Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

címke rss

KRS 25 – gazdasági jog 25 éve

Jog2017.12.18, 18:17

Megalakulásának 25. évfordulóját ünnepelte lapunk stratégiai partnere, a KRS Ügyvédi Iroda 2017. december 12-én a Magyar Tudomány Akadémia Kodály-termében.

KRS-rendezvénysorozat: befektetők és befektetési stratégiák

Jog2017.12.10, 13:31

A KRS Ügyvédi Iroda tőkebefektetésekkel kapcsolatos rendezvénysorozatának részeként került megrendezésre 2017. december 7. napján három különböző befektető részvételével a Befektetők és Befektetési Stratégiák elnevezésű konferencia. A konferenciával kapcsolatban dr. Pintér Attila ügyvédet, tőkebefektetési szakértőt kérdezte az Origó.

KRS: módosulnak a munkaerő-kölcsönzés szabályai

Jog2017.12.05, 18:41

A 345/2017. kormányrendelet néhány ponton módosította a munkaerő-kölcsönzés feltételrendszerét. A módosítások 2017. december 1. napjával lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy decembertől kölcsönbeadóként akkor vehető nyilvántartásba vállalkozás, amennyiben a módosult szabályoknak már megfelel. Az alábbiakban ennek a változásnak a lényeges elemeit mutatják be a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: a tulajdonosok korlátozott jogai a felszámolásban

Jog2017.11.28, 18:38

A felszámoló vagyonnal kapcsolatos jogosítványai tükrében, a tulajdonosok korlátozott jogait támasztja alá a Kúria nemrég napvilágot látott határozata. A döntés szerint a székhely megváltoztatása olyan, az adós vagyonát érintő döntés, amelynek meghozatalára a felszámoló, és nem a felszámolás alatti cég tulajdonosa jogosult – értesült az Origó a KRS Ügyvédi Irodától.

Állítási szükséghelyzet, az új polgári perrendtartás egyik újítása

Jog2017.11.23, 20:41

A 2018. január 1-ével hatályba lépő és az újesztendőben induló polgári peres ügyekben már alkalmazandó 2016. évi CXXX. törvény, azaz az új polgári perrendtartás (új Pp.) egyik újítása az állítási szükséghelyzet jogintézményének bevezetése a magyar polgári peres eljárás tekintetében – mutattak rá egy fontos újításra a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

KRS: mégis felel a bt. beltagja a társaságtól behajthatatlan adótartozásért?

Jog2017.11.20, 19:27

Az Alkotmánybíróság egy nemrég közzétett határozatában kimondta, hogy alkotmányos követelmény, hogy a betéti társaság egykori beltagjának, mint mögöttes kötelezettnek is biztosítani kell az alapeljárásban való részvételt és az ott meghozott határozatok elleni jogorvoslati jogot, ha felmerülhet a mögöttes felelőssége – hívta fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda.

KRS: a jogérvényesítés új formája kerül bevezetésre januártól

Jog2017.11.14, 07:51

2018-tól Magyarországon is lehetővé válik a csoportos igényérvényesítés a társult per formájában – hívta fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda. A jogérvényesítés új formája kerül bevezetésre 2018. január 1-től a társult per jogintézményével. A társult per a kollektív igényérvényesítés olyan formája, melyben a jogosultak döntése és kifejezett nyilatkozata képezi annak alapját, hogy az igények együttesen, egyetlen perben legyenek elbírálhatóak.

KRS: januártól új határidő számítás a hatósági eljárásokban

Jog2017.11.08, 19:22

A 2018. január 1-én hatályba lépő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (Ákr.), hatékonysági elvének hűen, szakít az általános ügyintézési határidő jogintézményének jelenleg még hatályos szabályozásával – hívta fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda. A törvény a napokban, hónapokban és években megállapított határidő mellett új elemként szabályozza az órákban megállapított határidő számítását.

KRS: semmis szerződések a csődeljárásban

Jog2017.10.29, 21:05

Egy sikeres csődegyezséget kötő adós is kártérítésre kötelezhető, ha jóerkölcsbe ütköző szerződésekkel szerezte meg a többségi szavazatot a csődegyezség során – mutatott rá a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

KRS: kárigény meghatározása jogellenes munkaviszony megszüntetésnél

Jog2017.10.18, 16:54

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (új Mt.) több területen jelentősen módosított a munkajogi szabályokon. Ezen érdemi módosítások közé tartozott a jogellenes munkaviszony megszüntetésének területe is – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Az új szabályozás hatályba lépésétől kezdődően a munkavállaló már nem követelhet szankciós kártérítést, illetve visszahelyezési igény előterjesztésének is ritkábban van helye – mutatott rá dr. Kéri Ádám.