SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

címke rss
SBGK: nincs többé biztonságos kikötő?

SBGK: nincs többé biztonságos kikötő?

Az Európai Bíróság döntése szerint az Európai Bizottság azon határozata, amely a Safe Harbor (biztonságos kikötő) rendszerét kialakította, és ez alapján lehetővé tette személyes adatok továbbítását az Amerikai Egyesült Államokba, érvénytelen. Az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője szerint a határozat következményeit jelenleg még nehéz felmérni.

SBGK: egyezségi kilátások a versenyhatósági eljárásokban

Jog2015.10.07, 20:36

A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvényünk módosítása lehetővé tette, hogy a Gazdasági Versenyhivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban a Versenytanács, a vizsgálatot lezáró jelentés alapján feltárt tényállásra figyelemmel az eljárás alá vont ügyfél és a hatóság között egy egyezség jöjjön létre – hívta fel az Origó figyelmét az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák elnöke.

Az új innovációs törvény új fejezetet nyithat a kutatásokban

Archívum2015.03.29, 16:54

Számos új lehetőséget adhat az állam által támogatott tudományos kutatások és az új kutatás-fejlesztési és innovációs célok támogatásának jogi kereteit megalkotó, három hónapja hatályba lépett, 2014. évi LXXVI. törvény a Tudományos kutatásról fejlesztésről és az innovációról – mondta el az Origónak az SBGK szakértője.

Vigyázat, a repi-ajándékokra is vonatkozhat a reklámadó

Archívum2014.12.18, 20:57

Az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője szerint a társaságok vezetőinek idén érdemes megfontolniuk, hogy megéri-e karácsonyra reklámajándékokat gyártatni és küldeni az ügyfeleknek.

Hogyan előzhetik meg a cégvezetők a munkaügyi bírságot?

Jog2014.11.30, 18:47

Mivel egy cég számára komoly költségei lehetnek a munkaügyi bírságnak, a társaságoknak érdemes igénybe venniük az úgynevezett komplex munkajogi compliance audit szolgáltatást.

Lajstromozható a Rubik-kocka formája közösségi védjegyként

Archívum2014.11.26, 07:52

Az Európai Unió Bírósága teljes mértékben megalapozatlannak tartotta egy német játékszergyártó cég kesetét és érvényesnek ítélte a Rubik-kocka formájának közösségi védjegyként történő lajstromozását.

Szellemi tulajdonjog: már vámfigyelési kérelem is benyújtható

Jog2014.10.29, 15:11

A vonatkozó 608/2013/EU rendelet 3. cikke szerint Magyarországon már vámfigyelési kérelmeket nyújthatnak be a jogosultat képviselő jogkezelő és szakmai szervezetek, vagy az adott szellemi tulajdonjoggal érintett termékkel foglalkozó érdek- és termelői csoportok, gazdasági szereplők, testületek, vagy hatóságok – hívta fel az Origó figyelmét a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi környezet hazai specialistája, az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője. Dr. Szamosi Katalin kiemelte: tagállamonként kizárólag egyetlen nemzeti kérelmet és egyetlen uniós kérelmet lehet benyújtani az adott tagállamban oltalom alatt álló szellemi tulaajdonjog ...

Példátlan lépés: veszélyeztetik-e a domainnevek a védjegyjogosultak jogait?

Archívum2014.04.10, 15:19

A sajtóban nemrég jelent meg az a hír, hogy a Szellemi Tulajdon Világszervezete a WIPO aggodalmát fejezte ki, mert a felsőbb szintű domainnevek olyan - az internet történetében példátlan lépésként - nagyszámú bővítésére kerül sor, mely a védjegyekhez fűződő jogérvényesítési kérdéseket nehezítik, illetőleg a védjegyhez kapcsolódó kizárólagos jogokat veszélyeztetik. Az Origó megkeresésére a szellemi tulajdonnal összefüggő jogi kérdések hazai szakértője, az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák elnöke elmondta: az új felsőszintű domainek nagyszámú növekedése újabb költségterhet ró a védjegyjogosultakra, mely elrettentheti őket a folyamatoss ...

