Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

címke rss

Változás az ingatlanok rövid távú bérbeadásánál

Az Európai Bizottság új rendelettervezete egységes szabályokat alkotna az Airbnb és más rövid távú lakás-bérbeadással foglalkozó cégek tevékenységének szabályozása érdekében. Nézzük a részleteket! A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Adatvédelem: így tárolhatók az ügyfelektől bekért információk

Jog2022.12.20, 13:12

Az Európai Bíróság fontos magyar vonatkozású, adatvédelmi bírságolási gyakorlatot érintő ügyben értelmezte a GDPR alapján a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság alapelveit. Kimondta, hogy ellentétes a korlátozott tárolhatóság elvével, ha az adatkezelő a korábban más célból gyűjtött személyes adatokat egy tesztadatbázisban a tesztek elvégzéséhez és a hibák kijavításához szükségesnél hosszabb ideig tárolja. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Általános alapvetések a bizalmi vagyonkezelésről és annak előnyeiről

Jog2022.10.28, 19:02

Az új Polgári törvénykönyv hatálybalépése, így a bizalmi vagyonkezelés magyar jogrendben történő meghonosodása óta már nyolc év telt el, azonban még mindig sokak számára ismeretlen ezen jogintézmény. Erre tekintettel a KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek célja a bizalmi vagyonkezelés alapvető szabályainak, előnyeinek és alkalmazási körének bemutatása.

Felelős-e a webáruház a védjegyjogsértésekért?

Jog2022.10.27, 12:59

Felmerülhet-e a webáruház üzemeltetőjének a közvetlen felelőssége a webáruházat használók által elkövetett védjegyjogsértésért? A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az egyetem és a magánszféra közti szellemi tulajdon transzfer jogi kérdései

Jog2022.09.30, 11:29

Az egyetemek és a magánszféra, releváns iparágak közti együttműködés az egyetemek számára lehetővé teszi az egyes kutatások megvalósításához elengedhetetlen forrásbevonást, a kutatási eredmények tekintetében pedig olyan partneri kapcsolatok kiépítését, amelyek hozzájárulnak azok hatékony és piacképes kereskedelmi hasznosításához. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalása.

Fizetésképtelenné vált a cég? Már indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Jog2022.07.31, 18:44

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jétől már indítható. Az irányelv fő gazdaságpolitikai célja az alapvetően életképes vállalkozások pénzügyi nehézségeinek korai kezelése. Az eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, de érdemes kitérni az eltérésekre. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Az Európai Unió új, digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagja

Jog2022.07.13, 21:04

Az Európai Parlament július 5-én elfogadta az Európai Unió új digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagját, melynek célja kettős. Egyfelől, a digitális tér biztonságosabbá tételét tűzi ki céljául, amelynek során a fogyasztók alapvető jogainak a védelme kiemelt jelentőséget kap, másfelől egyenlő versenyfeltételek elősegítését célozza, az innováció, növekedés, versenyképesség előmozdítása érdekében. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Hivatkozhat-e a bérlő a bérbeadó jogellenes felmondására?

Jog2022.06.29, 15:24

A Kúria Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa nemrégiben megjelent polgári jogegységi döntésében pontot tett azon kérdés végére, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kiürítése iránt a tulajdonos által indított perben figyelembe vehető-e a bérlő azon védekezése, hogy a perben nem álló, a lakást bérbeadó vagyonkezelőnek a bérleti szerződést felmondó nyilatkozata jogellenes, érvénytelen. Ezen kérdéskörben korábban két ellentétes álláspont alakult ki. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalója.

Hibás teljesítés esetén hol indítható per?

Jog2022.06.20, 21:04

A Kúria egy külföldi elemet tartalmazó magyar jogvitában alkalmazta a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU (Brüsszel Ia) rendeletet. Ennek kapcsán adott támpontokat arra vonatkozóan, hogy mikor rendelkezik a magyar bíróság joghatósággal egy uniós tagállami székhelyű alperessel szembeni perben – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Kft. taggyűlés: a személyesen érdekelt személy kizárása

Jog2022.06.09, 21:37

A korlátolt felelősségű társaság tagjai a döntéshozó szerv (taggyűlés) ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) azonban bizonyos személyeket – akár tagi akár más minőségben járnak el – kizár a szavazásból. A kizárt tag a taggyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt, szavazatát a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni. A legfontosabb szabályokat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Jár a biztosítás? Kárigényt vizsgált a Kúria a „targonca-ügyben"

Jog2022.05.26, 10:07

A közelmúltban megjelent bírósági ügyben a Kúria az úgynevezett all risks biztosítás alapján érvényesített kárigényt elemezte. Ezen biztosítás előnye, hogy széles fedezetet nyújt, illetve általában nem a biztosítási események, hanem a kizárások vannak felsorolva benne, így amely esemény nem tartozik a kizárások körébe, az biztosított – értesült az Origó a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Új kormányrendelet a pénzügyi intézmények végelszámolására és felszámolására

Jog2022.05.19, 17:44

2022. április 30-án módosulnak a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) végelszámolására és felszámolására vonatkozó rendelkezések – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Zálogjoggal terhelt ingatlan átruházása – nem olyan könnyű szabadulni a kötelezettségtől

Jog2022.05.05, 20:58

Jól ismert gyakorlat ingatlanvásárlás esetén, hogy amennyiben a vásárolni szándékozó személy nem rendelkezik az ingatlan teljes vételárával és ezért kénytelen kölcsönfelvételhez folyamodni, a bank a kölcsön folyósításának előfeltételéül és biztosítékául szabja a kölcsönszerződés megkötése mellett a jelzálogszerződés megkötését is, amelyet általában közjegyzői okiratba is foglaltatnak a felek. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Felszámolás: ismerje meg a megtámadható jogügyleteket

