devizahitel

címke rss

A devizahitelek gazdag�tj�k a bankokat

A devizahitelek t�rnyer�se �s �jabb k�lf�ldi bankok megjelen�s�nek ig�nye jellemezte�az ut�bbi�id�ben�a magyar bankszektort - der�l ki a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek legfrissebb gyorsjelent�s�b�l. Id�n a bankok fokozt�k kimagasl� j�vedelmez�s�g�ket, a p�nz�gyi v�llalkoz�sok viszont csak hitelportfoli�juk roml�sa �r�n �rtek el j� eredm�nyt.

Figyelj�nk az �rfolyamkock�zatra!

Gazdaság2005.12.14, 10:59

A teljes hiteld�j mutat� (THM) nagyon fontos mutat�, de a devizahitelek eset�ben nem t�kr�zi azok legnagyobb kock�zat�t, az �rfolyamv�ltoz�st - tette k�zz� a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F).

Dr�gulnak a sv�jci frank alap� hitelek

Gazdaság2005.12.15, 15:06

A negyed sz�zal�kpontos sv�jci kamatemel�st k�vet�en hosszabb t�von dr�gulnak a sv�jci frankban ig�nyelt hitelek t�rleszt�r�szletei. A magyar devizahiteleknek egy�bk�nt mintegy 90 sz�zal�ka ebben a devizanemben van, mivel kisebb a t�rleszt�r�szlete az eur�- �s forintk�lcs�n�k�n�l.

Nem tiltható be a devizahitel Magyarországon

Archívum2005.12.28, 07:54

Magyarországon a pénzügyi felügyelet nem tilthatja meg a bankoknak, hogy devizahiteleket nyújtsanak. Nálunk ugyan nincs is ilyen szándék, Lengyelországban azonban maguk a bankok kérték a felügyeletet arra, hogy korlátozza, vagy tiltsa meg a devizahitelek nyújtását.

Az �tlagember ad�ss�ga 300 ezer forint

Gazdaság2006.01.27, 17:04

Az �jonnan csatlakozott EU-tag�llamok k�z�l Magyarorsz�gon a legmagasabb a lakoss�g hitel�llom�nya. H�ztart�sonk�nt �tlag 1250 eur� hitele van az embereknek - �rja a N�pszabads�g. A Cetelem bank felm�r�se szerint m�g mindig a devizahitelek vezetnek, az emberek azonban nem ismerik ezek hossz� t�v� vesz�lyeit.

Nem kell f�lni a devizahitelekt�l

Gazdaság2006.02.01, 09:50

A�Magyar Banksz�vets�g szerint ugyanis az eur� �rfolyama�k�t �ven bel�l v�rhat�an nem k�zel�ti meg a�270-275 forintot, ahol a devizahitelek kamatel�nye megsz�nik a fornthitelek�hez k�pest.

Tov�bb b�v�l a jelz�loghitelez�s

Gazdaság2006.02.21, 16:53

Id�n 500 milli�rd forint k�r�li jelz�loghitel ki�raml�sa v�rhat� �s ennek nagyobb r�sz�t tov�bbra is devizahitelek teszik ki - olvashat� a Vil�ggazdas�g keddi sz�m�ban. Ugyanakkor a tavalyi n�veked�sben m�r meghat�roz� volt a t�ket�rleszt�s �llom�nycs�kkent� hat�sa, s ez az id�n tov�bb n�.

Dr�gulhatnak az eur� �s a forint alap� hitelek

Gazdaság2006.03.07, 17:34

Az eur�hitelek k�lts�gei n�vekedhetnek, a sv�jci frank alap�ak� viszont nem v�ltoznak az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) cs�t�rt�ki kamatemel�se miatt - �ll�tja Vojnits Tam�s, az OTP Bank vezet� elemz�je. Hossz� t�von azonban a forinthiteleket is dr�g�bb� teheti az eur�kamatok n�veked�se. R�ad�sul a gyeng�l� forint �rfolyam is�n�veli a t�rleszt�r�szletek nagys�g�t.

Dr�gulnak a devizahitelek

Gazdaság2006.03.14, 18:22

A forint �rfolyam�nak napokban tapasztalhat� gyeng�l�se rossz h�r a devizak�lcs�nt felvev�knek. A�teher v�ltoz�sa azonban sv�jci frank alap� k�lcs�n eset�ben mintegy 2-3 sz�zal�kot tesz ki.

N�nek a devizahitelek t�rleszt�r�szletei

Gazdaság2006.03.29, 13:14

A legt�bb p�nzint�zet �gyfeleinek m�r a k�vetkez� h�napban nagyobb t�rleszt�st kell fizetni�k devizahiteleik ut�n, m�shol viszont csak h�napok m�lva lesz �rezhet� az ut�bbi napok forintgyeng�l�s�nek kedvez�tlen hat�sa. Akad olyan bank is, amely t�bb �vre "elporlasztva" teszi szinte �szrevehetetlenn� a tehern�veked�st. Az [origo]�k�rk�rd�s�b�l az is kider�l, hogy a forintv�ls�g nem vette el a kedvet a devizahitelekt�l.

Előző
Következő