eurócsatlakozás

címke rss

J�rai: Bel�thatatlanul messze az eur� bevezet�se

Gazdaság2009.05.29, 21:18

Egyel�re bel�thatatlan messzes�gben van Magyarorsz�gon az eur� bevezet�se, m�g helyes gazdas�gpolitik�t folytatva is legal�bb 4-5 �v kellene ahhoz, hogy realit�s legyen a k�z�s eur�pai p�nz - hangoztatta J�rai Zsigmond volt jegybankeln�k Vasegerszegen egy gazdas�gi f�rumon.

Vars� m�g nem l�p be az eur� el�szob�j�ba

Gazdaság2009.05.29, 21:25

Lengyelorsz�g a tervekkel ellent�tben az els� f�l�vben m�r biztosan nem l�p be az eur� el�szob�j�nak tekintett ERM-2 �rfolyamrendszerbe - jelentette be szerd�n a lengyel p�nz�gyminiszter-helyettes.

Nem lesz lengyel eur� 2012-ben

Gazdaság2009.05.29, 21:33

Mostanra a lengyel korm�ny is bel�tta, hogy irre�lis az eur� bevezet�s�nek 2012-es id�pontj�hoz ragaszkodni. A gazdas�g sz�mai egyre rosszabbak - k�l�n�sen, ha a hivatalos lengyel becsl�sek helyett az Eur�pai Bizotts�g j�slatait vessz�k alapul.

Dacból, ostobaságból: Magyarország az Európai Unióban

Vélemény2009.05.11, 19:44

Immár öt éve benn vagyunk az Európai Unióban. De vajon kihasználtunk-e bármit is a valóban egységes piac adta lehetõségekbõl?

Oszkó szerint az út a fontos, nem az euró

Gazdaság2009.05.05, 17:59

Nem az euróövezeti csatlakozás az azonnali orvosság Magyarország bajaira, hanem azoknak a lépéseknek a megtétele, amelyek alapján megnyílik a lehetõség a csatlakozásra - hangoztatta Oszkó Péter pénzügyminiszter kedden Brüsszelben.

Elemz�k 2014-re v�rj�k a magyar eur�t

Gazdaság2009.05.29, 21:36

Magyarorsz�g 2014-ig nem csatlakozik az eur�z�n�hoz - v�lik a Reuters �ltal megk�rdezett szak�rt�k.

Egyel�re n�vekv� infl�ci� v�rhat�

Gazdaság2009.04.20, 11:55

Ideiglenesen megemelked� infl�ci�ra, az eur� 2013-ban a jelenlegin�l sokkal er�sebb forint mellett t�rt�n� bevezet�sre sz�m�tanak a Reuters �ltal megk�rdezett elemz�k. Szerint�k a jegybank h�tf�n nem m�dos�t az alapkamaton, �s csak 2010-ben v�rhat� a gazdas�g minim�lis b�v�l�se.

Lengyelorsz�g 2012-es eur�ra j�tszik

Gazdaság2009.04.20, 11:55

A lengyel minisztereln�k p�nteken meger�s�tette, hogy lehets�gesnek tartja 2012-ben az eur� bevezet�s�t orsz�g�ban. Donald Tusk �js�g�r�knak besz�lt err�l a finn f�v�rosban, �s azzal indokolta az eur�bevezet�si terv megval�s�that�s�g�t, hogy az IMF-fel l�trej�v� meg�llapod�s - a b� 20 milli�rd eur�s rugalmas hitelkeretr�l - konszolid�lja Lengyelorsz�g helyzet�t, �s jelz�s arra, hogy Lengyelorsz�g j�l k�sz�l fel a bel�p�sre.

Nem engedn� a magyarokat az eur�hoz a n�met p�nz�gyminiszter

Gazdaság2009.04.17, 21:11

Nem szabad v�ltoztatni az eur��vezethez val� csatlakoz�s felt�telein, mert el kell ker�lni, hogy az �vezet stabilit�s�val kapcsolatban ak�r a legcsek�lyebb k�ts�g mer�lj�n fel - jelentette ki Peer Steinbr�ck n�met p�nz�gyminiszter.