Jog2022.04.28, 12:59

Egy 2021-es Polgári jogegységi döntés megerősítette, hogy a hitelező előnyben részesítésének megállapíthatósága független a felek szándékától, kizárólag a szerződés következményeit kell vizsgálni. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Elcserélné lakását? Mutatjuk, ilyenkor mennyi illetékre számíthat

Jog2022.04.25, 10:53

A Kúria egyik közelmúltban közzétett határozatával tisztázta annak kérdését, hogy lakások cseréje esetén az illetékalap megállapításakor hány darab lakás cseréje vehető figyelembe és milyen feltételekkel – értesült az Origo a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

A szellemi tulajdonjogok online érvényesítésének jogszerű keretei

Jog2022.04.04, 17:07

Az Európai Unió tagállamain belül érzékelhető a bizonytalanság a szerzői jog online érvényesítéséhez kapcsolódó kérdésekben, amelyet jól mutat például a szögesen eltérő német és magyar bírósági gyakorlat is. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői elemzik a jogi környezetet.

Mi történik, ha az állam egy gazdasági társaságban részesedést örököl?

Jog2022.03.29, 11:58

Az idei évtől módosultak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezései az állam öröklésével kapcsolatban. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Mi történik a bérleti szerződéssel, ha a bérlő meghal?

Jog2022.03.21, 17:18

A bérleti jogviszony sem bérbeadói, sem bérlői oldalon nem minősül személyhez kötött jogviszonynak. Megszűnhet-e a bérleti szerződés a bérlő halála esetében? A gyakorlati lehetőségeket a KRS Ügyvédi Iroda szakértői vázolják fel.

Felszámolási eljárás: elfogadható az e-mailben küldött számla?

Jog2022.03.07, 15:40

A Kúria egy friss határozatában leszögezte, hogy bizonyos feltételek esetén kézbesítettnek tekinthető az e-mailben elküldött számla. A döntés alapján vitatás hiányában akár a felszámolás is elrendelhető. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői elemeznek.

Korrupció, csalás? Ezt kell tudni a visszaélések bejelentéséről

Jog2022.03.01, 12:45

A 2021-es év végével újabb kötelezettség hárult a legalább 250 főt foglalkoztató cégekre a visszaélés-bejelentési, más néven „whistleblowing" rendszer kötelező kiépítésével. A kötelezettség 2023. december 17. napjától már a legalább 50 főt foglalkoztató cégekre is ki fog terjedni. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői általános képet nyújtanak a visszaélés bejelentés fogalmáról és legújabb uniós szabályozásáról.

Hibák az építkezésen: Ki a felelős?

Jog2022.02.21, 10:16

A Kúria egy nemrégiben megjelent határozatában azt vizsgálta, hogy terheli-e felelősség a kivitelezőt, illetve a felelős műszaki vezetőt a felépült ingatlan olyan hibáiért, amelyek az építészmérnök által készített, nem megfelelő építési engedélyezési tervdokumentációra vezethetők vissza. Ezzel összefüggésben kimondta, hogy a kivitelező köteles az átadott terveket megvizsgálni és a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira a megrendelőt figyelmeztetni, amelynek elmulasztása esetén felelősség terheli – értesült az Origó a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Változóban a Versenytörvény

Jog2022.02.07, 13:41

A Versenytörvény szeptember végén hatályba lépett módosítása megszüntette a bejelentési kötelezettséget az olyan összefonódások esetében, ahol egy többségi állami tulajdonban lévő kockázati tőkealap szerzett egymilliárd forintnál alacsonyabb nettó éves árbevétellel rendelkező vállalkozásban közös irányítási jogot. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze.

Írásbelinek minősül-e az e-mail?

Jog2021.12.20, 10:54

A kérdés jelentősége abban rejlik, hogy írásbeli alakhoz kötött szerződés, de akár ajánlat is kizárólag írásos formátumban érvényes. Ilyen példaként említve az ingatlanra vonatkozó adásvétel, ajándékozás, vagy bérleti szerződés is. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Ideje felkészülni, ezt kell tudni a kriptoeszközök adózásáról

Jog2021.12.14, 17:25

Nagyon fontos, hogy aki vagyonát, vagy vagyonának jelentős részét kriptoeszközökben kívánja átörökíteni, időben és körültekintően járjon el úgy a vagyontervezés, mint a végrendelkezés tekintetében és örökösei érdekében szakértő segítséget vegyen igénybe – hívják fel a figyelmet a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Vagyoni elégtétel? Így lehetséges a polgári peres eljárások elhúzódása miatt

Jog2021.11.29, 09:01

A 2021. évi XCIV. törvény elfogadásával lehetőség nyílt arra, hogy 2022. január 1. napjától a polgári peres eljárásban részt vevő fél kompenzációs igényt érvényesítsen az eljáró bírósággal szemben – hívták fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Ki fizeti az ügyvédet, ha az elővásárlásra jogosult él a jogával?

Jog2021.11.17, 13:14

Az adásvételi szerződést szerkesztő ügyvédnek speciális figyelem felhívási kötelezettsége áll fenn elővásárlási jog esetén. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Hogyan vehetjük ki az éves szabadságunkat még 2021-ben?

