KBC

címke rss

Rontotta a KBC besorol�s�t az S&P

Gazdaság2009.03.18, 17:00

Rontotta a Magyarorsz�gon is akt�v belga KBC bank- �s biztos�t�si csoport oszt�lyzatait szerd�n a Standard & Poor's, arra a v�lem�ny�re hivatkozva, hogy a nyugat-eur�pai recesszi� s�lyosan �rinti a KBC jelent�s piac�nak sz�m�t� kelet-eur�pai t�rs�get. Az S&P ugyanakkor t�bb, Kelet-Eur�p�ban szint�n komoly �rdekelts�gekkel b�r� osztr�k bank min�s�t�s�t meger�s�tette.

Nem agg�dik a KBC vez�re a vesztes�g miatt

Gazdaság2009.02.19, 18:16

Jelent�s, 2,625 milli�rd eur�s vesztes�get jelentett a belga KBC bank a tavalyi negyedik negyed�vr�l kisebbs�gi r�szesed�sek n�lk�l, de azt is meger�s�tette, hogy anyaorsz�g�ban, valamint els� sz�m� c�lr�gi�j�ban, K�z�p- �s Kelet-Eur�p�ban tov�bbra is er�s versenypoz�ci�k ki�p�t�s�re t�rekszik.

�jabb t�keinjekci�t kap a KBC

Gazdaság2009.01.22, 15:05

A belga KBC��bank �s biztos�t� csoportot 2 milli�rd eur�s t�kejuttat�ssal t�mogatja a flamand �nkorm�nyzat, tov�bbi 1,5 milli�rd eur�s befektet�s �t�ves opci�j�val, miut�n kider�lt, hogy a bank m�rleg�t tov�bb terhelte a nemzetk�zi p�nz�gyi v�ls�g.

�jabb vesztes�gle�r�s a KBC-n�l

Gazdaság2008.12.29, 20:08

A vezet� belga p�nz�gyi csoport, a magyar K&H��bankot is tulajdonl� KBC h�tf�n jelezte, hogy idei negyedik negyed�vi eredm�ny�t 900 milli� eur� k�r�li vesztes�gle�r�s terheli majd, de azt nem k�z�lte, hogy ennek ok�n milyen eredm�ny v�rhat� majd a negyed�vre.

Lemin�s�tette a K&H anyabankj�t a Fitch

Gazdaság2008.12.12, 23:14

Egy fokozattal rontotta kedden a belga KBC bankcsoport hossz� t�v� oszt�lyzat�t a Fitch Ratings, arra hivatkozva, hogy a roml� k�rnyezetben tov�bbi portfoli�-le�r�sokra lehet sz�ks�g. A magyarorsz�gi �rdekelts�g besorol�sa nem v�ltozik, de a Fitch szerint a KBC f� kelet-eur�pai tev�kenys�gi ter�letei k�z�l a magyarorsz�gi bankrendszer "kih�v�sai okozz�k a legt�bb agg�lyt".

�ri�si forgalomcs�kken�s a pesti b�rz�n

Gazdaság2008.12.01, 08:18

Novemberben m�rs�kelt aktivit�s jellemezte a Budapesti �rt�kt�zsd�t.�A parketten 700 milli�rd forint �rt�kben k�ttettek �zletek, ez j�val elmarad az okt�beri �rt�kt�l �s az �ves �tlagt�l is. A br�kerrangsort tov�bbra is a KBC vezeti az Erste �s az Unicredit el�tt.

A KBC is bukta a harmadik negyed�vet

Gazdaság2008.11.06, 11:48

A belga KBC bank 906 milli� eur�s nett� vesztes�gr�l sz�molt be harmadik negyed�ves c�ges jelent�s�ben. A k�zlem�nyben tudatj�k, hogy a negat�v eredm�ny els�sorban a rossz hitelprotfoli�k �s az �rfolyam drasztikus cs�kken�s�vel magyar�zhat�.

Eurómilliárdok a K&H anyabankjának

Archívum2008.10.27, 09:58

A belga KBC bankcsoport, amely Magyarországon a K&H tulajdonosa, 3,5 milliárd eurós tőkeinjekciót kap a belga kormánytól.

A KBC er�s marad Kelet-Eur�p�ban

Gazdaság2008.10.10, 20:54

A jelent�s kelet-eur�pai �rdekelts�gekkel rendelkez� belga KBC bankcsoport szil�rds�g�r�l �s er�s poz�ci�j�r�l biztos�totta a befektet�ket �s a gazdas�gi szerepl�ket szerd�n Andr� Bergen vez�rigazgat�.

Nincs gond a KBC-vel �s az ING-vel

Gazdaság2008.10.02, 22:25

Nincsenek aggodalomra okot ad� jelek a belga KBC �s a holland ING bankokkal kapcsolatban - jelezte a belga p�nz�gyminiszt�rium azt k�vet�en, hogy egyes korm�nyzati nyilatkozatokban e k�t int�zet neve is felbukkant a p�nz�gyi v�ls�ggal kapcsolatban.