megszállás

címke rss
Roosevelt naivitása Sztálin kezére játszotta Közép-Kelet-Európát

Roosevelt naivitása Sztálin kezére játszotta Közép-Kelet-Európát

A három szövetséges nagyhatalom képviselői 1945. február 4-én a németektől csak alig tíz hónappal korábban visszafoglalt Krím-félszigeti Jaltában, a cárok egykori nyári rezidenciáján, a Livágyija-palotában találkoztak, hogy egyezségre jussanak a náci Németország bukása utáni európai rendezés legfőbb kérdéseiben. Jaltára úgy tekinthetünk, mint a „három nagy", Roosevelt, Churchill és Sztálin 1943 végén Teheránban megtartott első tanácskozásának folytatására azzal a jelentős különbséggel, hogy az időközben alaposan megváltozott hadi helyzetre figyelemmel a jaltai konferencián szinte az összes fontos döntésben Sztálin akarata érvényesült.

Elfoglalták a tálibok Kunduz egy részét, többen meghaltak

Nagyvilág2019.08.31, 15:11

Tálib lázadók megtámadták szombat hajnalban az északkelet-afganisztáni Kunduz városát, több létesítményt megszálltak, valamint elfoglalták a város egy részét.

Döbbent csend fogadta a Molotov-Ribbentrop paktum hírét egész Európában

Tudomány2019.08.23, 22:04

Kereken nyolcvan éve, 1939. augusztus 23-án a késő esti órákban Vjacseszlav Molotov szovjet külügyi népbiztos, valamint Joachim von Ribbentrop birodalmi külügyminiszter az elégedetten mosolygó Sztálin jelenlétében írta alá a Kremlben a rendkívüli gyorsasággal tető alá hozott német-szovjet megnemtámadási szerződést, valamint annak titkos záradékát. A kudarcos megbékélési politikát folytató nyugati nagyhatalmakat, Angliát és Franciaországot, valamint az európai közvéleményt is szabályosan sokkolta a két egymással szembenálló diktatúra, a náci Németország és a sztálini Szovjetunió között létrejött, addig mindenki által elképzelhetetlennnek ...

Klessheim sötét titkai: így csalta tőrbe Hitler Horthyt

Tudomány2019.03.20, 00:48

1944. március 19-én a kora hajnali órákban, hűvös, szemerkélő esőben kezdték átlépni az osztrák-magyar, azaz az akkori birodalmi határt a Budapest felé tartó végeláthatatlan német katonai szerelvények, illetve leponyvázott teherautó-oszlopok. Amikor Horthy kormányzó különvonata, a Turán délelőtt tizenegy óra körül befutott a kelenföldi pályaudvarra, Budapesten már minden fontos stratégiai pont a német megszállók kezén volt, a Wehrmacht alakulataival a magyar fővárosba érkezett gestapósok pedig javában folytatták a németellenes politikusok és közszereplők letartóztatását. Hetvenöt éve az ország elvesztette a szuverenitását, amit bő nnégy ...

A náci Németország 75 éve szállta meg Magyarországot

Tudomány2019.03.17, 10:59

Hetvenöt éve, 1944. március 19-én szállta meg Magyarországot a náci Harmadik Birodalom hadereje. Magyarország egyre nagyobb katonai erőket kényszerült bevetni a németek oldalán az előretörő szovjetekkel szemben, s végső soron a közvetlen német katonai jelenlét hiúsította meg Horthyék 1944. októberi kiugrási kísérletét.

Hatvan éve lázadt fel Tibet a kommunista megszállás ellen

Tudomány2019.03.10, 18:11

Hatvan éve, 1959. március 10-én felkelés tört ki Tibetben a kínai megszállás ellen, amelynek bukása után a dalai láma menekülésre kényszerült. A maoista ihletésű „szocialista demokratizálás", illetve a „nagy proletár kulturális forradalom"megsemmisítette a tibetiek hagyományos életformáját, és száműzetésbe kényszerítette legfőbb vallási vezetőjüket, a dalai lámát.