Jog2021.10.24, 18:22

A konfliktusos helyzet elkerülése érdekében az év végi szabadságokat érdemes már jó előre jelezni a munkáltatónak. A szabadságot főszabályként a munkáltató adja ki – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Célkeresztben a behajthatatlan követelések áfája

Jog2021.10.24, 11:59

Bizonyára sokan emlékeznek rá, akár érintettek voltak, akár nem, hogy egy 2017-es Európai Uniós Bírósági döntésnek köszönhetően, az áfatörvény 2020. január 1-jétől Magyarországon is lehetőséget biztosít arra, hogy a véglegesen behajthatatlanná váló követelések utáni áfát az adóalany utólagos adóalap-csökkentés keretében visszakaphassa az adóhatóságtól. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a jogi környezetet.

Januártól több üzletrésze is lehet egy kft. tagjának

Jog2021.06.29, 16:34

Hamarosan több üzletrésze is lehet egy kft. tagjának és változnak a pótbefizetés szabályai is. Mit jelent ez a gyakorlatban? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Júliustól indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Jog2021.06.28, 10:53

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jét követően lesz indítható. Az új eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, a jelentősebb eltéréseket az alábbiakban foglalják össze a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Júliustól nagyon fontos áfa-szabályváltozások a webshopoknál

Jog2021.06.21, 13:16

Már csak kevesebb, mint két hét maradt felkészülni webshopokat érintő áfa szabályok változásaira. A 2021. július 1-jén hatályba lépő általános, nagyon fontos forgalmi adó változásokra több webshopot üzemeltető vállalkozásnak kell felkészülnie – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Idén is lehetséges a személyes jelenlét nélküli mérlegelfogadó taggyűlés

Jog2021.06.15, 12:05

Tavaly a covid vírus terjedésének köszönhetően kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel egy kormányrendelet lehetőséget biztosított a gazdasági társaságoknak arra, hogy a számviteli beszámolóikat a megszokott május 31. dátum helyett legkésőbb szeptember 30. napjáig helyezzék letétbe – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Változások a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó szabályokban

Jog2021.06.07, 12:40

A számla módosítása, adóbevallás önellenőrzése válhat szükségessé a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó Áfa-szabályok változása miatt – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Rés a pajzson (3. rész) – a kiegészítő garanciák megerősítése

Jog2021.05.13, 10:08

Az adott harmadik ország jogszabályi környezetének és adatvédelmi szempontú gyakorlatának vizsgálata, továbbá az adattovábbítás biztonságát elősegítő kiegészítő garanciák beépítése mellett az adatkezelő olyan kötelmi rendelkezéseket is alkalmazhat, amelyek támogatásul szolgálnak a fenti mechanizmusok érvényesülésére, ezzel is elősegítve az EU által minimálisan megkövetelt védelmi szintnek való megfelelést. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői háromrészes írásának befejező részét olvashatják, az első és a második részt itt és itt érhető el.

Fény az alagút végén (1. rész): új, hatékony eszköz a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak

Jog2021.04.26, 13:02

2021 júliusától igénybe vehető új eljárás a fizetésképtelenséget megelőző, úgynevezett szerkezetátalakítási eljárás. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőinek most induló, háromrészes cikksorozata ennek az eddig ismeretlen eljárásnak az előnyeit mutatja be, most az első részt olvashatják.

Új reorganizációs eljárás a veszélyhelyzet alatt

Jog2021.04.20, 14:03

A fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozások 2021. május 22-ig reorganizációs eljárást indíthatnak a Fővárosi Törvényszéken. A 2021. április 17-én hatályba lépett kormányrendelet átmeneti jelleggel egy teljesen új eljárási lehetőséget biztosít a nehéz pénzügyi helyzetbe került vállalkozások megsegítése érdekében, amely eljárás nagymértékben hasonlít a már ismert csődeljáráshoz, azonban van néhány fontos különbség. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik átfogó írásukban.

Nemzetközi adásvételi szerződések buktatói

Jog2021.04.20, 11:04

Ha már perre kerül sor, mindenki inkább a saját országának bírósága előtt pereskedik. Azonban problémás lehet az olyan adásvétel, amikor egy vállalkozás külföldi partnertől vásárol. Előfordulhat, hogy a jogvitánkra a külföldi bíróság lesz az illetékes, ami többletköltséget eredményezhet. A Kúria egy friss döntésében azt vizsgálta, hogy melyik bíróság jogosult eljárni a jogvitában, ha az adásvételi ügylet nemzetközi elemet is tartalmaz – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

GDPR – végleges adattörléssel kapcsolatos új kötelezettség a kereskedők oldalán

Jog2021.04.14, 08:46

Az érintettek számára a GDPR jogosultságot biztosít, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatot az adatkezelő törölje, amelyet elfeledtetéshez való jogként is nevezünk. Ez a jogosultság a papír alapon tárolt adatok esetében egyszerűen végrehajtható, hiszen egy iratmegsemmisítővel véglegesen törölhetünk adatokat – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Rés a pajzson (2. rész) – egyes kiegészítő garanciák felsorolása az ajánlás alapján

Jog2021.03.18, 06:52

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői háromrészes írásukban átfogóan ismertetik azokat a jelentős változásokat, amelyek az Európai Bíróság még a nyár folyamán meghozott ítéletének (Schrems II.) következtek be. A felülvizsgált EU-USA adatvédelmi pajzs határozatot (2016/1250) ugyanis a bíróság érvénytelennek nyilvánította, és kiemelte, hogy amennyiben általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor harmadik országba történő adattovábbításra, abban az esetben olyan védelmi szinttel kell rendelkezni, amely lényegében azonos az Európai Unióban biztosított védelmi szinttel. Most a második részt olvashatják, az első rész itt tekiinthető ...

