Dr. Kapetz Mónika

címke rss
KRS: milliárdos büntetés szabható ki a jogszabályellenes gyermekreklámok miatt

KRS: milliárdos büntetés szabható ki a jogszabályellenes gyermekreklámok miatt

A reklámot közzétevőknek érdemes maradéktalanul betartaniuk a jogszabályi rendelkezéseket a gyermekeknek szóló reklámok esetén, mert a törvények és a jogalkalmazás kiemelten védik a gyermekeket, mint célcsoportot – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

Aprónak tűnő, ám a családoknak fontos munkajogi változások

Archívum2015.02.22, 19:29

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint az év első hónapjaiban megszokott jogszabályi változások a munkajogot sem hagyták változatlanul, az újév beköszöntével apróbb, ám a családok számára fontos változások léptek hatályba a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben.

KRS: ha vita van a bankokkal a devizahiteles elszámolás során (3. rész)

Jog2014.11.23, 21:12

Kihirdetésre került a Magyar Nemzeti Bank elnökének első rendelete a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás módszertanának általános szabályairól – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A legfontosabb kérdések közt szerepelnek, hogy például mit tehetnek a fogyasztók akkor, ha az elszámolás hibás, téves, és mit lehet tenni abban az esetben, ha a pénzügyi intézmény mégis elutasítja a panaszt – emelte ki dr. Kapetz Mónika. (Az átfogó elemzés első és második része itt és itt érhető el.)

KRS: így járhatnak el a bankok a devizahitelek elszámolásakor (2. rész)

Jog2014.11.21, 23:21

Kihirdetésre került a Magyar Nemzeti Bank elnökének első rendelete a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás módszertanának általános szabályairól – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika háromrészes írása második részében (az első rész itt érhető el) most azt a kérdést járja körül, hogy a pénzügyi intézmények melyik három módszertant alkalmazhatják az elszámolás során.

KRS: a jegybank szerint ezek a devizahitelek elszámolásának szabályai (1. rész)

Jog2014.11.19, 21:19

Kihirdetésre került a Magyar Nemzeti Bank elnökének első rendelete a fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolás módszertanának általános szabályairól – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika háromrészes írásban ad széleskörű áttekintést a devizahitelek elszámolási szabályairól és a felmerülő legfontosabb kérdésekről. Most az első részt olvashatják.

Munkahelyi balesetnek minősül-e a csapatépítésen elszenvedett baleset?

Jog2014.10.17, 19:17

A kiindulási pont: a munkahelyi csapatépítő tréningen balesetet szenved a munkavállaló. Az alapkérdés: ez munkahelyi balesetnek minősül, vagy sem? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Kapetz Mónika hangsúlyozta, erről az érdekes élethelyzetről a hazai joggyakorlatnak is állást kellett foglalnia, ez meg is történt és ennek alapján a munkáltatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a csapatépítésen elszenvedett baleset üzemi balesetnek minősül, és azért felelősséggel tartoznak.

Reklámadó: egyedi címzett esetében is beszélhetünk közzétételről

Jog2014.09.09, 21:00

A reklám közzététele alatt nem csak a nagyobb nyilvánosság számára történő megismerhetővé tételt kell érteni, hanem akár az egyedi címzett részére történő megismerhetővé tétel is minősülhet reklám közzétételének – tájékoztatta az Origót a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika hangsúlyozta: a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV közös tájékoztatót adott ki a törvény alkalmazásának segítése érdekében.

Módosította a versenytörvény az összefonódások ellenőrzésének szabályait

Jog2014.08.09, 20:34

Július elsejével hatályba lépett versenytörvény (Tpvt.) módosítása jelentős változásokat hozott a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Az összefonódás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések célja, hogy a gazdaság, a verseny szempontjából lényeges vállalategyesüléseket, felvásárlásokat, vagy egyéb módon történő irányításszerzést versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon – hangsúlyozta dr. Kapetz Mónika.

Az új polgári kódex az öröklési jogban is fontos változásokat hozott

Archívum2014.06.24, 13:53

Az új Polgári törvénykönyv életünk számos területén hozott kisebb, nagyobb változásokat, ezek a változások az öröklési jogot is érintik – mondta el a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője az Origónak. Így változtak a végrendeletekre, az özvegyi jogra, az ági vagyonra, a kitagadási okokra, a kötelesrészre, vagy a tartási szerződésre vonatkozó szabályok – hangsúlyozta dr. Kapetz Mónika.

A késedelmi kamaton túl 40 euró behajtási költségátalány jár a jogosult cégnek

Jog2014.06.16, 14:19

A tapasztalatok szerint számos cégvezető nem tud arról, hogy amennyiben vállalkozások közötti szerződés esetén vállalkozása számláját nem fizetik meg határidőben, behajtási költségátalányra is jogosult – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika, rámutatott: a vállalkozásoknak érdemes figyelemmel lenniük arra, hogy a 2013. július 1-jét követően kötött szerződéseik esetén, amennyiben a számláik nem kerülnek határidőben kiegyenlítésre, akkor a késedelmi kamaton felül érvényesítsék a behajtási költségátalány összegét is.

