dr. Gombolai Éva

címke rss

Vitatható-e a keresőképtelenséggel kapcsolatos orvosi vélemény?

Jog2017.11.30, 19:06

A keresőképtelenség elbírálásának célja, hogy a betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevételéhez megállapítsa és igazolja, hogy a munkavállaló a munkáját betegsége vagy beteg gyermeke ápolása miatt ellátni nem tudja – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Ha a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy a szakértő főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal orvos-szakértői feladatkörében eljáró járási hivatalhoz fordulhat a kérdés eldöntése érdekében. Ugyancsak ide fordulhat a munkavállaló is.

D.A.S. JogSzerviz: a behajtó cégeket minden esetben köti a törvény

Jog2017.11.20, 12:36

A követeléskezelő cégek széles eszköztárat vetnek be a követelések behajtása érdekében, azonban minden esetben kötik őket a törvényi előírások – emelte ki az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Így például teljesen kizárt, hogy a behajtó cég törvényesen az adós családtagjainál érdeklődhetne az adós után.

D.A.S. JogSzerviz: ingatlan, haszonélvezet és közös költség

Jog2017.10.31, 00:21

Ingatlanra haszonélvezet többféleképpen alapítható, melynek egyik lehetősége a szerződéskötés. Ugyanakkor sok esetben az elhunyt tulajdonos házastársát megillető haszonélvezeti jog alapján kell a tulajdonosnak és a haszonélvezőnek az ingatlannal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megosztania – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: eladható-e a szocpollal, vagy CSOK-kal terhelt ingatlan?

Jog2017.10.28, 05:34

Főszabály szerint az ingatlan 10 éven belüli eladása a támogatás visszafizetésének a kötelezettségével jár. A 10 éves határidő azonban nem a gyermekek születési időpontjához kötődik, aminek például megelőlegezett támogatás esetén nagy jelentősége van – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: a fűtéssel kapcsolatos jogszabályok

Jog2017.10.17, 15:58

A levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A legálisan használható tüzelőanyagok között is van kifejezetten károsnak mondhatóak, és bár ezek teljes betiltása nem, de a szabályozás kialakítása 2020-tól várható – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Vitatható-e a keresőképtelenséggel kapcsolatos orvosi vélemény?

Jog2017.09.24, 22:25

A betegség miatt megállapított keresőképtelenség elbírálásánál az a foglalkozás, illetőleg az a munkakör az irányadó, amelyben a biztosított a keresőképtelenségét közvetlenül megelőzően dolgozott – emelte ki a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: a munkavállaló titoktartási kötelezettsége

Jog2017.09.14, 23:58

Előfordulhat, hogy a munkáltató által előkészített titoktartási megállapodás a kötelezettség megszegése esetére kötbér fizetését írja elő. Fontos azonban tudni, hogy a kötbér nem munkajogi eszköz, így alkalmazásának munkaviszonyban csak akkor van helye, ha azt a Munka Törvénykönyve kifejezetten megengedi – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Tekintettel arra, hogy az csak a versenytilalmi megállapodás és a tanulmányi szerződés megszegése esetén van így, a titoktartási kötelezettség megszegése esetére előírt kötbér jogszabályba ütközik, így semmis – hangsúlyozta dr. Gombolai Éva.

D.A.S. JogSzerviz: kórházban a gyermek, melyek a szülők jogai?

Jog2017.08.30, 23:01

A szülő jelenléte nem csupán az idegen hely és a természeténél fogva megterhelő helyzet miatt fontos, hanem azért is, mert a gyermek nem tud maga dönteni a kezelésével kapcsolatos kérdésekben sem – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: okiratok tanúzása

Jog2017.08.21, 15:15

Az aláírások valódiságának és szabályos megtörténtének vizsgálata legtöbbször jogviták esetén válik szükségessé. A D.A.S. JogSzerviz szakértője szerint nyugodtan mondjuk nemet olyan esetekben, amikor úgy kérnek fel okirat tanúzására, hogy a fenti körülmények nem biztosítottak. Ellenkező esetben legyünk vele tisztában, hogy saját bőrünket is a vásárra visszük.

D.A.S. JogSzerviz: tudnivalók a közvetítői eljárásról

Jog2017.08.08, 08:57

Baleset sértettje volt, balesetet okozott? Bár több mint egy évtizedes múltra néz vissza, kevésbé ismert az a megegyezési lehetőség, amely a sértett és az elkövető számára a büntetőeljárás során áll rendelkezésre – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.