Csehkiverés: száz éve rázta le Balassagyarmat a megszállás igáját

Tudomány2019.01.29, 21:38

Pontosan száz éve, 1919. január 29-én véres utcai harcok bontakoztak ki Balassagyarmaton a várost önkényesen megszállt cseh légió alakulatai, és az uralmuk ellen fellázadt polgárok között. A legújabb-kori magyar történelembe csak csehkiverés néven bevonult fegyveres felkelés során a balassagyarmatiak a közelben állomásozó és hazájukhoz hű honvédalakulatok segítségével kiverték a megszálló cseh legionáriusokat a városból, és az Ipolyon túlra kergették a basáskodó megszállókat. Az Országgyűlés Balassagyarmat egykori hőstettéért 2005-ben a Civitas Fortissima, a Legbátrabb Város kitüntető címet adományozta az észak-magyarországi településnek.

Ötven éve tiporták el a tankok a prágai tavaszt

Tudomány2018.08.20, 13:24

A Varsói Szerződés csapatai ötven éve, 1968. augusztus 20-ról 21-re virradóra vonultak be internacionalista segítségnyújtás címén Csehszlovákiába, hogy véget vessenek az "emberarcú szocializmus" megteremtésére tett kísérletnek, az általuk "ellenforradalmi fordulatnak" bélyegzett demokratikus reformoknak.

Hirohito mégsem volt akkora galamb a háború kérdésében

Tudomány2018.07.27, 18:22

Hirohito japán császárnak a Pearl Harbor elleni támadásban játszott szerepét, valamint Todzso Hideki akkori miniszterelnök jellemét világítja meg egy kilenc éve megtalált, de csak most nyilvánosságra hozott feljegyzés, Furukava Takahisza, a Nihon Egyetem történésze szerint.

Nem engedték bevándorolni Anne Frank családját az amerikai hatóságok

Tudomány2018.07.06, 13:29

Egy új kutatás szerint a náci haláltáborban 1945-ben elhunyt Anne Frank családja annak idején megpróbált Amerikába menekülni, de nem kapott bevándorlási engedélyt a szigorú bevándorlási politika és a háború kitörése miatt.

Befagyott a történelem Európa utolsó kettéosztott fővárosában

Tudomány2018.07.04, 17:51

Jegelt konfliktusok, hidegháborús örökség vagy történelmi hagyaték? Hogy létezhetnek két településen belül olyan különbségek, hogy Nicosia még mindig Európa egyetlen kettéválasztott fővárosa? A közelmúltban az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójánál tett látogatást a Pécsi Tudományegyetem Béke és Konfliktus a Balkánon és Közép-Európában Kiválósági Centrumának hattagú küldöttsége, hogy az évszázados viszály történelmi hátterét tanulmányozza.

Április negyedike: megszállás, vagy félig sem igaz felszabadulás?

Tudomány2018.04.04, 16:41

Az 1945 után kiépülő kommunista pártállami rendszer legitimitását a szovjet megszállás biztosította. Nem véletlen tehát, hogy az új rezsim április negyedikét tekintette saját hatalma megszületésének is, ezért a „felszabadulás napját", mint a rendszer eredőjét már-már kultikus tisztelettel ünnepeltette meg regnálása idején.

Károlyi a tárgyalásokban, a balassagyarmatiak a fegyvereikben bíztak

Tudomány2018.01.29, 23:21

Kilencvenkilenc éve, 1919. január 29-én véres utcai harcok bontakoztak ki Balassagyarmaton a várost önkényesen megszállt cseh katonai alakulatok, és az uralmuk ellen fellázadt polgárok között. A legújabb-kori magyar történelembe csak csehkiverés néven bevonult fegyveres felkelés során a balassagyarmatiak a honvédalakulatok segítségével kiverték a megszálló cseh legionáriusokat a városból, és az Ipolyon túlra kergették a basáskodó megszállókat. Az Országgyűlés Balassagyarmatnak polgárai egykori hőstettéért 2005-ben a Civitas Fortissima, a Legbátrabb Város kitüntető címet adományozta.

