FHB

címke rss

Alkotm�nyos a banki k�l�nad�

Gazdaság2006.11.28, 20:19

Az Alkotm�nyb�r�s�g (Ab) szerint alkotm�nyos a banki j�rad�kad� bevezet�se, s nem s�rti a jogbiztons�got a kamat- �s �rfolyamnyeres�g ad� hat�lyba l�p�s�nek el�rehozatala sem.

Elad�s el�tt �rt�kesebb� teszik az FHB-t

Gazdaság2006.11.21, 14:41

A F�ldhitel- �s Jelz�logbank (FHB) vezet�se a folyamatban l�v� privatiz�ci�t�l f�ggetlen�l folytatja a kereskedelmi banki funkci�k kialak�t�s�t annak �rdek�ben, hogy az �llami r�szesed�s elad�s�ig is �rt�kesebb� tegye a p�nzint�zet r�szv�nyeit - k�z�lte Karvalits Ferenc, a bank igazgat�s�g�nak eln�ke.

T�rv�nym�dos�t�s emelheti az FHB �r�t

Gazdaság2006.11.08, 11:22

A korm�ny a jelz�logbankokr�l sz�l� t�rv�ny m�dos�t�s�val teszi kedvez�bb� a privatiz�ci� el�tt �ll� FHB helyzet�t - �rja a N�pszabads�g. A szab�lyoz�s szerint az FHB azoknak is adhat majd hitelt, akiknek t�bb p�nz kell, mint az ingatlan piaci �rt�k�nek fele. A korm�ny a h�ten d�nt�tt arr�l, hogy eladja az FHB bank r�szv�nyeinek �tven sz�zal�k�t, �gy a t�rv�nym�dos�t�s ak�r �rfelhajt� t�nyez�k�nt is hathat.

Profitot duplázott az Inter-Európa Bank

Archívum2006.08.10, 10:52

Az Inter-Európa Bank Rt. (IEB) az év első felében 2,551 milliárd forint konszolidált adózott nyereséget ért el, ez 117,5 százalékkal több, mint a bázisidőszaki 1,173 milliárd forint. Az eredmény alakulásában jelentős szerepet játszott az FHB részvények értékesítéséből származó egyszeri bevétel.

N�pszer�ek maradtak a devizahitelek

Gazdaság2006.05.31, 16:00

A forint ut�bbi hetekben tapasztalt, jelent�s gyeng�l�se ellen�re tov�bbra is �l�nk maradt a kereset devizahitelek ir�nt �s egyel�re a bankok nem tartanak att�l, hogy �gyfeleik fizet�sk�ptelenn� v�lnak. A hitelfelvev�k azonban m�rs�kelhetik az �rfolyamok m�dosul�s�b�l sz�rmaz� kock�zatukat.

Kev�s bank k�n�l �thidal� k�lcs�nt

Gazdaság2006.05.31, 16:02

Meglep� m�don kev�s bank k�n�l r�vid id�n bel�l, egy �sszegben - p�ld�ul egy m�sik ingatlan �r�b�l -visszafizethet� jelz�loghitelt. Az [origo] �sszegy�jt�tte milyen felt�telekkel lehet k�t �ven bel�l, egy �sszegben t�rleszthet� jelz�loghitelhez jutni.

Felminősítik az OTP és az FHB kötvényeit

Archívum2006.05.31, 19:10

Egy fokkal új magyar besorolási országplafonja alá minősítette fel szerdán a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. (FHB), illetve az OTP Jelzálogbank devizában kiadott, fedezett jelzálogkötvényeit a Moody's Investors Service.

�ltal�noss� v�lhat az �ner� n�lk�li lak�shitel

Gazdaság2006.03.14, 13:04

A lak�sok ir�nti kereslet visszaes�s�r�l sz�l� h�rek ellen�re a bankok nem szigor�tj�k hitelb�r�lati rendszer�ket, s�t r�videsen ak�r �ltal�noss� is v�lhat az �ner� n�lk�li megold�s.

Megfelelt az FHB nyeres�ge a v�rakoz�soknak

Gazdaság2006.02.13, 15:57

Az elemz�i v�rakoz�soknak megfelel�en, k�zel 2 milli�rd forintos negyedik negyed�vi profitot �rt el el az FHB F�ldhitel- �s Jelz�logban Rt 2005-ben. Ezzel az eg�sz �ves nett� eredm�ny 8,5 milli�rd forint lett a nemzetk�zi szabv�nyok (IFRS) szerint, ami 12,7 sz�zal�kos emelked�st jelentett 2004-hez k�pest.

Felmin�s�tett�k az FHB forintk�tv�nyeit

Gazdaság2005.12.20, 19:32

A Moddy's nemzetk�zi hitelmin�s�t� keddi, londoni k�zlem�nye szerint az FHB fedezett forintk�tv�nyeinek oszt�lyzata az eddigi "A1"-r�l "Aa2"-re javul.