Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

címke rss

Változás az ingatlanok rövid távú bérbeadásánál

Az Európai Bizottság új rendelettervezete egységes szabályokat alkotna az Airbnb és más rövid távú lakás-bérbeadással foglalkozó cégek tevékenységének szabályozása érdekében. Nézzük a részleteket! A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Adatvédelem: így tárolhatók az ügyfelektől bekért információk

Jog2022.12.20, 13:12

Az Európai Bíróság fontos magyar vonatkozású, adatvédelmi bírságolási gyakorlatot érintő ügyben értelmezte a GDPR alapján a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság alapelveit. Kimondta, hogy ellentétes a korlátozott tárolhatóság elvével, ha az adatkezelő a korábban más célból gyűjtött személyes adatokat egy tesztadatbázisban a tesztek elvégzéséhez és a hibák kijavításához szükségesnél hosszabb ideig tárolja. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Általános alapvetések a bizalmi vagyonkezelésről és annak előnyeiről

Jog2022.10.28, 19:02

Az új Polgári törvénykönyv hatálybalépése, így a bizalmi vagyonkezelés magyar jogrendben történő meghonosodása óta már nyolc év telt el, azonban még mindig sokak számára ismeretlen ezen jogintézmény. Erre tekintettel a KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek célja a bizalmi vagyonkezelés alapvető szabályainak, előnyeinek és alkalmazási körének bemutatása.

Felelős-e a webáruház a védjegyjogsértésekért?

Jog2022.10.27, 12:59

Felmerülhet-e a webáruház üzemeltetőjének a közvetlen felelőssége a webáruházat használók által elkövetett védjegyjogsértésért? A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az egyetem és a magánszféra közti szellemi tulajdon transzfer jogi kérdései

Jog2022.09.30, 11:29

Az egyetemek és a magánszféra, releváns iparágak közti együttműködés az egyetemek számára lehetővé teszi az egyes kutatások megvalósításához elengedhetetlen forrásbevonást, a kutatási eredmények tekintetében pedig olyan partneri kapcsolatok kiépítését, amelyek hozzájárulnak azok hatékony és piacképes kereskedelmi hasznosításához. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Fizetésképtelenné vált a cég? Már indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Jog2022.07.31, 18:44

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jétől már indítható. Az irányelv fő gazdaságpolitikai célja az alapvetően életképes vállalkozások pénzügyi nehézségeinek korai kezelése. Az eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, de érdemes kitérni az eltérésekre. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Az Európai Unió új, digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagja

Jog2022.07.13, 21:04

Az Európai Parlament július 5-én elfogadta az Európai Unió új digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagját, melynek célja kettős. Egyfelől, a digitális tér biztonságosabbá tételét tűzi ki céljául, amelynek során a fogyasztók alapvető jogainak a védelme kiemelt jelentőséget kap, másfelől egyenlő versenyfeltételek elősegítését célozza, az innováció, növekedés, versenyképesség előmozdítása érdekében. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Hivatkozhat-e a bérlő a bérbeadó jogellenes felmondására?

Jog2022.06.29, 15:24

A Kúria Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa nemrégiben megjelent polgári jogegységi döntésében pontot tett azon kérdés végére, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kiürítése iránt a tulajdonos által indított perben figyelembe vehető-e a bérlő azon védekezése, hogy a perben nem álló, a lakást bérbeadó vagyonkezelőnek a bérleti szerződést felmondó nyilatkozata jogellenes, érvénytelen. Ezen kérdéskörben korábban két ellentétes álláspont alakult ki. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalója.

Hibás teljesítés esetén hol indítható per?

Jog2022.06.20, 21:04

A Kúria egy külföldi elemet tartalmazó magyar jogvitában alkalmazta a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU (Brüsszel Ia) rendeletet. Ennek kapcsán adott támpontokat arra vonatkozóan, hogy mikor rendelkezik a magyar bíróság joghatósággal egy uniós tagállami székhelyű alperessel szembeni perben – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Kft. taggyűlés: a személyesen érdekelt személy kizárása

Jog2022.06.09, 21:37

A korlátolt felelősségű társaság tagjai a döntéshozó szerv (taggyűlés) ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) azonban bizonyos személyeket – akár tagi akár más minőségben járnak el – kizár a szavazásból. A kizárt tag a taggyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt, szavazatát a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni. A legfontosabb szabályokat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Jár a biztosítás? Kárigényt vizsgált a Kúria a „targonca-ügyben"