Megfejtették az ördög által megszállt apáca titokzatos üzenetét

Tudomány2017.09.09, 13:27

A 17. században egy szicíliai apácát – saját elmondása szerint – megszállta az ördög. A nővér önkívületi állapotban különös betűket vetett papírra, a bizarr írást ez idáig senkinek sem sikerült megfejtenie. Most úgy tűnik megtört a jég, hála a sötét webnek.

Lezárná az ellenzék az olasz kikötőket

Nagyvilág2017.06.27, 17:38

Az olaszországi kikötök lezárását javasolta Renato Brunetta, a Hajrá Olaszország (FI) olasz ellenzéki párt frakcióvezetője, miután az utóbbi két nap alatt 8500 Líbiából érkező embert mentettek ki a Földközi-tengerből és vitték őket az olasz partokra.

Hatvan éve halt meg Magyarország egykori kormányzója, Horthy Miklós

Tudomány2017.02.10, 11:15

Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország egykori kormányzója hatvan éve, 1957. február 9-én halt meg a portugáliai Estorilban. Személye és neve egy olyan korszakot szimbolizál, amelynek tárgyilagos, „sine ira et studio”, azaz harag és részrehajlás nélküli megítélése – a történelmi távlat ellenére is – még várat magára. A Horthy-korszak mindenre kiterjedő tárgyilagos értékelése a magyar történetírás máig lezáratlan fejezete. 

Hideg napok kezdődtek 75 éve Délvidéken

Tudomány2017.01.03, 21:41

Hetvenöt éve, 1942. január 4-én Zsablyán kezdődött el a Magyar Királyi Honvédség délvidéki nagy „tisztogató akciója”, amely „hideg napok” néven vonult be a történelembe. A vérengzésbe torkollott razzia január 21–23-án Újvidéken járt a legtöbb halálos áldozattal. 

Szovjet forgószél csapott le az országra

Tudomány2016.11.04, 15:11

November 4-én hajnali négy órakor kezdődött a szovjet intervenciós haderő „Forgószél” hadművelete, ami az ország semlegességét deklaráló Nagy Imre-kormány elmozdítására és a magyar forradalom katonai felszámolására irányult. A szovjet intervenció cinikus elleplezésére Andropov, a Szovjetunió budapesti nagykövete kétoldalú politikai-katonai tárgyalást kezdeményezett a budapesti kormánnyal a szovjet csapatkivonásról. Érdemi tárgyalás helyett azonban a szovjet főhadiszállásra, Tökölre érkező Maléter Pál vezérőrnagy, honvédelmi miniszter vezette delegációt Ivan Szerov KGB-főnök letartóztatta.

Mi veszett el Buda alatt?

Tudomány2016.09.05, 16:04

Míg a mohácsi vereséget könyvtárnyi szakirodalom elemezte, és az eseményre vonatkozó források is több gondos és nagyszabású forráskiadványban érhetők el, Buda 1541-es elestének körülményeit mindeddig nem dolgozta fel a tudomány. Az elvégzendő feladatokat és az új megközelítési lehetőségeket vették számba a szakemberek egy tudományos konferencián.

Volt magyar katona, aki önként ölt

Itthon2016.05.28, 19:01

Újra és újra megkérdőjelezik, tehát újra és újra el kell ismételni, hogy a magyar politikai vezetés minden lényegeset tudott a holokausztról, már Magyarország német megszállása előtt is - mondta az Origónak Ungváry Krisztián történész. Bizonyos magyar alakulatok a szovjet területek megszállása idején maguk is asszisztáltak a zsidók tömeges kivégzéséhez, de előfordult, hogy saját kezűleg öltek. A zsidók és a magyar megszállás alá került nem zsidó civil lakosság elleni kegyetlenkedések körülményeit, lehetséges okait és következményeit is feltárja Ungváry Krisztián legújabb, "Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 1941-1944" című  kötete. ...