Rés a pajzson (1. rész) – ha adatkezelő és harmadik országba továbbít adatot

Jog2021.03.04, 16:21

Az Európai Bíróság még a nyár folyamán meghozott ítéletében (Schrems II.) a felülvizsgált EU-USA adatvédelmi pajzs határozatot (2016/1250) érvénytelennek nyilvánította, és kiemelte, hogy amennyiben általános adatvédelmi kikötések alapján kerül sor harmadik országba történő adattovábbításra, abban az esetben olyan védelmi szinttel kell rendelkezni, amely lényegében azonos az Európai Unióban biztosított védelmi szinttel. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői háromrészes írásának első részét olvashatják.

Csőd, mint a reorganizáció eszköze – miként köthető csődegyezség?

Jog2021.01.26, 11:26

Egy megfelelően megtervezett és levezényelt csődeljárás a reorganizáció kiváló eszköze lehet, számos, akár a vírushelyzet okán pénzügyi nehézségekkel szembesülő vállalkozás számára is lehet a túlélés, sőt akár az innováció eszköze is. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői a csődegyezséggel kapcsolatos fontos szempontokra hívják fel a figyelmet.

Felelősségi szabályok az alkalmazott károkozása esetén

Jog2021.01.21, 18:10

A munkajog és a polgári jog egymáshoz közel álló jogterületek. A konkrét ügy pedig a következő: az érintett sofőr a fuvarozással foglalkozó kisvállalkozás munkavállalójaként egy megrendelő részére szállított ki termékeket. Amikor a megrendelő telephelyére ért, az ott dolgozók megmutatták, hova rakhatja a hozott árut – ekkor következett be a baj. A D.A.S. JogSzerviz szakértői ismertetik az ügyet.

Ismét elhalasztották a közös képviselők kötelező teljes körű regisztrációját

Jog2021.01.18, 17:54

A közös képviselők 2021 januárjától ismét haladékot kaptak a kötelező regisztrációjukra, azaz, a közösség ügyintézését ellátó tevékenységük elvégzéséhez nem szükséges magukat az ingatlan-nyilvántartásban a társasház törzslapjára feljegyezniük – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Hogyan követhető jogszerűen GPS útján a céges autó?

Jog2020.12.21, 13:03

A NAIH vonatkozó gyakorlata alapján a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb aktuális adatvédelmi tudnivalókat.

Gyakorlati tudnivalók a visszatérő 5 százalékos lakás-áfa kapcsán

Jog2021.02.05, 16:14

Mint mindenki előtt ismert a sajtóból, 2021. január 1-jétől bizonyos feltételek együttes fennállása esetén 27 százalékos helyett 5 százalékos áfa terheli az újépítésű lakások értékesítését, valamint az újépítési lakások vállalkozási szerződés keretében történő megépítése kapcsán az építési szolgáltatás ellenértékét. Számos gyakorlati kérdés merül fel azonban a kedvezményes áfa kulcs alkalmazhatósága kapcsán. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda munkatársai ezekre a kérdésekre válaszolnak.

Kavics a gépezetben 2. – Milyen feltételekkel zárható ki egy kft. tagja?

Jog2020.11.30, 08:44

Ha úgy érezzük, hogy az ellenség már nem csak a kapuknál van, hanem a cégben, akkor a Ptk. idevonatkozó szabályai lehetőséget adnak olyan tag kizárására, akinek a társaságban való maradása a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyeztetné. A tényleges kizárás feltételei szigorúak, de teljesíthetők. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői kétrészes írásának a második részét olvashatják, az első rész itt olvasható.

Kavics a gépezetben (1.) – korlátozható a nem kívánt örökös taggá válása egy társaságban?

Jog2020.11.28, 11:18

A Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban Ptk.) az öröklésre vonatkozó 7. könyv szabályai úgy rendelkeznek, hogy az ember halálával hagyatéka, mint egész száll át az örökösre, és az örökös a hagyaték megnyílásával a hagyatékot - vagy annak neki jutó részét vagy meghatározott tárgyát –elfogadás, vagy bármely más jogcselekmény nélkül megszerzi. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői kétrészes írásának első részét olvashatják.

Jön a fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási eljárás

Jog2020.11.26, 13:09

Egy EU-s irányelvnek megfelelően jövő júliusig Magyarországon is be kell vezetni a gazdasági nehézségekkel küzdő, életképes adósok megmentését biztosító új, gyors és átlátható szerkezetátalakítási eljárást – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Hogy ne vegyünk fel pénzt egy gazdasági társaság számlájáról?

Jog2020.11.20, 07:17

A Kúria legfrissebb döntésével megerősítette azt a korábbiakban kialakult adóhatósági gyakorlatot, mely szerint a gazdasági társaságok számláiról az ügyvezető vagy megbízottja által felvett pénzösszegek sorsát szigorú számadású nyomtatványokkal, dokumentálhatóan és beazonosíthatóan kell ki- és bevételezni és könyvelni – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Megjelent a távmunkát szabályozó kormányrendelet

Jog2020.11.13, 15:48

A kormány a 2020. november 11-én megjelent és november 12-től hatályos, viszonylag rövid rendeletével rugalmasabban kívánja szabályozni a veszélyhelyzet idején végzett távmunkát. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői ismertetnek minden fontos tudnivalót a rugalmasabb munkavédelmi szabályokról.

Adatvédelem: a NAIH határozatai (2. rész)

Jog2020.10.30, 10:35

Az elmúlt hónapokban az Európai Unói Bíróságának döntése és a NAIH több esetben is bírságot kiszabó határozata több adatvédelmi jogi szempontból fontos megállapítást is tett, amelyekből a piaci szereplőket, illetve adatkezelőket és adatfeldolgozókat általában érintő legfontosabb részeket gyűjtötték össze két részes írásban a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői. Most a második részt olvashatják az első rész itt érhető el.