Tulajdonjog-fenntartással értékesítette ingóságát? Az új Ptk. alapján erre figyeljen!

Archívum2014.04.25, 08:56

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv is lehetővé teszi a tulajdonátruházó szerződések körében azt, hogy az eladó a tulajdonjogát a vételár kifizetéséig fenntartsa – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika szerint a különösen a nagyobb értékű ingóságok esetében az eladónak érdeke a tulajdonjog-fenntartás tényét a nyilvántartásba bejegyeztetni, mert csak ezzel védheti meg magát egy rosszhiszemű vevő eljárásával szemben.

KRS: a gyűlöletbeszéd szabályozása a személyiségi jogok körében és a sérelemdíj

Archívum2014.03.08, 21:45

Míg korábban hazánkban a büntetőjog keretei között került szankcionálásra a gyűlöletbeszéd, a közösség elleni izgatás, majd a közösség elleni uszítás tényállásaként, az új Ptk. hatálybalépésével rendkívül fontos változások történnek a vonatkozó jogi szabályozásban és igényérvényesítési lehetőségekben - hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika kiemelte: 2014. március 15-től a polgári jog is lehetővé teszi, hogy a közösség bármely tagja a jogszabályban meghatározott feltételek esetén a személyiségi joga érdekében felléphessen, és a személyiségi jog megsértése esetére megállapított ...

KRS: a közhasznú alapítványok május 31.-ig vehetik igénybe a kedvezményeket

Archívum2014.01.23, 21:59

Május 31.-e fontos nap lehet számos olyan közhasznú alapítvány és egyéb társadalmi szervezet életében, amelyek a „Civil törvénykényt” emlegetett, 2011. évi CLXXV. törvény hatályba lépése előtt kerültek nyilvántartásba vételre közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú jogállásban – hívta fel az Origó és az érintettek figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika kiemelte: május utolsó napja pedig azért lesz ennyire fontos, mert az érintettek 2014. május 31. napjáig vehetik igénybe a törvény hatálybalépése előtt megszerzett, a jogszabályok által számukra biztosított kedvezményeket.

Új Ptk.: a közvetítői szerződések tág teret hagynak a szerződési szabadságnak

Archívum2013.12.23, 15:08

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői az elmúlt időszakban számos írásban elemezték a jövő március 15-én hatályba lépő új Ptk. újdonságait, most dr. Kapetz Mónika a közvetítői szerződésekre vonatkozó szabályozás fontosabb rendelkezéseit járja körül. Az alapvető rendelkezéseket a jogalkotó nem csupán az új polgári kódexünkbe emelte, hanem a normákon az is látható, hogy tág teret hagyott a szerződési szabadságnak, mégpedig annak érdekében, hogy a felek szerződéses akaratuknak megfelelően az egyedi ügyükre szabva állapítsák meg a jogviszonyukra vonatkozó rendelkezéseket.

Az új Ptk. pontosítani fogja a szerződések érvénytelenségére vonatkozó szabályokat

Archívum2013.11.21, 21:49

Az új Polgári törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépése számos változást fog hozni a jogalkalmazás során. Az érvénytelenség szabályozásának korábbi alapelvei nem változnak, azonban az új jogszabály számos pontosítást fog bevezetni – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: az új Ptk. számos rendelkezése a korábban a bírói gyakorlatban kikristályosodott elvek alapján került megállapításra ezzel is növelve a jogbiztonságot és megkönnyítve mind a magánszemélyek, mind a bíróságok részére a jogalkalmazást.

Már hatályosak az elektronikus építési naplóra vonatkozó rendelkezések

Archívum2013.10.15, 13:02

Októbertől azon építési beruházások esetében, melyek induló építőipari kivitelező tevékenységét ezen időpont után kezdték meg, elektronikus építési napló vezetése vált kötelezővé - mutatott rá a nagyon fontos változásra a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A változások az építőiparban kialakult lánctartozások megelőzése érdekében kerültek bevezetésre, más, az építőipari szerződések kapcsán felmerült jogviták gyors lefolytatását biztosító jogintézményekkel együtt - húzta alá dr. Kapetz Mónika.

KRS: az új Polgári törvénykönyv jelentősen változtat az élettársi kapcsolatok szabályozásán

Archívum2013.10.08, 09:56

Míg jelenleg nagyon sokszor a bírói döntések alakítják az élettársi kapcsolatban élőkre vonatkozó joggyakorlatot, addig a márciustól hatályba lépő új Ptk. már konkrét rendelkezéseket fog tartalmazni többszázezer élettársi kapcsolatban élő pár számára - mondta el az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: márciustól például az élettársak is jogosulttá válhatnak tartásra életközösségük megszűnése esetén és esetükben is lehetővé válik a lakáshasználat kérdésének rendezése.