Jog2022.05.26, 10:07

A közelmúltban megjelent bírósági ügyben a Kúria az úgynevezett all risks biztosítás alapján érvényesített kárigényt elemezte. Ezen biztosítás előnye, hogy széles fedezetet nyújt, illetve általában nem a biztosítási események, hanem a kizárások vannak felsorolva benne, így amely esemény nem tartozik a kizárások körébe, az biztosított – értesült az Origó a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Új kormányrendelet a pénzügyi intézmények végelszámolására és felszámolására

Jog2022.05.19, 17:44

2022. április 30-án módosulnak a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) végelszámolására és felszámolására vonatkozó rendelkezések – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Zálogjoggal terhelt ingatlan átruházása – nem olyan könnyű szabadulni a kötelezettségtől

Jog2022.05.05, 20:58

Jól ismert gyakorlat ingatlanvásárlás esetén, hogy amennyiben a vásárolni szándékozó személy nem rendelkezik az ingatlan teljes vételárával és ezért kénytelen kölcsönfelvételhez folyamodni, a bank a kölcsön folyósításának előfeltételéül és biztosítékául szabja a kölcsönszerződés megkötése mellett a jelzálogszerződés megkötését is, amelyet általában közjegyzői okiratba is foglaltatnak a felek. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Felszámolás: ismerje meg a megtámadható jogügyleteket

Jog2022.04.28, 12:59

Egy 2021-es Polgári jogegységi döntés megerősítette, hogy a hitelező előnyben részesítésének megállapíthatósága független a felek szándékától, kizárólag a szerződés következményeit kell vizsgálni. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Elcserélné lakását? Mutatjuk, ilyenkor mennyi illetékre számíthat

Jog2022.04.25, 10:53

A Kúria egyik közelmúltban közzétett határozatával tisztázta annak kérdését, hogy lakások cseréje esetén az illetékalap megállapításakor hány darab lakás cseréje vehető figyelembe és milyen feltételekkel – értesült az Origo a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

A szellemi tulajdonjogok online érvényesítésének jogszerű keretei

Jog2022.04.04, 17:07

Az Európai Unió tagállamain belül érzékelhető a bizonytalanság a szerzői jog online érvényesítéséhez kapcsolódó kérdésekben, amelyet jól mutat például a szögesen eltérő német és magyar bírósági gyakorlat is. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői elemzik a jogi környezetet.

Mi történik, ha az állam egy gazdasági társaságban részesedést örököl?

Jog2022.03.29, 11:58

Az idei évtől módosultak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az állam öröklésével kapcsolatban. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Mi történik a bérleti szerződéssel, ha a bérlő meghal?

Jog2022.03.21, 17:18

A bérleti jogviszony sem bérbeadói, sem bérlői oldalon nem minősül személyhez kötött jogviszonynak. Megszűnhet-e a bérleti szerződés a bérlő halála esetében? A gyakorlati lehetőségeket a KRS Ügyvédi Iroda szakértői vázolják fel.

Felszámolási eljárás: elfogadható az e-mailben küldött számla?

Jog2022.03.07, 15:40

A Kúria egy friss határozatában leszögezte, hogy bizonyos feltételek esetén kézbesítettnek tekinthető az e-mailben elküldött számla. A döntés alapján vitatás hiányában akár a felszámolás is elrendelhető. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői elemeznek.

Korrupció, csalás? Ezt kell tudni a visszaélések bejelentéséről

Jog2022.03.01, 12:45

A 2021-es év végével újabb kötelezettség hárult a legalább 250 főt foglalkoztató cégekre a visszaélés-bejelentési, más néven „whistleblowing" rendszer kötelező kiépítésével. A kötelezettség 2023. december 17. napjától már a legalább 50 főt foglalkoztató cégekre is ki fog terjedni. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői általános képet nyújtanak a visszaélés bejelentés fogalmáról és legújabb uniós szabályozásáról.

Hibák az építkezésen: Ki a felelős?