Szakmai vita folyik az akác hungarikummá történő minősítéséről

Archívum2014.03.16, 19:27

A Hungarikum Védjegy és Jogvédelmi Szakbizottság tagja és az SBGK Ügyvédi és Szabadalmi Irodák szakértője szerint jelenleg szakmai vita folyik az akác, illetve az akácméz hungarikummá válása tárgyában. Az akác jelentősége miatt a hazai szakemberek és a magyar kormány elkötelezett annak védelme mellett, igaz, az ökológusok ellenvéleményt is megfogalmaztak. Dr. Sasvári Gabriella kifejtette: a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján a hungarikumokat tizennégy tagú Hungarikum Bizottság választja ki.

SBGK: a versenyhatóságok számára a kartell felderítése a legnagyobb kihívás

Archívum2014.01.22, 23:31

Mind a magyar hatóság, de az összes többi versenyhatóság számára a legnagyobb kihívás a kartell felderítése – mondta el az Origónak az SBGK Ügyvédi és Szabadalmi Irodák elnöke. A vállalkozások az ilyen magatartást titokban, a hatóságok, illetőleg a sajtó kizárásával lehetőleg minimális írásbeli anyag készítésével valósítják meg. A versenyhatóságok kezében nagyon kevés eszköz van, hogy hozzájussanak megfelelő információkhoz. Ennek érdekében került bevezetésre két jogintézmény, nevezetesen az engedékenységi politika és az informátor díjazásának lehetősége – húzta alá dr. Szamosi Katalin.

SBGK: gyakran előfordul a védjegy és domain név ütközése

Jog2013.10.10, 09:06

A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi környezet hazai specialistája, az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák tapasztalatai szerint gyakran előfordul a védjegy és domain név ütközése. Ezért mindenképpen célszerű kutatást végezni, vagy végeztetni mind a védjegy bejelentés, mind pedig a domain regisztráció előtt - tanácsolta dr. Sasvári Gabriella.

Százötven szakbizottsági tag segíti a Hungarikum Bizottság munkáját

Archívum2013.09.30, 12:56

A Hungarikum Bizottság mellett működő, a testület munkáját segítő hét szakmai ágazati szakbizottság elnöke, elnökhelyettese és tagjai kapták meg a napokban kinevezésüket. A szakbizottságok közé tartozik a Hungarikum Tanúsító Védjegy- és Jogvédelmi Szakbizottság, amelynek tagja, dr. Sasvári Gabriella, a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője az Origónak elmondta: a kormányzat kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a hungarikumoknak, vagyis a történelem során felgyűlt és megőrzött nemzeti örökségünk összegyűjtésének és védelmének, ez a munka pedig széleskörű jogi és szakmai munkát, illetve együttműködést igényel.

SBGK: a gazdasági életben tudni kell megállapítani a szellemi vagyon értékét

Archívum2013.08.15, 06:42

A gazdasági életben megkerülhetetlenül előfordulnak olyan tranzakciók, amikor valamelyik világcég szabadalmi, vagy védjegy portfolióját egy versenytársa vásárolta meg. Ezek a szabadalmi és védjegy tranzakciók nem jöhettek volna létre, hogy ha a jogtulajdonosok nem értékelték volna fel a szellemi tulajdonnal kapcsolatos vagyontárgyaikat - mondta el az Origónak a szellemi tulajdonnal összefüggő jogi környezet hazai szakértője, a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője. Dr. Szamosi Katalin rámutatott: szellemi vagyonértékelésre már a hasznosításba adáskor is szükség van.

Megreformálnák az európai védjegyjogot

Archívum2013.07.21, 21:15

Az Európai Unió Bizottsága az európai védjegyjog reformját célzó javaslattal állt elő - tájékoztatta az Origót a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője. Dr. Sasvári Gabriella rámutatott: a javaslat egyik célja, hogy a meglévő jogszabályokat a tagállamok a lehető legszorosabban harmonizálják, a másik célja pedig az, hogy elősegítse az egyes nemzeti hivataloknak az eddiginél jóval szorosabb együttműködését.

SBGK: a "zöld" szabadalmakkal is óvható, kímélhető a környezet

Archívum2013.07.13, 13:21

A feltalálók gyakorta szembesülnek azon problémával, hogy a hosszú évek munkájának, kutatásának eredményeként létrejött találmányukat szabadalmi oltalommal kell, hogy megvédjék a bitorlókkal szemben. A szabadalmaztatás azonban laikusok számára első pillantásra komoly jogi útvesztőnek tűnik - mutatott rá a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője. Dr. Bajkai István szerint ebben a nehéz, komplex ám igen fontos probléma megoldásában fontos szerepet játszik az iparjogvédelmi szakemberek segítsége.