Új Ptk.: jelentős változások lesznek a részvénytársaságok szabályozásában

Archívum2013.07.22, 17:00

Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésétől kezdve részvénytársaságot csak zártkörűen lehet majd alapítani, ismét bevezetik a mennyiségi korlátozást a saját részvények megszerzése esetén, és új részvényfajtákat alapíthatunk - vázolta fel az Origónak a részvénytársaságokat érintő legfontosabb változásokat a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: a további változások közé tartozik, hogy az alaptőke kötelező leszállítása esetére új határidőt vezet be a polgári kódex, és változni fognak az osztalékelőleg kifizetésére vonatkozó szabályok is.

Napokon belül megváltoznak a pénztartozásra és a késedelmi kamatokra érvényes szabályok

Archívum2013.06.30, 17:04

A Polgári törvénykönyv július elsejével hatályba lépő módosításai nyomán változnak a pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatokra vonatkozó szabályok, és a várakozások szerint a korábbi szabályozás hiányosságai miatt kialakult jogviták ily módon elkerülhetővé válnak - hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Az új rendelkezések értelmében, ha a felek a szerződésben nem határozták meg a pénztartozás teljesítésének idejét, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni - mutatott rá dr. Kapetz Mónika.

KRS: a munkavállalóknak kedvezőbb a távolléti díj új szabályozása

Jog2013.06.28, 23:40

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint megszűnhetnek az értelmezési viták a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény Országgyűlés általi elfogadásával. Dr. Kapetz Mónika szerint a módosítás eredményeképpen például öt nap pótszabadság illeti meg a fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyi járadékára jogosult munkavállalót is, de a munkavállalók számára kedvezőbb lesz a távolléti díj új szabályozása is.

Felgyorsíthatja az építőipari viták rendezését az új szakértői szervezet

Archívum2013.05.20, 14:48

Új, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő szakértői szerv létrehozatala gyorsíthatja fel az építési tervezési és kivitelezési szerződések, teljesítések kapcsán felmerült jogviták elintézését - hívta fel az [origo] figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője a már elfogadott, 2013. évi XXXIV. törvény céljaira. Dr. Kapetz Mónika elmondta: a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv hatásköre a Magyarországon történő építési beruházásokra terjed ki, véleményét pedig jogszabályban meghatározott díjazás ellenében fogja nyújtani, a rendelkezések július elsejétől lépnek hatályba.

Eladónak, bérbeadónak már a hirdetésben jelezni kell az ingatlan energetikai besorolását

Archívum2013.03.10, 22:00

Az év elején hatályba lépett jogszabályi módosítások között olyan rendelkezések is hatályba léptek, melyek az ingatlanok értékesítése és bérbeadása során érinthetik a résztvevőket. A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi iroda szakértője szerint a legfontosabb változások közé tartozik többek közt, hogy az eladóknak, bérbeadóknak már a hirdetésben fel kell tüntetniük az ingatlan energetikai minőség szerinti besorolását amennyiben rendelkezésre áll, de egyszerűbb lett a lakcímváltozás bejelentése, és a gazdasági társaságok számára is hatályba léptek kedvező változások.

KRS: ezek az új illetékszabályok januártól

Archívum2013.01.10, 12:16

Januártól változtak az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) öröklési, az ajándékozási és a visszterhes vagyonszerzési rendelkezései, egységessé vált az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke, több illetéket fizetünk lakás vásárlása esetén, változtak a kedvezmények, és a csőd- és felszámolási eljárást kivéve nem kell többet fizetni a bírósági eljárásokért - mondta el az [origo]-nak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője.

A távolléti díj számítására már az új rendelkezések vonatkoznak

Archívum2013.01.04, 09:52

Hátrányosan érinti a munkavállalókat a távolléti díj számítására vonatkozó, január elsején hatályba lépett új rendelkezések? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint a távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésével szűkült a figyelembe vehető összegek jogcímének köre, csökkent az irányadó időszak hossza, így a munkavállalók egy része számára távolléti díj fizetése esetén a korábbi átlagkeresetnél kevesebb összeg kerül majd kifizetésre.

Könnyítik-e a munkaviszonyok megszüntetését a felmondási védelem szabályainak változásai?

Jog2012.11.07, 11:21

A júliustól hatályba lépett új Munka törvénykönyve (Mt.) a felmondási védelem területén jelentős változásokat hozott - mondta el az [origo]-nak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika szerint az új szabályozás a munkáltatói szervezetek hatékonyságának növelésében és a racionalizálások, költségcsökkentések végrehajtásában jelentős segítséget nyújthat a korábbi szabályokhoz képest.

Előző
  • 1
Következő