Máig sötét rejtély övezi Patton tábornok balesetét

Tudomány2015.12.22, 14:42

1945. december 21-én, a mannheimi katonai kórház ágyán fekve és felesége kezét fogva hunyt el George S. Patton tábornok, az amerikai hadsereg fenegyereke, a második világháború egyik legsikeresebb tábornoka. A nyers modorú és szókimondó főtiszt súlyos veszélynek tartotta a háború végén egyre szemérmetlenebbé váló szovjet területfoglalási kísérleteket, amelyekről keresetlen szavakkal, nyíltan beszélt. A szovjet diktátor haragját kivívó tábornokot a Sztálinnal kiegyezésre törekvő amerikai politikai vezetés is igyekezett elhallgattatni. 

Molotov-koktéllal a csúcstechnika ellen

Tudomány2015.11.04, 17:54

November negyedike hajnalán az 1956-os forradalom fellegvárába, Budapestre benyomuló öt szovjet gépesített hadosztállyal szemben a magyar ellenállás a bukás tudatában vette fel a harcot. A nehezen kivívott szabadság drámai küzdelemben vérzett el.

Képzelt orosz megszállásról készült film Norvégiában

Archívum2015.08.27, 23:51

Egy elképzelt, a nemzetközi közösség által jóváhagyott orosz megszállásról készítettek televíziós sorozatot Norvégiában Okkupert (A megszálltak) címmel. A sorozat szeptember 27-én debütál a skandináv országban.

Rendőrök vigyázzák a megszállási emlékmű helyszínét

Itthon2014.04.09, 11:57

Kedden elkezdték a megszállási emlékmű munkálatait a budapesti Szabadság téren, este tüntetők mentek a helyszínre, és lebontották a kordonokat, szerdán reggel pedig rendőrautók vigyázzák a teret.

Orosz tavaszt emlegetnek a Krímben

Nagyvilág2014.03.03, 17:38

Ha nem is csatlakoznának Oroszországhoz, azért jóval függetlenebbek lennének Kijevtől – írták az Origónak helyiek a Krímből. Sokan nem észlelnek semmit az orosz megszállásból, amit azonban hasznosnak tartanak, mert szerintük az orosz katonák nélkül – akik amúgy is régóta állomásoznak az ottani támaszponton – nem biztos, hogy békés lenne a félsziget.

Törökország befagyasztja kapcsolatait az EU-val a ciprusi elnökség idején

Nagyvilág2011.07.19, 12:02

Nem ismeri el Ciprust, ezért nem is tárgyal az Európai Unióval Törökország, amíg az EU elnöki posztját a szigetország tölti majd be 2012 második felében. Erről a török kormányfő, Recep Tayyip Erdogan beszélt egy interjúban kedden.

"Manapság már az állatoknak is vannak jogaik"

Nagyvilág2009.01.24, 23:12

A Hamász szerint minden, ami Gázában történt, Izrael bűne, ők nem tesznek mást, csak ellenállnak a megszállásnak. A terrorizmust azért választották, mert sarokba szorították őket, és addig nem is nyugszanak, míg egész Palesztinát fel nem szabadítják. A gázai háborúról, polgári áldozatokról, terrorizmusról, és egy állandó megállapodásról kérdeztük Rafat Naszífot, a Hamász politbürójának tagját és ciszjordániai szóvivőjét.

"Csodálkozik, hogy ennyit dohányzunk?" - riport a megszállt területekről

Nagyvilág2009.01.20, 12:00

A gázai konfliktus csak a jéghegy csúcsa, az izraeli-palesztin viszály mindennapjai nem ilyen drámaiak. Inkább csak fárasztóak, nyomorúságosak és megalázóak. Állandó konfliktus a katonaság, a palesztinok szerint növekvő zsidó telepek és a helyi palesztinok között. Az izraeli blokádban tönkrement gazdaság, munkanélküliség, izraeli ellenőrző pontok mindenütt, a katonai megszállás alatti élet minden megaláztatása. Riport a megszállt területekről.