Újabb szál a trafik-ügyben: a dohánytermékek egységcsomagolását akarja az EP

Archívum2013.07.04, 13:42

Miközben Magyarországon sok minden szóba kerül a nemzeti dohányboltok megnyitásával kapcsolatban, sokan nem is tudják, az Európai Parlament a dohánytermékek egységcsomagolásának bevezetését javasolja - hívta fel az Origó figyelmét a SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértője. Miről is van szó pontosan? Dr. Szamosi Katalin rámutatott: az Európai Parlament javaslata kizárná, hogy a dohány gyártók saját védjegyeiket, megjelölésüket a csomagoláson feltüntessék, vagy pedig ha mégis megjelenhet, úgy az a nagyság maximum a csomagolás 25 százalékát boríthatja.

A védjegy tényleges használata hiányában megszüntetik a védjegyoltalmat

Archívum2013.05.28, 22:05

Ha a védjegyjogosult a lajstromozástól számított öt éven belül nem kezdte meg a védjegy tényleges használatát az árujegyzékben szereplő árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy ha az ilyen használatot öt éven át megszakítás nélkül elmulasztotta, megszűnik a védjegyoltalom - értesült az [origo] az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértőitől. A konkrét ügyben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hozott védjegyoltalmat megszüntető határozatot, amely egybecseng a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvénnyel, valamint az Európai Bíróság több ügyben is meghozott döntéseivel.

Egyre gyakoribb a különböző állampolgárságú szülők jogvitája a gyerek sorsáról

Archívum2013.05.22, 21:20

Mivel egyre gyakoribb a különböző állampolgárságú szülök házassága, élettársi kapcsolata, ezért az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértőjének tapasztalatai szerint a gyermekek jogellenes Magyarországra hozatala, illetve Magyarországon való visszatartásával kapcsolatos eljárások száma is növekszik. Dr. Sályi Adrienn arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az eljárások - életkoruktól függetlenül - a gyermekeket viselik meg leginkább, ezért célszerű a hivatalos eljárások előtt egy úgynevezett mediációs eljárást igénybe venni.

SBGK: jelentősen módosulnak a szellemi tulajdon megsértésének büntetőjogi szabályai

Archívum2013.05.15, 23:31

Az új Büntető törvénykönyvben a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények önálló fejezetett alkotnak, az ilyen jellegű, százezer forintnál nem nagyobb vagyoni hátrányt okozó cselekmények pedig szabálysértésnek minősülnek majd - mondta el Répássy Róbert, a KIM igazságügyért felelős államtitkára egy szerdai budapesti konferencián. A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogi ismeretek hazai szakértője, az SBGK szerint az új Büntető törvénykönyv 2013. július 1. nappal hatályba lépő módosítása jelentős és fontos változásokat hoz.

Fontos változások történtek a védjegytörvényben

Jog2013.04.23, 18:45

Bizonyos új rendelkezések csupán jövő januártól lépnek életbe, más változások azonban már hatályosak - mondta el a védjegytörvény módosítása kapcsán az [origo]-nak az SBGK szakértője. Dr. Szamosi Katalin szerint több rendelkezés is pontosít és a korábbi szabályozáshoz képest egyértelműen rendezi a helyzetet, ám akadnak olyan változások is, amelyek új, gyakorlati kérdéseket vetnek fel.

Szabadalom és generikus gyógyszergyártás: csatát vesztett a Novartis Indiában

Archívum2013.04.10, 14:08

Az indiai Legfelsőbb Bíróság nagy jelentőségű döntésében elutasította a Novartis svájci cég Glivec nevű rákellenes gyógyszerére benyújtott szabadalmát - értesült az [origo] az SBGK Szabadalmi és Ügyvédi Irodák szakértőjétől. Dr. Szamosi Katalin szerint ügy tanulsága azonban jelentősen túlmutat a konkrét döntésen, hiszen a fejlődő országok számára olcsón előállított generikus gyógyszerek legtöbbje indiai gyógyszergyárakból kerül ki.

Előző
  • 1
Következő