Fennmarad a maastrichti szigor

Gazdaság2009.04.21, 16:53

Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) �ll�spontja egy�rtelm�: alapvet�en fontos a maastrichti szerz�d�s betart�sa �s a krit�riumok teljes�t�se az eur� bevezet�se kapcs�n - �rja az MTI-Ec�ra hivatkozva a Napi Gazdas�g.

Rom�ni�ban 2014 ut�n j�het az eur�

Gazdaság2009.04.14, 20:48

Rom�ni�ban 2014 el�tt nem lehet bevezetni az eur�t, mivel az eur��vezeti kamat t�ls�gosan alacsony a rom�n infl�ci�s szinthez k�pest.

Ki kell v�gni a rezet az eur�bevezet�s el�tt

Gazdaság2009.04.14, 20:51

Nem tartott�k sem re�lis, sem hasznos felvet�snek az MTI �ltal h�tf�n megk�rdezett elemz�k azt, hogy a kelet-eur�pai EU-orsz�gok vezess�k be az eur�t, m�g azel�tt, hogy form�lisan csatlakozn�nak az eur��vezethez.

Bokros: Korai lenne m�g az eur�

Gazdaság2009.04.14, 20:48

Bokros Lajos irre�lis elk�pzel�snek nevezte a helyi valut�k felad�s�t �s az eur� bevezet�s�t a v�ls�ggal k�szk�d� kelet-eur�pai orsz�goknak m�g a t�nyleges eur��vezeti tags�g el�tt. A volt p�nz�gyminiszter err�l h�tf�n, Londonban az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bankban (EBRD), szakmai k�z�ns�g el�tt tartott h�tf� esti el�ad�s�ban besz�lt.

Elt�r� forgat�k�nyvek a forint b�cs�j�r�l

Gazdaság2009.05.20, 13:00

A k�z�p-eur�pai orsz�goknak min�l el�bb be kell vezetni�k az eur�t, vagy pedig a maastrichti krit�riumok teljes�t�se a l�nyeg? - egyre ink�bb ez a k�rd�s foglalkoztatja a k�zgazd�szokat �s a nemzetk�zi p�nz�gyi rendszer stabilit�s��rt felel�s vezet�ket. Az egyik �rintett �llam term�szetesen Magyarorsz�g, a gyors�tott magyar eur�csatlakoz�snak pedig szint�n vannak t�mogat�i �s ellenz�i is. Az illet�kesek egyel�re nem hajlanak az enged�kenys�gre, de ez ak�r v�ltozhat is.

Az IMF az eur�t javasolja Kelet-Eur�p�nak?

Gazdaság2009.04.14, 20:51

A m�g nem eur��vezeti tag kelet-eur�pai EU-orsz�goknak meg kellene fontolniuk saj�t fizet�eszk�zeik felad�s�t �s az eur� bevezet�s�t, m�g azel�tt, hogy form�lisan csatlakozn�nak az eur��vezethez - �ll a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) egy bizalmas jelent�s�ben, amelyet a h�tf�i Financial Times id�z.

Az �szt eur�t k�slelteti a v�ls�g

Gazdaság2009.05.20, 13:09

Az �szt gazdas�g a kor�bban v�rtn�l nagyobb m�rt�kben, v�rhat�n 8,5 sz�zal�kkal fog zsugorodni az id�n, ami sz�ks�gess� teszi az eur� bevezet�s�vel kapcsolatos tervek m�dos�t�s�t - k�z�lt�k kedden a tallini p�nz�gyminiszt�riumban.

Trichet nem aj�nlja a korai eur�t

Gazdaság2009.03.30, 18:10

Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) eln�ke, Jean-Claude Trichet h�tf�n minden �rintettet eltan�csolt az eur��vezet "t�l korai, elhamarkodott" b�v�t�s�t�l.

