ba kell ker�lnie. �gy az osztal�k el�rheti az ad�zott eredm�ny ak�r 80 sz�zal�k�t is.

Id�n is 1280 forint osztal�kot fizet a D�m�sz

Gazdaság2006.02.27, 17:48

A D�l-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) igazgat�s�ga a 2005. �v ut�n, hasonl�an az el�z� �vhez, r�szv�nyenk�nt 1280 forint osztal�k kifizet�s�t javasolja a tulajdonosoknak az �prilis 3-�ra �sszeh�vott �ves rendes k�zgy�l�sen.

Az �llami Nyomda 510 forint osztal�kot fizet

Gazdaság2006.03.30, 17:20

Az �llami Nyomda Nyrt. k�zgy�l�se r�szv�nyenk�nt brutt� 510 forint osztal�k kifizet�s�r�l hat�rozott. A k�zgy�l�s egyebek mellett elfogadta a t�rsas�g alapszab�ly�nak m�dos�t�sait, �s saj�t r�szv�ny v�s�rl�s�r�l is hat�rozatot hozott.

V�rakoz�son fel�li profit a Richtern�l

Gazdaság2006.05.05, 14:14

A Richer Gedeon Nyrt. az �v els� h�rom h�napj�ban 14,833 milli�rd forint m�rleg szerinti eredm�nyt �rt el, 72,3 sz�zal�kkal t�bbet, mint egy �vvel kor�bban. A profit j�csk�n meghaladja az elemz�i v�rakoz�sokat is. A Richter 7,2 sz�zal�kos piaci r�szesed�ssel a harmadik legnagyobb szerepl� a magyar piacon.

N�gy �v ut�n �zemi nyeres�g a R�b�n�l

Gazdaság2006.05.10, 13:02

N�gy �v ut�n el�sz�r �rt el �zemi nyeres�get a R�ba-csoport, a 22 milli� forintot azonban elvitte a 123 milli� forintos, p�nz�gyi t�teleken elszenvedett vesztes�g. A c�g vezet�i azonban kor�bban is az �zemi nyeres�g el�r�s�re koncentr�ltak, ami az �tt�r�st jelentheti a c�g �let�ben.

Vesztes�ges volt a TVK

Gazdaság2006.05.12, 20:34

A Mol t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� Tiszai Vegyi Kombin�t (TVK) Nyrt. az �v els� negyed�v�ben 1,255 milli�rd forint konszolid�lt veszts�get k�nyvelt el.

Emelkedett a D�m�sz nyeres�ge

Gazdaság2006.05.12, 20:34

A D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� h�rom h�napj�ban 27,139 milli�rd forint nett� �rbev�telt �rt el. A profit 1,258 milli�rd forint volt. A c�g egy r�szv�nyre jut� nyeres�ge 340 forint, szemben az egy �vvel kor�bbi 285 forinttal.

Rába-vezetők részvényvásárlásai

Archívum2006.07.05, 13:44

A Rába vezetői 5101 darab Rába-részvényt vásároltak 725 forintos árfolyamon, a cég saját tulajdonában lévő törzsrészvények állománya így 652 559 darabra csökkent.

Cs�kkent a D�m�sz eredm�nye

Gazdaság2006.07.27, 14:43

A francia Electricit� de France (EdF) t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� fel�ben 2,557 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�get �rt el, 3,3 sz�zal�kkal kevesebbet az el�z� �v els� f�l�vin�l.

Jelent�sen n�tt az �M�SZ osztal�kalapja

Gazdaság2006.08.14, 10:43

Az �szak-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (�M�SZ) az �v els� fel�ben 746,838 milli� forint ad�zott nyeres�get �rt el konszolid�lt szinten, ami 66,4 sz�zal�kkal kevesebb az egy �vvel kor�bbin�l -��ll a t�rsas�g h�tf�n k�zz�tett gyorsjelent�s�ben. Ugyanakkor az osztal�k alapj�ul szolg�l� Nyrt. nyeres�ge 1,4 milli�rd forintr�l 2,5 milli�rd forintra n�tt, ami nagyon j� h�r a r�szv�nyeseknek.

Előző
Következő