Simor András (közgazdász)

címke rss

Devizaad�sok is seg�tik a forintot

A v�ls�g miatt kialakult forr�shi�nyos helyzet az �llamad�ss�g finansz�roz�s�ban�gondokat okozhat - nyilatkozta a Napi Gazdas�gnak J�rai Zsigmond A�kor�bbi jegybankeln�k�szerint ugyan sebezhet� a forint, �m a magyar deviz�nak a kamatpr�mium mellett a lakoss�gi devizahitelek is t�maszt ny�jtanak.

Simor: a hi�nycs�kkent�st�l er�s a forint

Gazdaság2008.07.14, 15:02

A forint er�s�d�se m�g�tt az �llamh�ztart�si hi�ny v�rtn�l gyorsabb cs�kken�se �s - a s�velt�rl�snek is k�sz�nhet�en - a monet�ris politika hiteless�g�nek javul�sa, valamint olyan bejelent�sek �llnak, mint a Mercedes-beruh�z�s �llnak - mondta p�nteken h�r�gyn�ks�gi �js�g�r�knak Simor Andr�s, a Magyar Nemzeti Bank(MNB) eln�ke.

N�het a politikai nyom�s a jegybankra

Gazdaság2008.06.04, 16:48

A Magyar Nemzeti Bank monet�ris politik�j�t a legut�bbi kamatd�nt�s ut�n v�ratlanul mind a magyar korm�ny, mind az ellenz�k kritiz�lta. A Political Capital Kock�zat-el�rejelz� Div�zi�ja szerint a politikai nyom�s a j�v�ben fokoz�dni fog. A jegybank hiteless�ge szempontj�b�l kulcsfontoss�g� k�rd�s, hogy az int�zm�ny k�pes-e ellen�llni az er�s�d� politikai t�mad�soknak, hiszen a korm�ny �s az MNB egym�ssal ellent�tes c�ljai most l�that�bb� v�ltak, mint az ut�bbi �vekben b�rmikor.

Cs�szik a kamatv�g�s �s az infl�ci�s c�l is

Gazdaság2007.12.13, 13:22

B�r nem okozott meglepet�st a - v�rakoz�sokat n�mik�pp meghalad� - �remelked�s az idei utols� el�tti h�napban, nem gyeng�tette az infl�ci�s v�rakoz�sok magasabb szinten val� megragad�s�hoz kapcsol�d� aggodalmakat. Ez pedig jelent�sen sz�k�ten� a jegybank kamatcs�kkent�si ter�t, �s k�s�bbre tolhatja az infl�ci�s c�lkit�z�s el�r�s�t, ami semmik�ppen sem tesz j�t a monet�ris politika hiteless�g�nek. A kil�t�sok mindenesetre sz�mos bizonytalans�gi t�nyez�t�l f�ggenek, amik felfel� mutat� kock�zatokat rejtenek magukban.

Járai Zsigmond "beavat" a pénzügyekbe

Archívum2007.10.25, 16:33

A "pénzügyek szolgálatában" eltöltött harminc évére emlékezik vissza csütörtökön megjelent könyvében Járai Zsigmond előző jegybankelnök, aki korábban volt pénzügyminiszter, tőzsdeelnök, bankvezér és a bankfelügyeletért felelős vezető is.

J�v�re 3,4 sz�zal�kos infl�ci�t v�r a jegybank

Gazdaság2007.02.28, 13:02

V�ltozatlanul 8 sz�zal�kon hagyta az alapkamatot h�tf�i �l�s�n a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa. A d�nt�s megegyezett az elemz�k v�rakoz�s�val. A test�let �l�s�n Szap�ry Gy�rgy mand�tuma lej�rta miatt m�r nem vett r�szt, J�rai Zsigmond eln�k pedig utols� alkalommal vezette a tan�cskoz�st.

Nem ny�lt az alapkamathoz a jegybank

Gazdaság2007.01.22, 17:49

V�ltozatlanul, nyolc sz�zal�kon tartotta a Magyar Nemzeti Bank alapkamat�t a monet�ris tan�cs. A d�nt�s megfelel az elemz�i v�rakoz�soknak. Az alacsony olaj�r �s az er�s�d� forint kedvez� hat�sai mellett a tan�cs els�sorban b�rinfl�ci�s fenyeget�st�l tart. Ek�zben J�rai Zsigmond jegybankeln�k �j aleln�k kinevez�s�re tett javaslatot.

T�lzott infl�ci�cs�kkent�s is n�velte a hi�nyt

Gazdaság2007.01.20, 13:39

A n�vekv� k�lts�gvet�si kiad�sok, a fenntarthatatlan �llamh�ztart�si hi�ny� a n�vekv� �llamad�ss�g valamint a�roml� k�ls� egyens�ly volt az �ra az infl�ci� t�l gyors cs�kkent�s�nek - �rta az elm�lt hat �v gazdas�gpolitik�j�t �rt�kel� cikk�ben�Sur�nyi Gy�rgy kor�bbi jegybankeln�k a N�pszabads�gnak.

Tíz százalék fölötti inflációtól fél Járai

Archívum2007.01.19, 13:21

Néhány hónapig akár 10 százalék fölötti lehet az adott havi egy évre visszatekintő infláció az idei év első felében - mondta Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a jegybank által szervezett, Inflációs célkövetés című konferencián.

A politik�n cs�szhat el az �j MNB-eln�k

Gazdaság2006.11.09, 11:35

J�rai Zsigmond jegybankeln�k megb�zat�sa 2007 tavasz�n lej�r. Szakmai berkekben h�napok �ta d�l a vita: ki a leges�lyesebb a jegybank eln�ki tiszt�re. Az [origo] sorba szedte a leges�lyesebb jel�lteket. Elemz�k szerint a piacnak politikailag semleges,�megfelel� szakmai tekint�llyel b�r� jel�lt kell, ilyen szakember azonban alig akad ma Magyarorsz�gon.

Előző
Következő