Az USA-ba és/vagy harmadik országokba továbbít adatokat? (1. rész)

Jog2020.10.27, 12:40

Az elmúlt hónapokban az Európai Unói Bíróságának döntése és a NAIH több esetben is bírságot kiszabó határozata több adatvédelmi jogi szempontból fontos megállapítást is tett, amelyekből a piaci szereplőket, illetve adatkezelőket és adatfeldolgozókat általában érintő legfontosabb részeket gyűjtötték össze két részes írásban a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői. Most az első részt olvashatják.

Jogosult-e a munkavállaló jutalékra a részteljesítés után?

Jog2020.10.16, 08:36

A Kúria által közzétett döntés egyértelműen megerősíti, hogy a jutalék a teljesítménybér azon fajtája, amely, amennyiben erről a felek nem állapodtak meg, illetve a munkáltató ilyen vállalást nem tett, úgy részteljesítés esetén nem követelhető a munkavállaló által – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Miként készíthető szabályos menedzser szerződés és miként mondható fel jogszerűen?

Jog2020.10.08, 12:03

A Kúria nemrégiben közzétett döntése megerősíti, hogy fontos nagyon körültekintően eljárni egy menedzseri vagy a Munka törvénykönyve („Mt.") szóhasználata szerint vezető állású munkavállaló munkaszerződésének készítésekor, illetve az azt követő esetleges felmondás közlésekor. Egy téves, megalapozatlan vagy pontatlan hivatkozás és ezt követően nem megfelelően közölt felmondás ugyanis a felmondás jogellenességéhez vezethet és a munkáltató részére jelentős összegű kártérítés megfizetési kötelezettséggel járhat – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Kúriai döntés vételárelőleg, kötbér és foglaló viszonyáról

Jog2020.09.28, 11:52

Egy nem régiben közzétett Kúriai döntés foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy egy meghiúsult üzletrész adásvételi szerződés megkötésének esetére kikötött, már megfizetett vételárelőleg minősíthető-e kötbérnek, illetve ez esetben hogyan viszonyul a már korábban megfizetett foglaló összegéhez, figyelemmel arra is, hogy a kötbér kikötésére az eredeti előszerződés megkötésének módosításakor került sor.

KRS: jelentős módosítások a felszámolási és csődeljárásoknál

Jog2020.09.24, 10:45

Az augusztus elsején hatályba lépett csődjogi módosítások elsősorban a határidőket érintették, a felszámolási eljárásoknál az egyik legfontosabb változás, hogy az úgynevezett csalárd ügyletek megtámadására nyitva álló határidő objektívvé vált, és nem kell a jövőben bizonyítani a megtámadható szerződésekről való tudomásszerzés időpontját – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Újabb NAIH-bírság az adós telefonszámának kezelése miatt

Jog2020.03.24, 11:45

Óvatosan az adósok hívogatásával, mert újabb NAIH-bírság született, ezúttal követelésérvényesítés során az adós telefonszámának, mint adatnak a kezelése kapcsán – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Kötelesek-e automatikus pénzmosási szűrőrendszert alkalmazni a többes ügynökök és alkuszok?

Jog2020.03.05, 17:07

Kötelesek-e a többes ügynökök és alkuszok maguk is automatikus pénzmosási szűrőrendszert alkalmazni, vagy elegendő az ügyfelek biztosítók általi automatikus szűrése? A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi állásfoglalásában egyértelmű iránymutatást adott a kérdésben – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Munkavállalói sztrájk esetében lényeges a bejelentés időpontja

Jog2020.02.28, 14:47

Egyértelmű iránymutatást adott a Kúria a közelmúltban közzétett munkaügyi elvi határozatában, amely szerint a munkáltatónak úgynevezett „figyelmeztető sztrájk" esetében is olyan megfelelő időben kell értesülnie a tervezett sztrájkról, hogy a vagyonának megóvására, az üzemelés megállásával keletkező kárainak megelőzésére irányuló jogait, az élet- és vagyonvédelemre irányuló kötelességeit teljesíteni legyen képes, illetve az ezzel kapcsolatos munkaszervezési teendőit képes legyen elvégezni. Ennek hiányában a megtartott sztrájk jogellenes – hívták fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Fontos változások az Airbnb szabályozásában

Jog2020.02.25, 19:29

Egy aprónak tűnő, ám több tekintetben fontos szabályokat tartalmazó, tavaly nyáron született, ám idén januártól alkalmazandó jogszabálymódosítás érinti a nem hosszú távon bérbeadott ingatlanok áfa mértékét és a bérbeadás mikéntjét is – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Már csak 90 százalékos illetékkel értékesíthetők a belterületbe vont ingatlanok

Jog2020.02.13, 11:43

Február elsejét követően már csak 90 százalékos illetékkel értékesíthetők a belterületbe vont ingatlanok, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetnie az ingatlan eladójának abban az esetben, ha az illetéktörvény szerinti belterületbe vont ingatlant értékesít – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Vacsora Üzbegisztánban: a Kúria a munkáltatói kártérítési felelősségről

Jog2020.02.05, 18:24

A Kúria nemrégiben döntött elvi éllel arról, hogy egy munkáltató szerződéses partnere által a felek közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan nyújtott vendéglátáson történő részvétel a munkáltató üzleti érdekébe és gazdasági kockázatába tartozik – tudta meg az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől. Ennek megfelelően a Kúria kimondta azt is, hogy az ezzel összefüggő munkavállalói megbetegedéssel, illetve egészségkárosodással kapcsolatos kár tekintetében a munkáltató nem hivatkozhat megalapozottan arra, hogy az így bekövetkezett kár az ellenőrzésén kívüli esemény okozta, önmagában ezen indokkal tehát nem mentesülhhet ...