M�r 2010-ben eur�t akar Tallinn

Gazdaság2009.03.13, 16:15

Ak�r m�r a j�v� �v k�zep�re k�rheti felv�tel�t az eur��vezetbe �sztorsz�g, ha teljes�ti a sz�ks�ges felt�teleket. Err�l cs�t�rt�k�n besz�lt�Andrus Ansip minisztereln�k.

Bajnai: Gyorsan be kell vezetni az eur�t

Gazdaság2009.03.11, 13:48

Magyarorsz�g sz�m�ra az eur� min�l gyorsabb bevezet�se jelenti a p�nz�gyi kock�zatok jelent�s m�rs�kl�s�t - mondta Bajnai Gordon nemzeti fejleszt�si �s gazdas�gi miniszter azon a szerdai budapesti gazdas�gpolitikai konferenci�n, amelyet az Ybl K�z�leti Klub szervezett.

Juncker: Nincs gyors�tott eur�bevezet�s

Gazdaság2009.03.12, 12:21

Joaq�n Almunia �s Jean-Claude Juncker elvetett�k, hogy a kelet-eur�pai t�rs�g orsz�gait egy blokk�nt kezelj�k, Juncker pedig azt is elutas�totta, hogy az uni� r�sz�r�l gyors�ts�k az eur��vezethez val� csatlakoz�st.

R�vid�ten� az eur�csatlakoz�si id�t az EBRD

Gazdaság2009.03.09, 12:01

Thomas Mirow, az EBRD eln�ke a Handelsblatt c�m� n�met �zleti napilap h�tf�i sz�m�ban megjelent interj�ban az Eur�pai Bizotts�got arra sz�l�totta fel, hogy vegye fontol�ra az eur��vezethez val� csatlakoz�s idej�nek ler�vid�t�s�t. "Az Eur�pai Bizotts�gnak vil�gos szolidarit�si jelz�st kellene k�ldenie a kelet-eur�pai orsz�goknak" - fogalmazott az eln�k.

Az eur�val egy�tt t�volodik a c�ld�tuma is

Gazdaság2009.03.11, 14:53

K�dd� v�lni l�tszik a korm�nyzati kommunik�ci�ban az eur�csatlakoz�s, illetve�a�c�ld�tum kijel�l�se. Eleinte a k�z�s p�nz bevezet�s�nek id�pontj�ra sz�lettek k�l�nf�le - ut�lag m�r ki lehet jelenteni - tal�lgat�sok az aktu�lis korm�ny r�sz�r�l, mostan�ban ink�bb arra tesznek becsl�seket a politikusok, hogy mikor k�zlik a k�z�s p�nz bevezet�s�nek tervezett id�pontj�t.�E k�zl�s id�z�t�se is egyre cs�szik azonban, lassan arra a sorsra jut, mint az �tt�r�s id�pontja. Ek�zben a c�ld�tum els� - a Medgyessy-korm�ny �ltal tett - deklar�l�sa alapj�n�szerint m�r tavaly �v eleje �ta eur�val kellene fizetni.

Gyurcs�ny: Szeptemberre lesz eur�-c�ld�tum

Gazdaság2009.03.12, 17:50

A magyar korm�ny legk�s�bb szeptember 30-ig kit akarja t�zni az eur� bevezet�s�nek c�ld�tum�t - mondta Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k a Dow Jones h�r�gyn�ks�gnek. A minisztereln�k utalt arra, hogy addig az id�pontig kell a korm�nynak beny�jtania a parlament sz�m�ra a 2010-es k�lts�gvet�st, valamint az orsz�g k�vetkez� h�rom �vre sz�l� gazdas�gi programj�t.

Meghasonlott ház: az EU, Magyarország és a világgazdasági válság

Vélemény2009.03.03, 09:39

Nem sokkal Európa dicsõséges politikai és gazdasági újraegyesítése után az unió a válságcsúcson keleti és nyugati blokkra szakadt. Van-e esély az unió egységének megteremtésére? Ha van, vajon milyen szerepet játszhat benne Magyarország?

