eurócsatlakozás

címke rss

Fennmarad a maastrichti szigor

Gazdaság2009.04.21, 16:53

Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) �ll�spontja egy�rtelm�: alapvet�en fontos a maastrichti szerz�d�s betart�sa �s a krit�riumok teljes�t�se az eur� bevezet�se kapcs�n - �rja az MTI-Ec�ra hivatkozva a Napi Gazdas�g.

Rom�ni�ban 2014 ut�n j�het az eur�

Gazdaság2009.04.14, 20:48

Rom�ni�ban 2014 el�tt nem lehet bevezetni az eur�t, mivel az eur��vezeti kamat t�ls�gosan alacsony a rom�n infl�ci�s szinthez k�pest.

Bokros: Korai lenne m�g az eur�

Gazdaság2009.04.14, 20:48

Bokros Lajos irre�lis elk�pzel�snek nevezte a helyi valut�k felad�s�t �s az eur� bevezet�s�t a v�ls�ggal k�szk�d� kelet-eur�pai orsz�goknak m�g a t�nyleges eur��vezeti tags�g el�tt. A volt p�nz�gyminiszter err�l h�tf�n, Londonban az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bankban (EBRD), szakmai k�z�ns�g el�tt tartott h�tf� esti el�ad�s�ban besz�lt.

Elt�r� forgat�k�nyvek a forint b�cs�j�r�l

Gazdaság2009.05.20, 13:00

A k�z�p-eur�pai orsz�goknak min�l el�bb be kell vezetni�k az eur�t, vagy pedig a maastrichti krit�riumok teljes�t�se a l�nyeg? - egyre ink�bb ez a k�rd�s foglalkoztatja a k�zgazd�szokat �s a nemzetk�zi p�nz�gyi rendszer stabilit�s��rt felel�s vezet�ket. Az egyik �rintett �llam term�szetesen Magyarorsz�g, a gyors�tott magyar eur�csatlakoz�snak pedig szint�n vannak t�mogat�i �s ellenz�i is. Az illet�kesek egyel�re nem hajlanak az enged�kenys�gre, de ez ak�r v�ltozhat is.

Az IMF az eur�t javasolja Kelet-Eur�p�nak?

Gazdaság2009.04.14, 20:51

A m�g nem eur��vezeti tag kelet-eur�pai EU-orsz�goknak meg kellene fontolniuk saj�t fizet�eszk�zeik felad�s�t �s az eur� bevezet�s�t, m�g azel�tt, hogy form�lisan csatlakozn�nak az eur��vezethez - �ll a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) egy bizalmas jelent�s�ben, amelyet a h�tf�i Financial Times id�z.

Ki kell v�gni a rezet az eur�bevezet�s el�tt

Gazdaság2009.04.14, 20:51

Nem tartott�k sem re�lis, sem hasznos felvet�snek az MTI �ltal h�tf�n megk�rdezett elemz�k azt, hogy a kelet-eur�pai EU-orsz�gok vezess�k be az eur�t, m�g azel�tt, hogy form�lisan csatlakozn�nak az eur��vezethez.

Az �szt eur�t k�slelteti a v�ls�g

Gazdaság2009.05.20, 13:09

Az �szt gazdas�g a kor�bban v�rtn�l nagyobb m�rt�kben, v�rhat�n 8,5 sz�zal�kkal fog zsugorodni az id�n, ami sz�ks�gess� teszi az eur� bevezet�s�vel kapcsolatos tervek m�dos�t�s�t - k�z�lt�k kedden a tallini p�nz�gyminiszt�riumban.

Trichet nem aj�nlja a korai eur�t

Gazdaság2009.03.30, 18:10

Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) eln�ke, Jean-Claude Trichet h�tf�n minden �rintettet eltan�csolt az eur��vezet "t�l korai, elhamarkodott" b�v�t�s�t�l.

M�r 2010-ben eur�t akar Tallinn

Gazdaság2009.03.13, 16:15

Ak�r m�r a j�v� �v k�zep�re k�rheti felv�tel�t az eur��vezetbe �sztorsz�g, ha teljes�ti a sz�ks�ges felt�teleket. Err�l cs�t�rt�k�n besz�lt�Andrus Ansip minisztereln�k.

Bajnai: Gyorsan be kell vezetni az eur�t

Gazdaság2009.03.11, 13:48

Magyarorsz�g sz�m�ra az eur� min�l gyorsabb bevezet�se jelenti a p�nz�gyi kock�zatok jelent�s m�rs�kl�s�t - mondta Bajnai Gordon nemzeti fejleszt�si �s gazdas�gi miniszter azon a szerdai budapesti gazdas�gpolitikai konferenci�n, amelyet az Ybl K�z�leti Klub szervezett.