eurócsatlakozás

címke rss

Veres: hamarosan lesz eur�-c�ld�tum

Gazdaság2009.03.02, 19:19

Veres J�nos szerint a k�vetkez� hetekben, h�napokban kit�zhet� az eur� bevezet�s�nek re�lis c�ld�tuma. A p�nz�gyminiszter err�l cs�t�rt�k este az ad�- �s nyugd�jrendszer �talak�t�s�val kapcsolatos k�z�leti f�rumon besz�lt Domb�v�ron.

Veres: Az EU v�ltoztathat az eur�csatlakoz�son

Gazdaság2009.03.12, 19:03

Nem z�rhat� ki, hogy az EU v�ltoztat az eddigi eur�csatlakoz�si gyakorlat�n Veres J�nos szerint. A p�nz�gyminiszter az MTV Az Este c�m� m�sor�ban kedden �gy v�lte: ez nem a felt�telek laz�t�s�t jelenti, de nem z�rhat� ki, hogy az EU a jelenlegin�l rugalmasabban kezelje az ERM-II �rfolyamrendszerben elt�ltend� id�re vonatkoz� el��r�st.

Nyissuk ki az eurózóna kapuját!

Vélemény2009.02.24, 22:30

Magyarország 2004-ben nem csak az Európai Unió, hanem feltételesen a Gazdasági és Monetáris Unió, a gazdag eurózóna tagságát is elnyerte. Egyelőre azonban nincs eurónk, a zóna határa pedig elválasztja egymástól a régi és új tagokat, ami felesleges belső energiákat von el a gazdasági válságkezeléstől. Mi a teendő Magyarország soros európai elnökségéig?  

Eur�bizotts�g fel�gyeln� a bevezet�st

Gazdaság2009.03.12, 19:22

Magyar Eur� Bizotts�g (MEB) megalap�t�s�t tervezi a korm�ny - der�l ki a "V�ls�gkezel�s �s N�veked�s - strat�gia az er�s Magyarorsz�g�rt" elnevez�s� kiadv�nyb�l, amely a korm�ny v�ls�gkezel� �s versenyk�pess�g-n�vel� int�zked�seit, �s azok h�tter�t tartalmazza.

Veres: k�sz�lni kell az eur�bevezet�sre

Gazdaság2009.03.12, 19:40

Id�n meg kell teremteni annak a felt�teleit, hogy Magyarorsz�g bel�phessen az ERM-2 �rfolyamrendszerbe - mondta Veres J�nos p�nz�gyminiszter az Orsz�gos �rdekegyeztet� Tan�cs p�nteki plen�ris �l�s�n.

Az eur�bevezt�sr�l t�rgyal Lengyelorsz�g

Gazdaság2009.03.12, 19:38

Lengyelorsz�gnak az ERM-2 �rfolyam-mechanizmusba t�rt�n� bel�p�s�r�l t�rgyalt egyebek k�z�tt p�nteken Jacek Rostowski lengyel p�nz�gyminiszter �s Joaquin Almunia, az EU p�nz�gyi biztosa.

London: 2013-t�l re�lis a magyar eur�

Gazdaság2009.02.19, 17:51

Re�lisnak nevezt�k a magyar minisztereln�k �ltal h�tf�n eml�tett, 2012-2014 k�z�tti eur��vezeti csatlakoz�si lehet�s�get londoni felt�rekv� piaci elemz�k, akik szerint a korm�nyprogramban szerepl� �fam�dos�t�si terveknek nem lesz hossz� t�v� infl�ci�s �s p�nz�gypolitikai hat�suk. Az HSBC elemz�je szerint 2013-ban lehet legel�sz�r eur� Magyarorsz�gon.

Csehorsz�g: 2014-ben lehet eur�

Gazdaság2009.02.19, 23:06

Csehorsz�g 2014-ig bevezeti az eur�t a cseh p�nz�gyminiszter v�rakoz�sa szerint. Csehorsz�g egyel�re nem jel�lte ki hivatalosan az eur�z�n�hoz t�rt�n� csatlakoz�s id�pontj�t.

Lengyelorsz�g az eur�z�na fel� siet

Gazdaság2009.02.18, 19:34

A�lengyel minisztereln�k szerint a gyors eur��vezeti csatlakoz�s "mened�k a v�ls�g idej�n".