Nincs értelme még az ERM-2-be lépni

Archívum2009.03.02, 08:39

Nincs értelme belépni a az ERM-2 árfolyamrendszerbe, amíg Magyarország nem képes hosszú távon és biztosan teljesíteni az euró bevezetésére vonatkozó kritériumokat. Formailag nem kell hozzá semmi, viszont célszerû a lehetõ legkevesebb idõt eltölteni ott - mondják a Napi Gazdaság által megszólaltatott elemzõk.

Fél év múlva lehet meg az euró céldátuma

Archívum2009.03.02, 10:04

A Moody's Magyarországot leminõsítõ döntésének nincs reális alapja - mondta egy reggeli televíziós mûsorban Veres János pénzügyminiszter, aki szerint az év közepén lehet kijelölni az euró bevezetés céldátumát.

A lengyelek egoizmussal vádolják az eurózónát

Gazdaság2009.03.12, 18:36

A lengyel kormányfõ pénteken az eurócsatlakozási feltételrendszer felülvizsgálatát szorgalmazta, és a válsággal kapcsolatban egoizmussal vádolta a nagy európai uniós tagállamokat. Elutasította a közkiadások drasztikus növelését a válságkezelésben, úgy vélve, hogy a "nehéz igazságokat" is tudni kell képviselni.

Veres: hamarosan lesz eur�-c�ld�tum

Gazdaság2009.03.02, 19:19

Veres J�nos szerint a k�vetkez� hetekben, h�napokban kit�zhet� az eur� bevezet�s�nek re�lis c�ld�tuma. A p�nz�gyminiszter err�l cs�t�rt�k este az ad�- �s nyugd�jrendszer �talak�t�s�val kapcsolatos k�z�leti f�rumon besz�lt Domb�v�ron.

Nyissuk ki az eurózóna kapuját!

Vélemény2009.02.24, 22:30

Magyarország 2004-ben nem csak az Európai Unió, hanem feltételesen a Gazdasági és Monetáris Unió, a gazdag eurózóna tagságát is elnyerte. Egyelõre azonban nincs eurónk, a zóna határa pedig elválasztja egymástól a régi és új tagokat, ami felesleges belsõ energiákat von el a gazdasági válságkezeléstõl. Mi a teendõ Magyarország soros európai elnökségéig?  

Eur�bizotts�g fel�gyeln� a bevezet�st

Gazdaság2009.03.12, 19:22

Magyar Eur� Bizotts�g (MEB) megalap�t�s�t tervezi a korm�ny - der�l ki a "V�ls�gkezel�s �s N�veked�s - strat�gia az er�s Magyarorsz�g�rt" elnevez�s� kiadv�nyb�l, amely a korm�ny v�ls�gkezel� �s versenyk�pess�g-n�vel� int�zked�seit, �s azok h�tter�t tartalmazza.

Veres: Az EU v�ltoztathat az eur�csatlakoz�son

Gazdaság2009.03.12, 19:03

Nem z�rhat� ki, hogy az EU v�ltoztat az eddigi eur�csatlakoz�si gyakorlat�n Veres J�nos szerint. A p�nz�gyminiszter az MTV Az Este c�m� m�sor�ban kedden �gy v�lte: ez nem a felt�telek laz�t�s�t jelenti, de nem z�rhat� ki, hogy az EU a jelenlegin�l rugalmasabban kezelje az ERM-II �rfolyamrendszerben elt�ltend� id�re vonatkoz� el��r�st.

Veres: k�sz�lni kell az eur�bevezet�sre

Gazdaság2009.03.12, 19:40

Id�n meg kell teremteni annak a felt�teleit, hogy Magyarorsz�g bel�phessen az ERM-2 �rfolyamrendszerbe - mondta Veres J�nos p�nz�gyminiszter az Orsz�gos �rdekegyeztet� Tan�cs p�nteki plen�ris �l�s�n.

Az eur�bevezt�sr�l t�rgyal Lengyelorsz�g

Gazdaság2009.03.12, 19:38

Lengyelorsz�gnak az ERM-2 �rfolyam-mechanizmusba t�rt�n� bel�p�s�r�l t�rgyalt egyebek k�z�tt p�nteken Jacek Rostowski lengyel p�nz�gyminiszter �s Joaquin Almunia, az EU p�nz�gyi biztosa.