Kőként húzza le Izraelt a palesztin konfliktus

Nagyvilág2008.06.04, 13:17

Súlyos árat fizet Izrael a palesztinokkal fennálló konflikusért - állítja egy független izraeli elemzőcsoport. Az Adva Center szerdán kiadott jelentése szerint a konfliktus és a megnövekedett védelmi kiadások nem csak aláássák a gazdasági növekedést, nyomasztják az emberek lelkiismeretét vagy rontják az ország nemzetközi megítélését, de meg is osztják az izraelieket, és az állam létezését fenyegetik.

Öt éve tart az iraki megszállás

Nagyvilág2008.03.20, 16:49

Több mint százezer civil áldozat, négyezer elesett amerikai katona - ez a mérlege az öt évvel ezelőtt kezdődött iraki háborúnak. George Bush elnök szerint Szaddám Huszein egykori diktátor eltávolításáért megérte az áldozat, az amerikaiak többség viszont nem ért ezzel egyet. Kattintson a fotókra a többi képért!

Irakkal barátkozik az iráni elnök

Nagyvilág2008.03.02, 13:33

Bagdadba látogatott Mahmúd Ahmadinezsád. Ez az első alkalom, hogy iráni elnök látogat Irakba. A két állam szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatát, ami érdekes helyzetet eredményez: az USA által gyakorlatilag megszállás alatt álló Irak az Egyesült Államok egyik legnagyobb térségbeli ellenfelével barátkozik.

Egy ember meghalt a tallini zavargásokban

Nagyvilág2007.04.27, 12:31

Egy halottja és 43 sebesültje volt a csütörtöki tallini zavargásoknak, amelyek az észt főváros második világháborús szovjet hősi emlékművének áttelepítése kapcsán robbantak ki. Az észt kormány szerint a bronzszobor a megszállás szimbóluma, de az orosz kisebbség képviselői tiltakoznak.

Bonviván lehet a holokauszt első arab hőse

Nagyvilág2007.01.24, 13:14

Egy arab bonviván lehet az első, akit Világ Igazává avat a jeruzsálemi Jad Vasem intézet. Khálid Abdulvahab, egy tunéziai miniszter jóképű fia huszonhárom zsidót bújtatott az ország náci megszállása alatt - írja a brit Times.

Meghalt Bülent Ecevit volt török kormányfő

Nagyvilág2006.11.06, 09:08

Vasárnap elhunyt Bülent Ecevit volt török kormányfő. Ecevit ötször volt miniszterelnök, ő rendelte el 1974-ben Észak-Ciprus megszállását, de ő volt az is, aki kitartóan közelítette a Nyugat és az EU felé országát. A 81 éves politikus még tavasszal kapott agyvérzést, azóta kórházban kezelték.

Lefokozták Zakajevet a szakadár csecsen vezetők

Nagyvilág2006.02.05, 16:32

A londoni emigrációban élő Ahmed Zakajev elvesztette "miniszterelnök-helyettesi" tisztségét az orosz megszállás ellen küzdő csecsenek vezetőségében.

Két tömegsírt találtak Namíbiában

Nagyvilág2005.11.11, 20:35

Két tömegsírra bukkantak Namíbiában egy olyan helyszín közelében, amelyet a Dél-afrikai Köztársaság hadserege használt az ország megszállása idején - közölték pénteken namíbiai kormánytagok.

Az irakiak fele helyesli az idegen katonák megtámadását

Nagyvilág2005.10.23, 09:03

Az irakiak negyvenöt százaléka, bizonyos vidékeken kétharmada helyesli a brit-amerikai katonák elleni támadásokat - derül ki egy brit lap birtokába jutott bizalmas jelentésből. Az irakiak kétharmada jóval kevésbé érzi magát biztonságban a megszállás óta - írja a Sunday Telegraph.

Népek idegen uralom alatt

Nagyvilág2005.08.26, 11:57

Izrael közel negyven éves megszállásnak vetett véget a napokban a Gázai övezetbeli zsidó telepek felszámolásával. Az [origo] összegyűjtötte azokat a jelentősebb lakosságú területeket, amelyek most is idegen elnyomás, megszállás alatt vannak.