Nagyon fontos a tulajdonjog bejegyzése az ingatlannyilvántartásba

Jog2020.01.30, 13:56

A Kúria már több eseti döntésében megerősítette azt a polgári jogi szabályt, hogy az ingatlan-adásvételi szerződés önmagában még nem eredményezi a tulajdonjog keletkezését, ehhez szükséges az is, hogy a szerződés alapján a tulajdonjogot a szerző fél javára az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék – hívták fel az Origó figyelmét egy nagyon fontos tennivalóra a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Változás az alapítványokra irányadó illetékjogi szabályokban

Jog2020.01.17, 22:39

Az Európai Bizottság még korábban kifogásolta, hogy a magyar illetékszabályok kizárólag a belföldi alapítványok részére biztosítanak illetékmentességet. A kötelezettségszegési eljárásra válaszul a magyar szabályok 2020. január 1-től módosulnak és minden EGT tagállamban nyilvántartott alapítvány a hazai nyilvántartású alapítványokkal együtt illetékmentességet fog élvezni feltéve, hogy megfelel a Civil törvény feltételeinek – hangsúlyozták a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Újabb GDPR értelmezési iránymutatás – ezúttal a kamerás megfigyeléseket érintően

Jog2019.12.11, 17:53

Az Európai Adatvédelmi Testületnek a videó eszközökkel történő személyes adatok kezelésére vonatkozó legújabb iránymutatásában foglaltak - hasonlóan a magyar személy- és vagyonvédelmi törvény nemrég történt módosításában foglaltakhoz – egyértelművé teszik, hogy a GDPR-ra tekintettel alapvetően nem lehet a kamerás megfigyelések tekintetében az érinettek hozzájárulására (különösen nem ráutaló magatartáson alapuló hozzájárulására) támaszkodni, az ezzel kapcsolatos korábbi gyakorlatot több ponton felül kell vizsgálni – hangsúlyozták a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A munkahely pontatlan meghatározása a létszámleépítés korlátja lehet

Jog2019.12.04, 12:44

Hiányos szabályozás a Munka törvénykönyvében, mert a pontatlan munkahely meghatározás a munkaszerződésben korlátja lehet egy esetleges létszámleépítésnek. A Kúria egy nemrégiben közzétett döntésében többek között elvi éllel foglalkozott a Munka törvénykönyvének (a továbbiakban: „Mt.") a munkahely fogalmával kapcsolatos helyes értelmezésével – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Újabb eszköz a családi vagyon hosszú távú megóvásához és kezeléséhez

Jog2019.11.22, 10:47

A családi vagyon generációkon átívelő megőrzésére, gyarapítására több eszköz is rendelkezésre áll, a legutóbbi szja-törvénymódosítás pedig az úgynevezett magánalapítvány fogalmát és intézményét vezette be. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői arra is rámutattak, hogy az adott család számára legalkalmasabb megoldás kiválasztása mindenképpen szakértői elemzést és tervezést igényel.

Mikor érvényesíthető az illetékkedvezmény lakáscsere esetén?

Jog2019.10.31, 17:53

A hatályos illetéktörvény szerint illetékkedvezmény illeti meg azt a magánszemély vevőt, aki a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző három éven belül, vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja – hívták fel az Origó figyelmét egy kedvezményre a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Egy cégben az ellenséggel – a sikkasztó tag sem minden esetben zárható ki a társaságból

Jog2019.10.29, 12:54

Új állásfoglalással bővült a Bírósági Döntések Tára, melyben a Fővárosi Ítélőtábla ítéletében értelmezte a gazdasági társaság tagjának kizárására vonatkozó rendelkezéseket – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Ingatlanközvetítői szerződés: mikor válik jogosulttá az ingatlanközvetítő a közvetítői díjára?

Jog2019.08.27, 16:19

Olvassuk el minden esetben nagyon figyelmesen az ingatlanközvetítői szerződés apróbetűs részét is, vagy vonjunk be egy jogászt, aki az ingatlanközvetítői szerződés megkötése előtt, annak értelmezésében vagy akár átfogalmazásában az eladó oldalán közreműködik – tanácsolják a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértő.

A zálogkötelezett helytállási kötelezettségének terjedelme

Jog2019.08.15, 15:04

A Kúria egy nemrég napvilágot látott döntése szerint a zálogkötelezett a jogosultnak az adós felszámolási eljárásában bejelentett követelése mértékéig felel – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A teljességi záradék célja és lényege

Jog2019.07.18, 14:45

A szerződéses kapcsolatokban gyakran alkalmazott úgynevezett teljességi záradékot a Ptk. is szabályozza és a bírói gyakorlat is ismeri. A teljességi záradék célja, hogy arra ösztönözze a feleket, hogy lehetőleg minden lényeges feltételt írásban rögzítsenek, ugyanis a szerződésben nem rögzített nyilatkozataik nem használhatók fel a kötelezettségeik meghatározásánál – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A kibertámadások elleni uniós irányelv legfontosabb szabályai

Jog2019.07.10, 10:01

Az irányelv alapvető célja, hogy az uniós országok jól felkészültek legyenek az európai infrastruktúra elleni kibertámadásokra – húzták alá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: felhasználható-e bíróságon a titokban készített videó- vagy hangfelvétel?

Jog2019.06.28, 18:27

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői a titokban készített video- vagy hangfelvétel, illetve más, jogszerűtlenül szerzett bizonyítékok, összefoglaló nevükön a jogsértő bizonyítási eszközök perben való felhasználhatóságára vonatkozó szabályokat mutatják be.