London: 2013-t�l re�lis a magyar eur�

Gazdaság2009.02.19, 17:51

Re�lisnak nevezt�k a magyar minisztereln�k �ltal h�tf�n eml�tett, 2012-2014 k�z�tti eur��vezeti csatlakoz�si lehet�s�get londoni felt�rekv� piaci elemz�k, akik szerint a korm�nyprogramban szerepl� �fam�dos�t�si terveknek nem lesz hossz� t�v� infl�ci�s �s p�nz�gypolitikai hat�suk. Az HSBC elemz�je szerint 2013-ban lehet legel�sz�r eur� Magyarorsz�gon.

Csehorsz�g: 2014-ben lehet eur�

Gazdaság2009.02.19, 23:06

Csehorsz�g 2014-ig bevezeti az eur�t a cseh p�nz�gyminiszter v�rakoz�sa szerint. Csehorsz�g egyel�re nem jel�lte ki hivatalosan az eur�z�n�hoz t�rt�n� csatlakoz�s id�pontj�t.

Magyarorsz�g nem siet az eur��vezetbe

Gazdaság2009.02.18, 18:19

Magyarorsz�g nem kezdett t�rgyal�sokat a bel�p�sr�l a az eur�pai �tv�lt�si mechanizmusba (ERM-2), az eur��vezet el�szob�j�ba - mondta szerd�n a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sajt�illet�kese a Reuters h�r�gyn�ks�gnek.

Lengyelorsz�g az eur�z�na fel� siet

Gazdaság2009.02.18, 19:34

A�lengyel minisztereln�k szerint a gyors eur��vezeti csatlakoz�s "mened�k a v�ls�g idej�n".

A lengyel korm�ny megv�di a zlotyt

Gazdaság2009.02.17, 18:32

A lengyel korm�ny eur�t fog eladni a nemzeti valuta, a zlotyi t�mogat�s�ra, ha az �rfolyam el�rn� az 5 zlotyi/eur�t. A bejelent�sre a zlotyi er�s�d�tt a vars�i bankk�zi devizapiacon.

Stabilizálhat az IMF bólintása

Archívum2009.02.17, 15:05

Fontos stabilizáló tényezõ, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) támogatja a magyar adóterveket, írta keddi elemzésében az egyik vezetõ londoni gazdasági elõrejelzõ csoport, amely szerint Magyarország még az idén az euróövezet elõtt kötelezõ ERM-II. árfolyamrendszer tagja lehet.

Az MNB-alelnök megint az euróbevezetésrõl beszélt

Archívum2009.02.17, 18:31

Magyarországnak a lehetõ leghamarabb csatlakoznia kell az euróövezethez - erõsítette meg a Magyar Nemzeti Bank álláspontját Karvalits Ferenc alelnök kedden Brüsszelben.

Euró - új fejezet nyílhat a történetben

Archívum2008.12.04, 08:15

Akár már ma is euróval fizethetnénk a boltokban, ha az évekkel ezelõtti tervek nem esnek kútba. Eleinte Magyarország kitolta a csatlakozási céldátumot, késõbb pedig már nem határozott meg konkrét idõpontot. Úgy fest, a válság felülírja az eurócsatlakozási terveket, az utóbbi években egyre távolódó dátum közelebb jöhet. A forint leváltása azonban nem kizárólag Magyarországon múlik, Brüsszelt és az EKB-t is meg kell nyerni.

Szlovákiát felminõsítette az S&P

Archívum2008.11.27, 16:30

Magasan elsõrendû szintre, az eddigi "A"-ról "A plusz"-ra javította csütörtökön Szlovákia hosszú futamú adósi besorolását a Standard & Poor's, a szlovák gazdaság versenyképességének várható javulására és a januári eurócsatlakozásra hivatkozva.

