Dr. Kapetz Mónika

címke rss

Az új Ptk. pontosítani fogja a szerződések érvénytelenségére vonatkozó szabályokat

Archívum2013.11.21, 21:49

Az új Polgári törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépése számos változást fog hozni a jogalkalmazás során. Az érvénytelenség szabályozásának korábbi alapelvei nem változnak, azonban az új jogszabály számos pontosítást fog bevezetni – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: az új Ptk. számos rendelkezése a korábban a bírói gyakorlatban kikristályosodott elvek alapján került megállapításra ezzel is növelve a jogbiztonságot és megkönnyítve mind a magánszemélyek, mind a bíróságok részére a jogalkalmazást.

Új Ptk.: a közvetítői szerződések tág teret hagynak a szerződési szabadságnak

Archívum2013.12.23, 15:08

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői az elmúlt időszakban számos írásban elemezték a jövő március 15-én hatályba lépő új Ptk. újdonságait, most dr. Kapetz Mónika a közvetítői szerződésekre vonatkozó szabályozás fontosabb rendelkezéseit járja körül. Az alapvető rendelkezéseket a jogalkotó nem csupán az új polgári kódexünkbe emelte, hanem a normákon az is látható, hogy tág teret hagyott a szerződési szabadságnak, mégpedig annak érdekében, hogy a felek szerződéses akaratuknak megfelelően az egyedi ügyükre szabva állapítsák meg a jogviszonyukra vonatkozó rendelkezéseket.

KRS: a közhasznú alapítványok május 31.-ig vehetik igénybe a kedvezményeket

Archívum2014.01.23, 21:59

Május 31.-e fontos nap lehet számos olyan közhasznú alapítvány és egyéb társadalmi szervezet életében, amelyek a „Civil törvénykényt” emlegetett, 2011. évi CLXXV. törvény hatályba lépése előtt kerültek nyilvántartásba vételre közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú jogállásban – hívta fel az Origó és az érintettek figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika kiemelte: május utolsó napja pedig azért lesz ennyire fontos, mert az érintettek 2014. május 31. napjáig vehetik igénybe a törvény hatálybalépése előtt megszerzett, a jogszabályok által számukra biztosított kedvezményeket.

KRS: a gyűlöletbeszéd szabályozása a személyiségi jogok körében és a sérelemdíj

Archívum2014.03.08, 21:45

Míg korábban hazánkban a büntetőjog keretei között került szankcionálásra a gyűlöletbeszéd, a közösség elleni izgatás, majd a közösség elleni uszítás tényállásaként, az új Ptk. hatálybalépésével rendkívül fontos változások történnek a vonatkozó jogi szabályozásban és igényérvényesítési lehetőségekben - hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika kiemelte: 2014. március 15-től a polgári jog is lehetővé teszi, hogy a közösség bármely tagja a jogszabályban meghatározott feltételek esetén a személyiségi joga érdekében felléphessen, és a személyiségi jog megsértése esetére megállapított ...

Tulajdonjog-fenntartással értékesítette ingóságát? Az új Ptk. alapján erre figyeljen!

Archívum2014.04.25, 08:56

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv is lehetővé teszi a tulajdonátruházó szerződések körében azt, hogy az eladó a tulajdonjogát a vételár kifizetéséig fenntartsa – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika szerint a különösen a nagyobb értékű ingóságok esetében az eladónak érdeke a tulajdonjog-fenntartás tényét a nyilvántartásba bejegyeztetni, mert csak ezzel védheti meg magát egy rosszhiszemű vevő eljárásával szemben.

A késedelmi kamaton túl 40 euró behajtási költségátalány jár a jogosult cégnek

Jog2014.06.16, 14:19

A tapasztalatok szerint számos cégvezető nem tud arról, hogy amennyiben vállalkozások közötti szerződés esetén vállalkozása számláját nem fizetik meg határidőben, behajtási költségátalányra is jogosult – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika, rámutatott: a vállalkozásoknak érdemes figyelemmel lenniük arra, hogy a 2013. július 1-jét követően kötött szerződéseik esetén, amennyiben a számláik nem kerülnek határidőben kiegyenlítésre, akkor a késedelmi kamaton felül érvényesítsék a behajtási költségátalány összegét is.

Az új polgári kódex az öröklési jogban is fontos változásokat hozott

Archívum2014.06.24, 13:53

Az új Polgári törvénykönyv életünk számos területén hozott kisebb, nagyobb változásokat, ezek a változások az öröklési jogot is érintik – mondta el a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője az Origónak. Így változtak a végrendeletekre, az özvegyi jogra, az ági vagyonra, a kitagadási okokra, a kötelesrészre, vagy a tartási szerződésre vonatkozó szabályok – hangsúlyozta dr. Kapetz Mónika.

Módosította a versenytörvény az összefonódások ellenőrzésének szabályait

Jog2014.08.09, 20:34

Július elsejével hatályba lépett versenytörvény (Tpvt.) módosítása jelentős változásokat hozott a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó eljárásban – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Az összefonódás ellenőrzésére vonatkozó rendelkezések célja, hogy a gazdaság, a verseny szempontjából lényeges vállalategyesüléseket, felvásárlásokat, vagy egyéb módon történő irányításszerzést versenyfelügyeleti ellenőrzés alá vonjon – hangsúlyozta dr. Kapetz Mónika.

Reklámadó: egyedi címzett esetében is beszélhetünk közzétételről

Jog2014.09.09, 21:00

A reklám közzététele alatt nem csak a nagyobb nyilvánosság számára történő megismerhetővé tételt kell érteni, hanem akár az egyedi címzett részére történő megismerhetővé tétel is minősülhet reklám közzétételének – tájékoztatta az Origót a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika hangsúlyozta: a Nemzetgazdasági Minisztérium és a NAV közös tájékoztatót adott ki a törvény alkalmazásának segítése érdekében.

Munkahelyi balesetnek minősül-e a csapatépítésen elszenvedett baleset?

Jog2014.10.17, 19:17

A kiindulási pont: a munkahelyi csapatépítő tréningen balesetet szenved a munkavállaló. Az alapkérdés: ez munkahelyi balesetnek minősül, vagy sem? A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője, dr. Kapetz Mónika hangsúlyozta, erről az érdekes élethelyzetről a hazai joggyakorlatnak is állást kellett foglalnia, ez meg is történt és ennek alapján a munkáltatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy a csapatépítésen elszenvedett baleset üzemi balesetnek minősül, és azért felelősséggel tartoznak.