Jog2022.02.21, 10:16

A Kúria egy nemrégiben megjelent határozatában azt vizsgálta, hogy terheli-e felelősség a kivitelezőt, illetve a felelős műszaki vezetőt a felépült ingatlan olyan hibáiért, amelyek az építészmérnök által készített, nem megfelelő építési engedélyezési tervdokumentációra vezethetők vissza. Ezzel összefüggésben kimondta, hogy a kivitelező köteles az átadott terveket megvizsgálni és a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira a megrendelőt figyelmeztetni, amelynek elmulasztása esetén felelősség terheli – értesült az Origó a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Változóban a Versenytörvény

Jog2022.02.07, 13:41

A Versenytörvény szeptember végén hatályba lépett módosítása megszüntette a bejelentési kötelezettséget az olyan összefonódások esetében, ahol egy többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap szerzett egymilliárd forintnál alacsonyabb nettó éves árbevétellel rendelkező vállalkozásban közös irányítási jogot. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze.

Írásbelinek minősül-e az e-mail?

Jog2021.12.20, 10:54

A kérdés jelentősége abban rejlik, hogy írásbeli alakhoz kötött szerződés, de akár ajánlat is kizárólag írásos formátumban érvényes. Ilyen példaként említve az ingatlanra vonatkozó adásvétel, ajándékozás, vagy bérleti szerződés is. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Ideje felkészülni, ezt kell tudni a kriptoeszközök adózásáról

Jog2021.12.14, 17:25

Nagyon fontos, hogy aki vagyonát, vagy vagyonának jelentős részét kriptoeszközökben kívánja átörökíteni, időben és körültekintően járjon el úgy a vagyontervezés, mint a végrendelkezés tekintetében és örökösei érdekében szakértő segítséget vegyen igénybe – hívják fel a figyelmet a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Vagyoni elégtétel? Így lehetséges a polgári peres eljárások elhúzódása miatt

Jog2021.11.29, 09:01

A 2021. évi XCIV. törvény elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy 2022. január 1. napjától a polgári peres eljárásban részt vevő fél kompenzációs igényt érvényesítsen az eljáró bírósággal szemben – hívták fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Ki fizeti az ügyvédet, ha az elővásárlásra jogosult él a jogával?

Jog2021.11.17, 13:14

Az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvédnek speciális figyelem felhívási kötelezettsége áll fenn elővásárlási jog esetén. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Hogyan vehetjük ki az éves szabadságunkat még 2021-ben?

Jog2021.10.24, 18:22

A konfliktusos helyzet elkerülése érdekében az év végi szabadságokat érdemes már jó előre jelezni a munkáltatónak. A szabadságot főszabályként a munkáltató adja ki – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Célkeresztben a behajthatatlan követelések áfája

Jog2021.10.24, 11:59

Bizonyára sokan emlékeznek rá, akár érintettek voltak, akár nem, hogy egy 2017-es Európai Uniós Bírósági döntésnek köszönhetően, az áfatörvény 2020. január 1-jétől Magyarországon is lehetőséget biztosít arra, hogy a véglegesen behajthatatlanná váló követelések utáni áfát az adóalany utólagos adóalap-csökkentés keretében visszakaphassa az adóhatóságtól. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a jogi környezetet.

Januártól több üzletrésze is lehet egy kft. tagjának

Jog2021.06.29, 16:34

Hamarosan több üzletrésze is lehet egy kft. tagjának és változnak a pótbefizetés szabályai is. Mit jelent ez a gyakorlatban? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Júliustól indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Jog2021.06.28, 10:53

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jét követően lesz indítható. Az új eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, a jelentősebb eltéréseket az alábbiakban foglalják össze a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Júliustól nagyon fontos áfa-szabályváltozások a webshopoknál

Jog2021.06.21, 13:16

Már csak kevesebb, mint két hét maradt felkészülni webshopokat érintő áfa szabályok változásaira. A 2021. július 1-jén hatályba lépő általános, nagyon fontos forgalmi adó változásokra több webshopot üzemeltető vállalkozásnak kell felkészülnie – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Idén is lehetséges a személyes jelenlét nélküli mérlegelfogadó taggyűlés

Jog2021.06.15, 12:05

Tavaly a covid vírus terjedésének köszönhetően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel egy kormányrendelet lehetőséget biztosított a gazdasági társaságoknak arra, hogy a számviteli beszámolóikat a megszokott május 31. dátum helyett legkésőbb szeptember 30. napjáig helyezzék letétbe – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Változások a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályokban

Jog2021.06.07, 12:40

A számla módosítása, adóbevallás önellenőrzése válhat szükségessé a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó Áfa-szabályok változása miatt – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Rés a pajzson (3. rész) – a kiegészítő garanciák megerősítése

Jog2021.05.13, 10:08

Az adott harmadik ország jogszabályi környezetének és adatvédelmi szempontú gyakorlatának vizsgálata, továbbá az adattovábbítás biztonságát elősegítő kiegészítő garanciák beépítése mellett az adatkezelő olyan kötelmi rendelkezéseket is alkalmazhat, amelyek támogatásul szolgálnak a fenti mechanizmusok érvényesülésére, ezzel is elősegítve az EU által minimálisan megkövetelt védelmi szintnek való megfelelést. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői háromrészes írásának befejező részét olvashatják, az első és a második részt itt és itt érhető el.