Goldman: túlárazta a piac a magyar csõdkockázatot

Gazdaság2008.10.31, 23:46

Súlyos mértékben túlárazta a CDS-piac a közép-európai EU-tagállamok, köztük Magyarország csõdkockázatát, áll az egyik vezetõ londoni befektetési csoport pénteki elemzésében, amely szerint már 2013-ban lehetséges a magyar eurócsatlakozás. Más pénteki londoni elemzések magyarországi recessziót, viszont ezzel együtt meredek pénzügypolitikai enyhítést jósolnak a jövõ évre.

A lengyeleknek van euró-céldátumuk

Archívum2008.09.17, 15:30

Üdvözölte az Európai Bizottság szerdán, hogy Lengyelország céldátumot tûzött ki az euró bevezetésére, ugyanakkor nem kívánt állást foglalni arról, hogy reális-e a 2011-es cél.

A forintnak is j� a korona sikere

Gazdaság2008.07.09, 10:59

Tov�bbi forinter�s�d�st eredm�nyezhet a szlov�k eur�csatlakoz�s hivatalos meger�s�t�se. Az egyik brit befektet�si bank a jelenlegi er�s �rfolyamon is aj�nlja a forintv�telt - �rja a Vil�ggazdas�g.

A szlovákok tudják, mennyiért lesz eurójuk

Gazdaság2008.07.08, 16:04

Az Európai Unió pénzügyminiszterei kedden egyetértésre jutottak abban, hogy 1 euró = 30,126 szlovák korona paritáson határozzák meg a szlovák fizetõeszköz euróra való átváltásának árfolyamát - közölték Brüsszelben. A szlovák eurócsatlakozás 1 százalékponttal növeli az ország gazdaságának a bõvülését.

Szigorú költségvetést akar az MNB

Gazdaság2008.03.18, 12:27

Magyarország számára a mielõbbi eurócsatlakozás lenne a legelõnyösebb, a kockázatokat szigorú költségvetési politikával, a versenyképesség növelését szolgáló reformokkal és egy közpénzügyi törvény elfogadásával kell csökkenteni - áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiadványában, amelyet a konvergenciafolyamatokról készítettek. A jegybank szakértõi szerint kulcsfontosságú a tartósan alacsony költségvetési hiány.

A s�velt�rl�s a k�s�bbi eur� elismer�se

Gazdaság2008.03.12, 18:59

A forint ingadoz�si s�vj�nak felsz�mol�sa "a korai eur�csatlakoz�si t�rekv�s veres�g�nek elismer�se", Budapest azonban helyesen j�rt el annak elfogad�s�val, hogy Magyarorsz�g nem j�r �len az eur� fel� vezet� �ton, �ll a Financial Times cs�t�rt�ki vez�rcikk�ben.

Túlhevülési kockázatot rejt az észt gazdaság

Archívum2007.07.06, 14:45

Stabil kilátással megerõsítette Észtország magasan elsõrendû szuverén deviza- és beladósi besorolásait pénteken a Fitch Ratings, amely ugyanakkor változatlanul túlhevülési kockázatokat lát, és a gyorsuló infláció miatt legkorábban öt év múlva tartja lehetségesnek az észt eurócsatlakozást. Néhány napja ugyanezen okokból a Standard & Poor's stabilról leminõsítést valószínûsítõ negatívra rontotta a nála is elsõrendû észt adósosztályzat kilátását.

Egy euróbevezetési kritériumnak sem felelünk meg

Gazdaság2006.11.09, 15:31

Az eurócsatlakozásnak csak akkor van értelme, ha a piac már hitelesnek fogadta el a reformokat - mondta Lámfalussy Sándor professzor csütörtökön egy euróval foglalkozó konferencián. A tanácskozáson elõadást tartott Joaquín Almunia, az Európai Unió pénzügyi biztosa. Beszédében kiállt a konvergenciaprogram mellett, megfelelõ arányúnak nevezve az intézkedések összetételét.

Magyar eurócsatlakozás: a piac túl borúlátó

Gazdaság2006.10.26, 16:10

A piaci szereplõk túl borúlátóan árazzák a magyar euróövezeti csatlakozás idõpontját a jelenlegi magyarországi kamatpiaci hozamkonvergencia-görbe alapján, áll az egyik vezetõ londoni befektetési csoport csütörtöki elemzésében.