Kaphat-e kártérítést a felszámolt munkáltató dolgozója?

Jog2019.06.25, 17:19

Remélhet-e kártérítést a munkaügyi perben a munkavállaló, ha munkáltatója felszámolás alá került? A Kúria nemrégiben közzétett elvi döntése foglalkozott ezzel a kérdéssel – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: a követelésfoglalás nem engedményezés

Jog2019.06.13, 17:59

A Kúria egy 2019-es határozatában fontos megállapításokat tett a végrehajtás, követelés lefoglalás és a fedezetelvonás jogkövetkezményei kapcsán, mikor kimondta, hogy a végrehajtást kérő a követelésfoglalással nem lép a felperes helyébe, a javára lefoglalt pénzkövetelés kötelezettjének a vagyonára végrehajtást nem vezethet – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Bizonyos esetekben fiktív számlákra is alapozható ÁFA levonási jog

Jog2019.06.12, 17:29

Érdekes ítéletet hozott az Európai Bíróság nemrégiben az olasz EN.SA srl társaság ügyében, akinek fiktívnek minősített számlákra alapozott adólevonási jogát megtagadta az olasz adóhatóság. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői szerint az ítélet ismét rávilágított arra, hogy az adólevonási jog egy nagyon erős joga az adóalanyoknak, mely csak nagyon indokolt esetben korlátozható és csak akkor, ha költségvetési kár kimutatható.

Ki felel azért, ha egy cég állít, vagy egy cégről állítanak valótlan dolgot?

Jog2019.05.30, 16:17

Megtörténhet, hogy nem egy magánszemély, hanem egy cég szeretne elégtételt kapni őt ért sérelemért, vagy valaki a sérelmezett kijelentést egy szervezet képviselőjeként tette meg. Mi a teendő ilyenkor, mit mond a magyar jog? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői járják körül a jogi környezetet.

Földforgalmi törvény: az eladó kötelezettsége a társtulajdonos felé

Jog2019.05.27, 17:03

A Kúria napokban hozott döntése alapján a földforgalmi törvény alapján az eladót a társtulajdonos felé közvetlen közlési kötelezettség terheli – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: fontos döntés a közkereseti társaság tagjának örököséről

Jog2019.05.21, 09:14

A Kúria az egyik legújabb határozatában megerősítette, hogy egy közkereseti társaság tagjának örököse csak a többi taggal való megegyezése esetén és egy hat hónapos jogvesztő határidőn belül léphet be az örökhagyó helyén a társaságba – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Fogyasztóvédelem 2019: további szigorítások az autókölcsönző cégek esetében

Jog2019.05.14, 17:23

Az Európai Bizottság napokban közzétett közleménye újabb elvárásokat fogalmazott meg az autókölcsönző cégekkel szemben – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől. Ezek között szerepel, hogy a fogyasztóval a teljes díjat közölni kell. Az autókölcsönző weboldalán feltüntetett ár meg kell, hogy egyezzen a fogyasztó által fizetendő végső árral.

Miként védhetők az üzleti titkok egy versenyfelügyeleti eljárás során?

Jog2019.05.10, 10:01

A GVH a versenyfelügyeleti eljárás eredményes lefolytatásához szükséges mértékben jogosult megismerni és kezelni bármely védett adatot, így az üzleti titkot is – hangsúlyozták az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői, akik a vonatkozó jogi környezetet járják körül.

KRS: földhaszonbérlet esetén vigyázzunk a határidőkre

Jog2019.05.06, 12:48

A Kúria nemrégiben újból egy olyan döntést hozott, amelyben megerősítette a 2013. évi CXXII. törvény („Földforgalmi törvény") 47.§ (1) bekezdésének jogértelmezését – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Nincs helye a per megszüntetésének, ha van különös jogutód

Jog2019.04.25, 22:45

A Kúria döntése értelmében nincs helye a per megszüntetésének, ha az általános jogutód nélkül megszűnt félnek van különös jogutódja – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Újabb NAIH-bírság a GDPR kötelező alkalmazása óta

Jog2019.04.18, 19:03

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) legújabb, nemrégiben közzétett határozatának különös jelentősége a jogos érdeken alapuló adatkezelés és ahhoz kötelezően kapcsolódó érdekmérlegelési teszt megfelelőségének vizsgálata. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb hatósági megállapításokat a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői az alábbiakban foglalják össze.

Amikor egy bírósági határozat nem hitelesíthető európai végrehajtható okiratként

Jog2019.04.16, 10:49

Az adósnak tájékoztatást kell kapnia a vele szemben induló eljárásról, az eljárásban történő részvételének követelményéről, illetve részvétele elmaradásának következményeiről – hívták fel az Origó figyelmét az Európai Bíróság egy ítéletére a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: egyoldalú szerződésmódosítási jog a banki szerződésekben

Jog2019.04.09, 17:50

A Kúria kimondta, hogy az egyoldalú szerződésmódosítási jog általános szerződési feltételben előírt szabályozása során a fogyasztói szerződéseknél követelményként megfogalmazott szimmetria elvének a nem fogyasztói szerződések esetén is érvényesülnie kell – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Már Magyarországon is alapítható Vagyonkezelő Alapítvány

Jog2019.04.03, 22:03

Március 29.-től Magyarországon is alapítható Vagyonkezelő Alapítvány, mivel március 5.-én az Országgyűlés elfogadta a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői. A törvénnyel a jogalkotó célja, hogy a Nyugat-Európában már bevált módon tudják a családok vagyonukat generációkon átívelően kezelni, megőrizni és gyarapítani.