Fény az alagút végén (1. rész): új, hatékony eszköz a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak

Jog2021.04.26, 13:02

2021 júliusától igénybe vehető új eljárás a fizetésképtelenséget megelőző, úgynevezett szerkezetátalakítási eljárás. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőinek most induló, háromrészes cikksorozata ennek az eddig ismeretlen eljárásnak az előnyeit mutatja be, most az első részt olvashatják.

Új reorganizációs eljárás a veszélyhelyzet alatt

Jog2021.04.20, 14:03

A fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozások 2021. május 22-ig reorganizációs eljárást indíthatnak a Fővárosi Törvényszéken. A 2021. április 17-én hatályba lépett kormányrendelet átmeneti jelleggel egy teljesen új eljárási lehetőséget biztosít a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások megsegítése érdekében, amely eljárás nagymértékben hasonlít a már ismert csődeljáráshoz, azonban van néhány fontos különbség. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik átfogó írásukban.

Nemzetközi adásvételi szerződések buktatói

Jog2021.04.20, 11:04

Ha már perre kerül sor, mindenki inkább a saját országának bírósága előtt pereskedik. Azonban problémás lehet az olyan adásvétel, amikor egy vállalkozás külföldi partnertől vásárol. Előfordulhat, hogy a jogvitánkra a külföldi bíróság lesz az illetékes, ami többletköltséget eredményezhet. A Kúria egy friss döntésében azt vizsgálta, hogy melyik bíróság jogosult eljárni a jogvitában, ha az adásvételi ügylet nemzetközi elemet is tartalmaz – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

GDPR – végleges adattörléssel kapcsolatos új kötelezettség a kereskedők oldalán

Jog2021.04.14, 08:46

Az érintettek számára a GDPR jogosultságot biztosít, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatot az adatkezelő törölje, amelyet elfeledtetéshez való jogként is nevezünk. Ez a jogosultság a papír alapon tárolt adatok esetében egyszerűen végrehajtható, hiszen egy iratmegsemmisítővel véglegesen törölhetünk adatokat – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Rés a pajzson (2. rész) – egyes kiegészítő garanciák felsorolása az ajánlás alapján

Jog2021.03.18, 06:52

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői háromrészes írásukban átfogóan ismertetik azokat a jelentős változásokat, amelyek az Európai Bíróság még a nyár folyamán meghozott ítéletének (Schrems II.) következtek be. A felülvizsgált EU-USA adatvédelmi pajzs határozatot (2016/1250) ugyanis a bíróság érvénytelennek nyilvánította, és kiemelte, hogy amennyiben általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor harmadik országba történő adattovábbításra, abban az esetben olyan védelmi szinttel kell rendelkezni, amely lényegében azonos az Európai Unióban biztosított védelmi szinttel. Most a második részt olvashatják, az első rész itt tekiinthető ...

Rés a pajzson (1. rész) – ha adatkezelő és harmadik országba továbbít adatot

Jog2021.03.04, 16:21

Az Európai Bíróság még a nyár folyamán meghozott ítéletében (Schrems II.) a felülvizsgált EU-USA adatvédelmi pajzs határozatot (2016/1250) érvénytelennek nyilvánította, és kiemelte, hogy amennyiben általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor harmadik országba történő adattovábbításra, abban az esetben olyan védelmi szinttel kell rendelkezni, amely lényegében azonos az Európai Unióban biztosított védelmi szinttel. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői háromrészes írásának első részét olvashatják.

Csőd, mint a reorganizáció eszköze – miként köthető csődegyezség?

Jog2021.01.26, 11:26

Egy megfelelően megtervezett és levezényelt csődeljárás a reorganizáció kiváló eszköze lehet, számos, akár a vírushelyzet okán pénzügyi nehézségekkel szembesülő vállalkozás számára is lehet a túlélés, sőt akár az innováció eszköze is. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői a csődegyezséggel kapcsolatos fontos szempontokra hívják fel a figyelmet.

