Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda

címke rss
Fizetésképtelenné vált a cég? Már indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Fizetésképtelenné vált a cég? Már indítható a szerkezetátalakítási eljárás

Az új szerkezetátalakítási eljárás 2022. július 1-jétől már indítható. Az irányelv fő gazdaságpolitikai célja az alapvetően életképes vállalkozások pénzügyi nehézségeinek korai kezelése. Az eljárás nagymértékben hasonlít a jelenlegi csődeljárásokhoz, de érdemes kitérni az eltérésekre. A legfontosabb tudnivalókat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Az Európai Unió új, digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagja

Jog2022.07.13, 21:04

Az Európai Parlament július 5-én elfogadta az Európai Unió új digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási csomagját, melynek célja kettős. Egyfelől, a digitális tér biztonságosabbá tételét tűzi ki céljául, amelynek során a fogyasztók alapvető jogainak a védelme kiemelt jelentőséget kap, másfelől egyenlő versenyfeltételek elősegítését célozza, az innováció, növekedés, versenyképesség előmozdítása érdekében. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik a legfontosabb tudnivalókat.

Hivatkozhat-e a bérlő a bérbeadó jogellenes felmondására?

Jog2022.06.29, 15:24

A Kúria Polgári-Gazdasági-Munkaügyi Jogegységi Tanácsa nemrégiben megjelent polgári jogegységi döntésében pontot tett azon kérdés végére, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan kiürítése iránt a tulajdonos által indított perben figyelembe vehető-e a bérlő azon védekezése, hogy a perben nem álló, a lakást bérbeadó vagyonkezelőnek a bérleti szerződést felmondó nyilatkozata jogellenes, érvénytelen. Ezen kérdéskörben korábban két ellentétes álláspont alakult ki. A KRS Ügyvédi Iroda szakértőinek összefoglalója.

Hibás teljesítés esetén hol indítható per?

Jog2022.06.20, 21:04

A Kúria egy külföldi elemet tartalmazó magyar jogvitában alkalmazta a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU (Brüsszel Ia) rendeletet. Ennek kapcsán adott támpontokat arra vonatkozóan, hogy mikor rendelkezik a magyar bíróság joghatósággal egy uniós tagállami székhelyű alperessel szembeni perben – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Kft. taggyűlés: a személyesen érdekelt személy kizárása

Jog2022.06.09, 21:37

A korlátolt felelősségű társaság tagjai a döntéshozó szerv (taggyűlés) ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. A Polgári törvénykönyv (Ptk.) azonban bizonyos személyeket – akár tagi akár más minőségben járnak el – kizár a szavazásból. A kizárt tag a taggyűlési határozat meghozatalában nem vehet részt, szavazatát a határozathozatalnál figyelmen kívül kell hagyni. A legfontosabb szabályokat a KRS Ügyvédi Iroda szakértői ismertetik.

Jár a biztosítás? Kárigényt vizsgált a Kúria a „targonca-ügyben"

Jog2022.05.26, 10:07

A közelmúltban megjelent bírósági ügyben a Kúria az úgynevezett all risks biztosítás alapján érvényesített kárigényt elemezte. Ezen biztosítás előnye, hogy széles fedezetet nyújt, illetve általában nem a biztosítási események, hanem a kizárások vannak felsorolva benne, így amely esemény nem tartozik a kizárások körébe, az biztosított – értesült az Origó a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Új kormányrendelet a pénzügyi intézmények végelszámolására és felszámolására

Jog2022.05.19, 17:44

2022. április 30-án módosulnak a pénzügyi intézmények (hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások) végelszámolására és felszámolására vonatkozó rendelkezések – hívták fel az Origó figyelmét a KRS Ügyvédi Iroda szakértői.

Zálogjoggal terhelt ingatlan átruházása – nem olyan könnyű szabadulni a kötelezettségtől

Jog2022.05.05, 20:58

Jól ismert gyakorlat ingatlanvásárlás esetén, hogy amennyiben a vásárolni szándékozó személy nem rendelkezik az ingatlan teljes vételárával és ezért kénytelen kölcsönfelvételhez folyamodni, a bank a kölcsön folyósításának előfeltételéül és biztosítékául szabja a kölcsönszerződés megkötése mellett a jelzálogszerződés megkötését is, amelyet általában közjegyzői okiratba is foglaltatnak a felek. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Felszámolás: ismerje meg a megtámadható jogügyleteket

Jog2022.04.28, 12:59

Egy 2021-es Polgári jogegységi döntés megerősítette, hogy a hitelező előnyben részesítésének megállapíthatósága független a felek szándékától, kizárólag a szerződés következményeit kell vizsgálni. A KRS Ügyvédi Iroda szakértői foglalják össze a legfontosabb tudnivalókat.

Elcserélné lakását? Mutatjuk, ilyenkor mennyi illetékre számíthat

Jog2022.04.25, 10:53

A Kúria egyik közelmúltban közzétett határozatával tisztázta annak kérdését, hogy lakások cseréje esetén az illetékalap megállapításakor hány darab lakás cseréje vehető figyelembe és milyen feltételekkel – értesült az Origo a KRS Ügyvédi Iroda szakértőitől.

Előző
Következő