Tömegtüntetés volt Bagdadban a megszállás ellen

Nagyvilág2005.04.09, 17:04

Tömegtüntetést tartottak Bagdad központjában egy radikális síita vezető hívei, követelve a megszálló erők távozását, és Szaddám Huszein gyors elítélését, az előző rendszer bukásának második évfordulóján, szombaton.

Gyurcsány hálás, de az iskolák megszállást tanítanak

Itthon2005.02.22, 15:20

Miközben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szerint Magyarországnak hálásnak kell lennie a szovjeteknek, mert felszabadították 1945-ben Magyarországot, addig az iskolások szenvedést hozó megszállásról tanulnak. A miniszterelnök szerint nem lehet kisstílű viták tárgya a megszabadulás, de a hivatalos tankönyvek szörnyűségekről írnak.

Gyurcsány örül 45-nek, Putyin sajnálja 56-ot

Nagyvilág2005.02.17, 14:26

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Moszkvában a történelemről is beszélgetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Gyurcsány megismételte, hogy 1945-ben az oroszok felszabadították Magyarországot, Putyin pedig megígérte, nem lesz több 1956-oshoz hasonló megszállás. Mindketten üdvözölték a magyar-orosz kereskedelmi kapcsolatok fejlődését.

Irakban bizonygatja elhivatottságát Rumsfeld

Nagyvilág2004.12.24, 09:09

Irakba látogatott Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter. Utazását biztonsági okokból nem jelentették be előre. Állítólag az utat már régóa tervezték, a látogatás oka azonban az is lehet, hogy az utóbbi időben egyre többször bírálják Rumsfeldet az iraki megszállás és a atonákkal szemben tanúsított viselkedése miatt.

Enged a zsarolásnak a Fülöp-szigetek

Nagyvilág2004.07.10, 11:59

Augusztusban kivonja 51 katonáját Irakból a Fülöp-szigetek kormánya, miután ismeretlen fegyveresek megzsarolták: kivégzik a fogságukban lévő, nyolcgyermekes Fülöp-szigeteki kamionsofőrt, ha a katonákat 72 órán belül nem vonják vissza. Eddig egyetlen, a megszállásban részt vevő ország sem tett engedményt túszejtők követeléseinek.

Egyre több amerikai ellenzi Irak megszállását

Nagyvilág2004.05.13, 02:53

Egyre kevesebb amerikai helyesli Irak katonai megszállását egy szerdán Washingtonban nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatási felmérés szerint.

Börtönt kaptak az izraeli szolgálatmegtagadók

Nagyvilág2004.01.05, 08:35

Az öt férfi 2002-ben nem jelentkezett 3 éves szolgálatára, így tiltakozva a palesztin területek megszállása ellen.

Több ezer indián szállt meg brazil farmokat

Nagyvilág2003.12.30, 19:57

Farmokat szállt meg több ezer brazíliai indián a brazil-paraguayi határ közelében. Az indiánok törzsi tulajdonuknak tekintik a területet, ahol a farmok létesültek, ezért megszállással tiltakoznak a kisajátítás ellen. A brazil hatóságok szerint az indiánok újabb farmok megszállására készülnek, hogy eldöntsék az évtizedek óta zajló területi vitát.

Oroszország kivonná a megszálló csapatokat Irakból

Irak2003.04.28, 18:13

Meg kell szüntetni Irak külföldi csapatok általi megszállását, valamint meg kell őrizni a közel-keleti ország területi egységét - szorgalmazták szíriai és orosz külügyi vezetők. Jordánia visszaküldte diplomatáit Bagdadba.

Megszállt területet visz Ciprus az EU-ba

Nagyvilág2003.03.11, 15:04

Ha Ciprus megosztottságának problémája a jövő év májusáig sem rendeződik, akkor jogilag az a helyzet áll elő, hogy az EU területének egy része egy külső hatalom katonai megszállása alatt lesz - ismerték el kedden uniós illetékesek.

Előző
  • 1
  • 2
Következő