Nyrt

címke rss

Kivezetik a t�zsd�r�l a D�m�sz pap�rjait

Gazdaság2006.10.16, 12:50

A kivezet�s a pap�ronk�nt 20 ezer forintos nyilv�nos v�teli aj�nlat felt�tele volt, �s az aj�nlattev� k�relmezte a B�T-t�l.

Átalakul az Elmű és az Émász

Archívum2006.09.13, 14:02

A német RWE-EnBW tulajdonában lévő Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (Elmű) és az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.(Émász) tulajdonosai szeptember 28-án külön-külön rendkívüli közgyűlésen döntenek a két cég átalakításáról, a fő üzleti tevékenységek átruházásáról.

Októberben döntenek a Démász vagyonáról

Archívum2006.09.13, 13:34

A francia Electricité de France International többségi tulajdonában lévő Délmagyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (Démász) október 16-i rendkívüli közgyűlésén a tulajdonosok döntenek a tevékenységek szétválasztásáról és a részvények tőzsdei kivezetéséről.

Ki akarj�k vezetni a D�m�szt a t�zsd�r�l

Gazdaság2006.08.29, 15:15

Nincs "B terv" arra az esetre, ha az �lectricit� de France (EdF) t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� D�l-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. r�szv�nyeinek 90 sz�zal�ka nem ker�l az EdF tulajdon�ba, �s ez�rt nem tudj�k kivezetni a D�m�sz-r�szv�nyeket a t�zsd�r�l - mondta Lotfi Farbod, a Deutsche Bank Zrt. eln�k-vez�rigazgat�ja.

Jelent�sen n�tt az �M�SZ osztal�kalapja

Gazdaság2006.08.14, 10:43

Az �szak-magyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (�M�SZ) az �v els� fel�ben 746,838 milli� forint ad�zott nyeres�get �rt el konszolid�lt szinten, ami 66,4 sz�zal�kkal kevesebb az egy �vvel kor�bbin�l -��ll a t�rsas�g h�tf�n k�zz�tett gyorsjelent�s�ben. Ugyanakkor az osztal�k alapj�ul szolg�l� Nyrt. nyeres�ge 1,4 milli�rd forintr�l 2,5 milli�rd forintra n�tt, ami nagyon j� h�r a r�szv�nyeseknek.

Cs�kkent a D�m�sz eredm�nye

Gazdaság2006.07.27, 14:43

A francia Electricit� de France (EdF) t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� fel�ben 2,557 milli�rd forint m�rleg szerinti nyeres�get �rt el, 3,3 sz�zal�kkal kevesebbet az el�z� �v els� f�l�vin�l.

Rába-vezetők részvényvásárlásai

Archívum2006.07.05, 13:44

A Rába vezetői 5101 darab Rába-részvényt vásároltak 725 forintos árfolyamon, a cég saját tulajdonában lévő törzsrészvények állománya így 652 559 darabra csökkent.

Vesztes�ges volt a TVK

Gazdaság2006.05.12, 20:34

A Mol t�bbs�gi tulajdon�ban l�v� Tiszai Vegyi Kombin�t (TVK) Nyrt. az �v els� negyed�v�ben 1,255 milli�rd forint konszolid�lt veszts�get k�nyvelt el.

Emelkedett a D�m�sz nyeres�ge

Gazdaság2006.05.12, 20:34

A D�lmagyarorsz�gi �ramszolg�ltat� Nyrt. (D�m�sz) az �v els� h�rom h�napj�ban 27,139 milli�rd forint nett� �rbev�telt �rt el. A profit 1,258 milli�rd forint volt. A c�g egy r�szv�nyre jut� nyeres�ge 340 forint, szemben az egy �vvel kor�bbi 285 forinttal.

N�gy �v ut�n �zemi nyeres�g a R�b�n�l

Gazdaság2006.05.10, 13:02

N�gy �v ut�n el�sz�r �rt el �zemi nyeres�get a R�ba-csoport, a 22 milli� forintot azonban elvitte a 123 milli� forintos, p�nz�gyi t�teleken elszenvedett vesztes�g. A c�g vezet�i azonban kor�bban is az �zemi nyeres�g el�r�s�re koncentr�ltak, ami az �tt�r�st jelentheti a c�g �let�ben.