Nincs eurócsatlakozási dátum Csehországban

Gazdaság2006.10.26, 07:28

A cseh ügyvezetõ kormány feladta az euróövezeti csatlakozás 2010-es céldátumát, és nem jelölt meg új, más dátumot a csatlakozásra, közölte a cseh kormány szóvivõje.

FT: "A magyar gazdaság idõzített bomba"

Archívum2006.10.09, 14:28

Magyarország a szilárdan rögzített eurócsatlakozási idõpont kijelölésével megkönnyítette volna magának a felelõs költségvetési politika alkalmazását - áll a Financial Times hétfõi kommentárjában.

Jövõre kamatcsökkentés is lehet

Archívum2006.07.07, 16:52

A költségvetési csomag ellenére sem zárható ki egy forintválság, azonban nem ez a legvalószínûbb forgatókönyv és a kiigazítás hatásainak érezhetõvé válásával, jövõre már jelentõsebb pénzügypolitikai enyhítés valószínû - áll az egyik vezetõ londoni befektetési ház pénteki elemzésében. Az anyag szerint már egyik nagy közép-európai gazdaságnak sincs esélye az eurócsatlakozásra ebben az évtizedben.

A maastrichti kritériumok miatt emelnek adót

Gazdaság2006.06.12, 07:42

Gyurcsány Ferenc szerint a kormánynak továbbra is feltett szándéka, hogy Magyarország 2008-ig, de legkésõbb 2009-ig teljesítse a maastrichti kritériumokat. László Csaba volt pénzügyminiszter szerint is az eurócsatlakozás érdekében volt szükség a kiigazítás.

Londoni elemzõk szerint késik a magyar euró

Archívum2006.05.31, 17:24

Londoni feltörekvõ piaci elemzõk az új kormány elõzõ nap ismertetett programjából szerdán azt emelték ki, hogy abban nem szerepel a 2010-es eurócsatlakozási céldátum. Ebbõl azt a következtetést vonták le, hogy a kormány új, késõbbi céldátumot fog bejelenteni. Az elemzések egyöntetûen megemlítik, hogy a programból hiányoznak a számszerû költségvetési tervek.

EIU: nyolcszázalékos idei hiányjóslat

Archívum2006.05.24, 15:30

Az eddigi számok alapján valószínûtlen az idei magyar költségvetési cél tarthatósága, és az is, hogy Magyarország idejében teljesíteni tudja a maastrichti feltételeket a 2010-es eurócsatlakozáshoz - áll a londoni Economist Intelligence Unit (EIU) szerdán kiadott havi országjelentésében, amely az idei deficitet a cél több mint másfélszeresére jósolja.

Még mindig alulbecsült a hiány?

Archívum2005.10.04, 08:10

A kormány által tervezett 1583 milliárd forintnál is jócskán magasabb lehet a jövõ évi államháztartási hiány elemzõi vélemények és a Világgazdaság számításai szerint. Ezzel párhuzamosan az eurócsatlakozás szempontjából releváns mutató, a GDP-arányos eredményszemléletû hiányszám is jelentõsen túllépheti a felfelé módosított célt.

Elemzõk az euróhalasztás bejelentését várják

Archívum2005.10.04, 07:46

Londoni feltörekvõ piaci elemzõk szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök legutóbbi nyilatkozatai arra mutatnak, hogy a kormány az eurócsatlakozás halasztásának bejelentésére készül, és erre készíti fel a befektetõket is.

Londoni elemzõk vitatják költségvetésünket

Archívum2005.09.02, 16:59

A 2006-os magyarországi költségvetési számok ismertetése után is kételyeiknek adtak hangot londoni feltörekvõ piaci elemzõk a célok és a 2010-es eurócsatlakozás tarthatóságával kapcsolatban.