A munkaerő-kölcsönzés és a megbízási/vállalkozási jogviszony elhatárolása

Jog2019.03.27, 23:20

Munkaerő-kölcsönzés vagy vállalkozó megbízása adott tevékenység ellátására? A munkaerő-kölcsönzést és a megbízási/vállalkozási jogviszonyt a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői határolják el a munkaügyi ellenőrzés szempontjai tükrében.

Megszületett az első NAIH bírság a GDPR kötelező alkalmazása óta

Jog2019.03.27, 22:09

Közzétételre került a NAIH még 2018. decemberében meghozott határozata, melyben a NAIH egymillió forint adatvédelmi bírságot szabott ki egy adatkezelővel szemben a GDPR szerinti érintetti jogok megsértése miatt – értesült az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől. A NAIH határozata alapján az adatkezelő 2017. évi beszámolója szerinti értékesítési árbevétele nagyságrendileg 15 milliárd forint volt.

Megtévesztő gyakorlat életbiztosítási termék értékesítésekor

Jog2019.03.20, 12:43

A Kúria szerint az egyik biztosítási társaság megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytatott egy életbiztosítási termék értékesítése kapcsán. A legfelsőbb bírói testület döntésében arra a megállapításra jutott, miszerint a társaság azt sugallta, hogy a biztosítás minden konstrukcióban érdemi segítséget jelent a temetési és egyéb költségekre és napi 100 forint befizetésével akár 3,5 millió forint készpénzkifizetés is elérhető – mutattak rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: földek egybefoglalt vételáron történő eladása

Jog2019.03.11, 18:08

A Kúria egy 2018-as határozatában kimondta, hogy a föld bizonyos tulajdonsága ad lehetőséget a földek egybefoglalt vételáron történő eladására és nem annak van jelentősége, hogy több föld tulajdonosa ugyanazon személy legyen – hívták fel egy fontos döntésre az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Hogyan veszthette el a McDonald's a Big Mac védjegyet?

Jog2019.03.05, 17:33

Az utóbbi időben körbejárta a hazai- és a világsajtót a hír, hogy a McDonald's uniós védjegyoltalmát a Big Mac szóra visszavonta az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO). A hírekből kiderül, hogy egy kisebb ír konkurens, a Supermac's kezdeményezte az eljárást, azonban a legtöbb híradás alapján homályos, miként születhetett meg egy ilyen döntés. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői megvilágítják az ügy jogi vonatkozásait.

Munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő visszahívása

Jog2019.02.27, 22:03

A Kúria nemrégiben közzétett eseti döntésében elvi jelleggel foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy jogszerűen kiköthető-e egy vezetői munkaszerződésben az, hogy a vezető tisztségviselői tisztségből történő indokolás nélkül történő visszahívása - melyre a vonatkozó társasági jogi szabályok értelmében lehetőség van - egyben azonnali hatállyal megszünteti a vezető tisztségviselő munkaviszonyát – tudta meg az Origó a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértőitől.

A jelzálogos hitelezőket érinti a Csődtörvény új módosítása

Jog2019.02.25, 16:31

A 2019. január 1-jével hatályba lépett új csődjogi rendelkezés bizonyos esetekben külön fizetési kötelezettséggel terheli a jelzálogos hitelezőket – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: a ranghely új szabályával könnyebbé válik az ingatlanok tehermentesítése

Jog2019.02.21, 07:38

Az új szabály szerint a zálogjog, az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom vagy elidegenítési tilalom, illetve a végrehajtási jog törlése tárgyában hozott határozatot a széljegyzett beadványok rangsorára való tekintet nélkül kell az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni – ismertették a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

A felszámolás közzététele előtt bejegyzett végrehajtási jogot a felszámoló érvényesítheti

Jog2019.02.18, 14:27

A Kúria az egyik legújabb határozatában az egyedi végrehajtás és a felszámolás, mint „totális végrehajtás" viszonyát vizsgálta és megállapította, hogy az egyedi végrehajtás abban a stádiumban, amelyben a felszámolás közzétételekor tart, „átfordul" a felszámolási eljárás totális végrehajtásába és annak szabályai szerint folytatódik tovább – hívták fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: a Kúria új döntése munkahelyi balesetről és kártérítésről

Jog2019.01.31, 17:44

Új kúriai döntés született a munkáltatók ellenőrzési köre és a kárenyhítési kötelezettsége tekintetében – hívták fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői. A Kúria döntése rámutat a minden részletre kiterjedő, alaposan megtervezett és végrehajtott munkaszervezés, munkavédelem fontosságára, jelentőségére és arra, hogy időnként hasznos és kívánatos a munkaszervezés és munkavédelmi előírások, folyamatok felülvizsgálata, objektív kockázatértékelése, hogy úgy a munkavállalókat, mind a munkáltatót megóvják a nem kívánatos anyagi, illetve nem anyagi károktól.

Mire jogosult a taggyűlés, melyek a nem megfelelő működés kockázatai?

Jog2018.11.23, 08:59

Tulajdonos(ok) kontra ügyvezető – avagy mire jogosult a taggyűlés, melyek a nem megfelelő működés és szabályozás kockázatai? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői szerint javasolt kellő körültekintéssel eljárni a tagi és ügyvezetési hatáskörök meghatározásánál, ezeket érintő társasági dokumentumok elkészítésénél.

KRS: egyre népszerűbbek az utasbiztosítási kiegészítők

Jog2018.11.12, 18:52

Egyre népszerűbbek az utasbiztosítási kiegészítők, amelyek a járatkésések, járattörlésekből eredő károk és költségek fedezésére szolgálnak– mondták el az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői.

Előző
Következő