Felelősségi szabályok az alkalmazott károkozása esetén

Jog2021.01.21, 18:10

A munkajog és a polgári jog egymáshoz közel álló jogterületek. A konkrét ügy pedig a következő: az érintett sofőr a fuvarozással foglalkozó kisvállalkozás munkavállalójaként egy megrendelő részére szállított ki termékeket. Amikor a megrendelő telephelyére ért, az ott dolgozók megmutatták, hova rakhatja a hozott árut – ekkor következett be a baj. A D.A.S. JogSzerviz szakértői ismertetik az ügyet.

Ismét elhalasztották a közös képviselők kötelező teljes körű regisztrációját

Jog2021.01.18, 17:54

A közös képviselők 2021 januárjától ismét haladékot kaptak a kötelező regisztrációjukra, azaz, a közösség ügyintézését ellátó tevékenységük elvégzéséhez nem szükséges magukat az ingatlan-nyilvántartásban a társasház törzslapjára feljegyezniük – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Hogyan követhető jogszerűen GPS útján a céges autó?

Jog2020.12.21, 13:03

A NAIH vonatkozó gyakorlata alapján a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb aktuális adatvédelmi tudnivalókat.

Gyakorlati tudnivalók a visszatérő 5 százalékos lakás-áfa kapcsán

Jog2021.02.05, 16:14

Mint mindenki előtt ismert a sajtóból, 2021. január 1-jétől bizonyos feltételek együttes fennállása esetén 27 százalékos helyett 5 százalékos áfa terheli az újépítésű lakások értékesítését, valamint az újépítési lakások vállalkozási szerződés keretében történő megépítése kapcsán az építési szolgáltatás ellenértékét. Számos gyakorlati kérdés merül fel azonban a kedvezményes áfa kulcs alkalmazhatósága kapcsán. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda munkatársai ezekre a kérdésekre válaszolnak.

Kavics a gépezetben 2. – Milyen feltételekkel zárható ki egy kft. tagja?

Jog2020.11.30, 08:44

Ha úgy érezzük, hogy az ellenség már nem csak a kapuknál van, hanem a cégben, akkor a Ptk. idevonatkozó szabályai lehetőséget adnak olyan tag kizárására, akinek a társaságban való maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. A tényleges kizárás feltételei szigorúak, de teljesíthetők. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői kétrészes írásának a második részét olvashatják, az első rész itt olvasható.

Kavics a gépezetben (1.) – korlátozható a nem kívánt örökös taggá válása egy társaságban?

Jog2020.11.28, 11:18

A Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban Ptk.) az öröklésre vonatkozó 7. könyv szabályai úgy rendelkeznek, hogy az ember halálával hagyatéka, mint egész száll át az örökösre, és az örökös a hagyaték megnyílásával a hagyatékot - vagy annak neki jutó részét vagy meghatározott tárgyát –elfogadás, vagy bármely más jogcselekmény nélkül megszerzi. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői kétrészes írásának első részét olvashatják.

Jön a fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási eljárás

Jog2020.11.26, 13:09

Egy EU-s irányelvnek megfelelően jövő júliusig Magyarországon is be kell vezetni a gazdasági nehézségekkel küzdő, életképes adósok megmentését biztosító új, gyors és átlátható szerkezetátalakítási eljárást – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Hogy ne vegyünk fel pénzt egy gazdasági társaság számlájáról?

Jog2020.11.20, 07:17

A Kúria legfrissebb döntésével megerősítette azt a korábbiakban kialakult adóhatósági gyakorlatot, mely szerint a gazdasági társaságok számláiról az ügyvezető vagy megbízottja által felvett pénzösszegek sorsát szigorú számadású nyomtatványokkal, dokumentálhatóan és beazonosíthatóan kell ki- és bevételezni és könyvelni – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Megjelent a távmunkát szabályozó kormányrendelet

Jog2020.11.13, 15:48

A kormány a 2020. november 11-én megjelent és november 12-től hatályos, viszonylag rövid rendeletével rugalmasabban kívánja szabályozni a veszélyhelyzet idején végzett távmunkát. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői ismertetnek minden fontos tudnivalót a rugalmasabb munkavédelmi szabályokról.

Előző
Következő