Veres: Továbbra is 2010 az euróbevezetés dátuma

Gazdaság2005.08.30, 16:26

Az évi 3,5-4,0 százalékkal növekvõ gazdasági teljesítmény és a tartósan alacsony infláció ellenére sem kívánja elõrehozni a kormány Magyarország 2010-es eurócsatlakozási dátumát - mondta sajtótájékoztatón Veres János pénzügyminiszter. A szaktárca a jövõ évi költségvetést 2 százalékos éves átlagos infláció mellett tervezi.

Járai: A forint nincs messze a legjobb eurócsatlakozási szinttõl

Archívum2005.05.06, 07:56

A Magyar Nemzeti Bank elnöke, Járai Zsigmond szerint a forint mostani, 250/euró körüli árfolyama nincs messze a legjobb euróövezeti csatlakozási szinttõl, írta a Reuters hírügynökség. Elemzõk szerint a jegybankelnök megjegyzése támogatja a forintot, mert azt sugallja: a gazdaság kibírja a forint jelenlegi erõsségét.

Deutsche Bank: 2012 lehet a magyar euróbevezetés reális dátuma

Gazdaság2005.02.07, 16:47

A Deutsche Bank kutatórészlegének közgazdászai szerint csak 2012-ben kerülhet sor Magyarország euróövezeti csatlakozására, a négy régiós versenytárs közül utoljára. A DB Research tanulmányában azzal számol, hogy Szlovákia 2009-ben, Csehország 2010-ben, Lengyelország pedig 2011-ben csatlakozik majd az euró-övezethez. A múlt héten a Fitch elemzõje egy konferencián utalt rá, hogy egy-két évvel csúszhat az eurócsatlakozás Magyarország esetében.

A Fitch leminõsítette Lengyelországot

Gazdaság2004.05.06, 15:34

Az eurócsatlakozási kilátásokra hivatkozva nemrég megadott pozitívról stabilra rontotta a hosszú futamú lengyel szuverén devizaadósság közepes befektetõi "BBB plusz" besorolásának kilátását a Fitch Ratings. A hosszú lejáratú belsõ adósság osztályzatát "A plusz"-ról "A"-ra vette vissza az erõsödõ belpolitikai kockázatokra hivatkozva.

Az EU szerint is káros lehet a korai eurócsatlakozás

Gazdaság2004.02.03, 09:34

Járai Zsigmond jegybankelnök szerint ha májusban nem is, de idén mindenképpen csatlakozhat Magyarország az eurózóna elõszobájának tekinthetõ ERM II-es árfolyamrendszerhez. Az Európai Unió pénzügyi biztosa, Pedro Solbes szerint azonban káros lenne az euró túl korai bevezetése, hangzott el egy hétfõi konferencián.

Nem siet az eurócsatlakozással az új cseh kormány

Gazdaság2002.07.11, 11:55

Az új cseh pénzügyminiszter azzal számol, hogy hazája csak az évtized végén csatlakozik az euróövezethez. Bohuslav Sobotka, a leendõ cseh pénzügyminiszter csütörtöki sajtónyilatkozatában 2010 körüli eurózóna-csatlakozást javasolt országának, mondván: el kell kerülni az állami kiadások gyors és radikális csökkentésének kényszerét.

Medgyessy: 1,5 százalékpontos deficitcsökkentés

Archívum2002.07.10, 16:28

Medgyessy Péter szerdán azt mondta, hogy a cél a A költségvetési hiány másfél százalékpontos csökkentése a cél 2003-ban és 2004-ben a magyar eurócsatlakozási erõfeszítések jegyében, mondta Medgyessy Péter miniszterelnök Koppenhágában.

Noyer: az új tagoknak várniuk kell az eurócsatlakozással

Archívum2002.03.16, 10:30

A valutauniós jegybank (EKB) alelnöke, Christian Noyer szerint a majdani új EU-tagoknak belépésük után még várniuk kell az euró meghonosításával. A valutauniós jegybank nem elõször inti türelemre a tagjelölteket, uniós pénzügyi körökben azonban folyamatosan zajlik a vita arról, hogy a majdani kelet-európai új tagországoknak mikor lenne üdvös belépniük az euróövezetbe.

Elõzõ
  • 1
  • 2
Következõ