dr. Bezzegh Edina

címke rss

D.A.S. JogSzerviz: sokaknak rándul görcsbe a gyomra az üdülőhasználati jog hallatán

Archívum2014.03.27, 19:44

Évekkel ezelőtt még virágzott az üdülőhasználati jogok piaca, sokan kiváló befektetésnek tartották a jogok megvásárlását, illetve egy jó lehetőséget láttak benne a családi nyaralások költséghatékony, és egyszerű megoldása miatt – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Ám manapság az üdülőhasználati jog hallatán sok embernek görcsbe rándul a gyomra, ami persze nem véletlen, és üdülési jogok tulajdonosai vásárolni ma már nem, inkább eladni szeretnének, sajnos kevés sikerrel – mutatott rá dr. Bezzegh Edina.

Bíróságon bizonyítható, hogy a hivatalos irat önhibán kívül nem lett átvéve

Jog2014.03.28, 08:04

Gyakori eset, hogy a fizetési meghagyás kézbesítési vélelem beállta folytán emelkedik jogerőre, amennyiben például kézbesítése kétszer is sikertelen. Ám a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem arra hivatkozással előterjeszthető, hogy a kérelmező a hivatalos iratot önhibáján kívüli okból nem vehette át – mondta el a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A bírói gyakorlat is megjelenik a gyermektartás új szabályaiban

Archívum2014.05.20, 23:41

A gyermektartás korábbi szabályait az új Polgári Törvénykönyv merőben megváltoztatta, és a kialakult bírói gyakorlatot beépítette azokba – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Az egyik legfontosabb változást a jogszabály azon mondata hozza, hogy a kiskorú gyermektartásra való rászorultságát vélelmezni kell – mutatott rá dr. Bezzegh Edina. Ilyen a korábbi családjogi törvény szerint nem fordulhatott elő, hiszen a különélő szülőt tartásdíj fizetésére kötelezték, függetlenül a két szülő között fennálló esetleges jövedelmi különbségekre tekintet nélkül.

Az új Ptk. a házassági vagyonjogban is változásokat hozott

Archívum2014.05.21, 23:56

Az új Polgári Törvénykönyv szabályai alapján a házastársak különvagyonához tartozik a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy. A különvagyonhoz tartozik házastársi vagyonközösség fennállása alatt általa örökölt, vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás, valamint a házastársat, mint a szellemi tulajdon létrehozóját megillető vagyoni jog – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Termékbemutatók: hogyan lehet visszalépni a meggondolatlan vásárlásból?

Jog2014.07.04, 11:33

Infralámpa, mágneses matrac, víztisztító… hosszan sorolhatóak a különböző termékbemutatókon értékesítésre kerülő termékek. Ezekre a bemutatókra sok esetben ingyenes egészségügyi szűrés, utazási ajánlat, akciós kupon vagy, valamilyen ajándék ígéretével hívják meg az embereket – mondta el az Origónak a D.A.S. JOgSzerviz szakértője. Az eladás során azonban az értékesítő szinte soha nem hívja fel a figyelmet arra, hogy a termékbemutatón kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg – összegezte a tapasztalatokat dr. Bezzegh Edina.

Milliós bírság is kiszabható a földeken feketén dolgozók miatt

Jog2014.09.07, 20:54

A hatóságok idén is kiemelten ellenőrzik, hogy az idénymunkásokat rendezett körülmények között foglalkoztassák a földeken, és amennyiben fekete munkásokat találnak a földeken, milliós bírságokat is kiszabhatnak – figyelmeztetett a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke mezőgazdasági idénymunka esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként 500 forint, ez mindenesetre olcsóbb lehet a bírságnál.

Jelentősen változott a munkajogi felmondások és a korlátozások köre

Jog2014.09.11, 16:11

A felmondási védelmek, és korlátozások köre is jelentősen változott az elmúlt évek munkajogi változásainak köszönhetően, ezért ezeket érdemes részletesen áttekinteni – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Bezzegh Edina rámutatott: sokan még mindig a régi szabályokból indulnak ki, sajnos tévesen.

Vigyázat, a fogyasztó csoportok nem készpénzt, csupán vásárlói jogot adnak

Jog2014.09.17, 13:30

A tapasztalatok szerint az emberek sajnos elvi tévedésben vannak a fogyasztói csoport működésével kapcsolatban, hiszen a legtöbben azt gondolják (és ehhez a félrevezető hirdetések is nagyban hozzájárulnak), hogy kölcsönt vesznek fel, amelyhez a szerződés megkötését követő rövid időn belül hozzájutnak – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Ám valójában nem kölcsönnyújtásról van szó, a fogyasztó nem jut készpénzhez – figyelmeztetett dr. Bezzegh Edina.

Mikor vonhat le egy munkáltató a dolgozó béréből?

Jog2014.09.26, 07:47

Sajnálatos tapasztalat, hogy a munkáltató a munkavállalóval szemben fennálló követelését, például kártérítési igényét egész egyszerűen úgy érvényesíti, hogy azt a munkabéréből levonja a munkavállaló hozzájárulása nélkül – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Dr. Bezzegh Edina hangsúlyozta: a munkáltató ilyen lépése nem tekinthető jogszerűnek, mivel a Munka Törvénykönyve pontosan meghatározza, hogy mely esetekben lehet jogszerűen levonni a munkabérből, és ez az eset nem tartozik ebbe a körbe.

D.A.S. JogSzerviz: félmillió forintba is kerülhet a szabálytalan avarégetés

Jog2014.09.30, 22:44

Az avarégetésnek nem szabad minden előzetes tájékozódás nélkül nekikezdeni, mivel annak szabályait helyi rendeletek írják elő. Az előírások megszegői bírság kiszabására számíthatnak, amelynek összege ötvenezertől ötszázezer forintig terjedhet – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője. Így például, égetni kizárólag szélcsendes időben szabad, a hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, illetve ipari eredetű hulladékot, például műanyagot, gumit, vegyszert, és kizárólag nagykorú személy végezheti – hangsúlyozta dr. Bezzegh Edina.