Dr. Kapetz Mónika

címke rss

Tulajdonjog-fenntartással értékesítette ingóságát? Az új Ptk. alapján erre figyeljen!

Archívum2014.04.25, 08:56

A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv is lehetővé teszi a tulajdonátruházó szerződések körében azt, hogy az eladó a tulajdonjogát a vételár kifizetéséig fenntartsa – hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika szerint a különösen a nagyobb értékű ingóságok esetében az eladónak érdeke a tulajdonjog-fenntartás tényét a nyilvántartásba bejegyeztetni, mert csak ezzel védheti meg magát egy rosszhiszemű vevő eljárásával szemben.

KRS: a gyűlöletbeszéd szabályozása a személyiségi jogok körében és a sérelemdíj

Archívum2014.03.08, 21:45

Míg korábban hazánkban a büntetőjog keretei között került szankcionálásra a gyűlöletbeszéd, a közösség elleni izgatás, majd a közösség elleni uszítás tényállásaként, az új Ptk. hatálybalépésével rendkívül fontos változások történnek a vonatkozó jogi szabályozásban és igényérvényesítési lehetőségekben - hívta fel az Origó figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika kiemelte: 2014. március 15-től a polgári jog is lehetővé teszi, hogy a közösség bármely tagja a jogszabályban meghatározott feltételek esetén a személyiségi joga érdekében felléphessen, és a személyiségi jog megsértése esetére megállapított ...

KRS: a közhasznú alapítványok május 31.-ig vehetik igénybe a kedvezményeket

Archívum2014.01.23, 21:59

Május 31.-e fontos nap lehet számos olyan közhasznú alapítvány és egyéb társadalmi szervezet életében, amelyek a „Civil törvénykényt” emlegetett, 2011. évi CLXXV. törvény hatályba lépése előtt kerültek nyilvántartásba vételre közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú jogállásban – hívta fel az Origó és az érintettek figyelmét a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika kiemelte: május utolsó napja pedig azért lesz ennyire fontos, mert az érintettek 2014. május 31. napjáig vehetik igénybe a törvény hatálybalépése előtt megszerzett, a jogszabályok által számukra biztosított kedvezményeket.

Új Ptk.: a közvetítői szerződések tág teret hagynak a szerződési szabadságnak

Archívum2013.12.23, 15:08

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértői az elmúlt időszakban számos írásban elemezték a jövő március 15-én hatályba lépő új Ptk. újdonságait, most dr. Kapetz Mónika a közvetítői szerződésekre vonatkozó szabályozás fontosabb rendelkezéseit járja körül. Az alapvető rendelkezéseket a jogalkotó nem csupán az új polgári kódexünkbe emelte, hanem a normákon az is látható, hogy tág teret hagyott a szerződési szabadságnak, mégpedig annak érdekében, hogy a felek szerződéses akaratuknak megfelelően az egyedi ügyükre szabva állapítsák meg a jogviszonyukra vonatkozó rendelkezéseket.

Az új Ptk. pontosítani fogja a szerződések érvénytelenségére vonatkozó szabályokat

Archívum2013.11.21, 21:49

Az új Polgári törvénykönyv 2014. március 15-i hatálybalépése számos változást fog hozni a jogalkalmazás során. Az érvénytelenség szabályozásának korábbi alapelvei nem változnak, azonban az új jogszabály számos pontosítást fog bevezetni – hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: az új Ptk. számos rendelkezése a korábban a bírói gyakorlatban kikristályosodott elvek alapján került megállapításra ezzel is növelve a jogbiztonságot és megkönnyítve mind a magánszemélyek, mind a bíróságok részére a jogalkalmazást.

Már hatályosak az elektronikus építési naplóra vonatkozó rendelkezések

Archívum2013.10.15, 13:02

Októbertől azon építési beruházások esetében, melyek induló építőipari kivitelező tevékenységét ezen időpont után kezdték meg, elektronikus építési napló vezetése vált kötelezővé - mutatott rá a nagyon fontos változásra a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. A változások az építőiparban kialakult lánctartozások megelőzése érdekében kerültek bevezetésre, más, az építőipari szerződések kapcsán felmerült jogviták gyors lefolytatását biztosító jogintézményekkel együtt - húzta alá dr. Kapetz Mónika.

KRS: az új Polgári törvénykönyv jelentősen változtat az élettársi kapcsolatok szabályozásán

Archívum2013.10.08, 09:56

Míg jelenleg nagyon sokszor a bírói döntések alakítják az élettársi kapcsolatban élőkre vonatkozó joggyakorlatot, addig a márciustól hatályba lépő új Ptk. már konkrét rendelkezéseket fog tartalmazni többszázezer élettársi kapcsolatban élő pár számára - mondta el az Origónak a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: márciustól például az élettársak is jogosulttá válhatnak tartásra életközösségük megszűnése esetén és esetükben is lehetővé válik a lakáshasználat kérdésének rendezése.

Új Ptk.: jelentős változások lesznek a részvénytársaságok szabályozásában

Archívum2013.07.22, 17:00

Az új Polgári törvénykönyv hatályba lépésétől kezdve részvénytársaságot csak zártkörűen lehet majd alapítani, ismét bevezetik a mennyiségi korlátozást a saját részvények megszerzése esetén, és új részvényfajtákat alapíthatunk - vázolta fel az Origónak a részvénytársaságokat érintő legfontosabb változásokat a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Dr. Kapetz Mónika rámutatott: a további változások közé tartozik, hogy az alaptőke kötelező leszállítása esetére új határidőt vezet be a polgári kódex, és változni fognak az osztalékelőleg kifizetésére vonatkozó szabályok is.

Napokon belül megváltoznak a pénztartozásra és a késedelmi kamatokra érvényes szabályok

Archívum2013.06.30, 17:04

A Polgári törvénykönyv július elsejével hatályba lépő módosításai nyomán változnak a pénztartozás teljesítésére és a késedelmi kamatokra vonatkozó szabályok, és a várakozások szerint a korábbi szabályozás hiányosságai miatt kialakult jogviták ily módon elkerülhetővé válnak - hívta fel a figyelmet a Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője. Az új rendelkezések értelmében, ha a felek a szerződésben nem határozták meg a pénztartozás teljesítésének idejét, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított 30 napon belül kell teljesíteni - mutatott rá dr. Kapetz Mónika.

KRS: a munkavállalóknak kedvezőbb a távolléti díj új szabályozása

Jog2013.06.28, 23:40

A Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda szakértője szerint megszűnhetnek az értelmezési viták a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény Országgyűlés általi elfogadásával. Dr. Kapetz Mónika szerint a módosítás eredményeképpen például öt nap pótszabadság illeti meg a fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyi járadékára jogosult munkavállalót is, de a munkavállalók számára kedvezőbb lesz a távolléti díj új szabályozása is.