Budapesti Ügyvédi Kamara

címke rss

Elektronikus értékesítési rendszert vezetnek be a felszámolási eljárásban

Archívum2014.01.28, 23:07

A felszámolási eljárások során a hagyományos formában lebonyolított egyedi árveréseket és pályáztatásokat 2015. január elsejétől egy központosított, internetes értékesítési rendszer váltja fel, amelyben a világhálón teszik közzé az árverési hirdetményeket és az értékesítési pályázatokat, és ott folyik majd a licitálás, illetve a pályázati értékesítés is. Az új rendszert a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal működteti majd. A várakozások szerint nyilvánosabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik a felszámolók értékesítői munkája.

Jövő júliustól egyes perekben kötelező az elektronikus kommunikáció

Archívum2014.01.16, 21:37

Kihirdették azt a törvénymódosítást, mely szerint az elektronikus kommunikáció 2015. július 1. napjától kötelező lesz a törvényben megjelölt esetekben – értesült az Origó a Budapesti Ügyvédi Kamarától. Ilyen eset lesz például az, ha a perben valamelyik fél vállalkozás, vagy például az, ha valamelyik fél jogi képviselővel jár el. A jogi képviselő nélkül eljáró fél kérheti a papíralapú kapcsolattartásra való áttérést, de ehhez valószínűsítenie kell, hogy körülményeiben olyan változás állt be, ami miatt az elektronikus kapcsolattartás aránytalan megterhelést jelent a számára.

A Parlamentben már a bizalmi vagyonkezelés általános vitája zajlik

Jog2013.12.08, 10:30

Megkezdődött a bizalmi vagyonkezelésről szóló jogszabály általános vitája a Parlamentben, a javaslat egy újabb, a Polgári törvénykönyvhöz kapcsolódó módosítást tartalmaz. A törvénytervezet célja a bizalmi vagyonkezelői tevékenység és a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok átláthatóságának biztosítása. A téma fontosságára tekintettel az Origó az elmúlt időszakban átfogó cikkekben foglalkozott a bizalmi vagyonkezeléssel, ezeket itt és itt és itt és itt olvashatja el.

Az apasági vélelem megdönthető lesz nemperes eljárásban is

Jog2013.12.08, 10:03

Az új Polgári törvénykönyv lehetőséget ad a gyermek születése előtt is megindítható apaság vélelmét megdöntő nemperes eljárásra. A vélelmezett apa, az anya és a gyermeket magáénak elismerni kívánó férfi konszenzusa esetén bizonyítás lefolytatására - az érintettek meghallgatásán túlmenően - nincs szükség.

Egyre kevesebb a külföldi jogi tanácsadó

Jog2013.12.07, 16:03

Míg tíz évvel ezelőtt Budapesten 53 külföldi jogi tanácsadót tartottak nyilván, addig 2008-ra csak 24-et, napjainkra pedig csak 14-en maradtak. A külföldi jogi tanácsadó a külföldi ügyvédi bejegyzésének helye szerinti hazai jogáról, az Európai Közösségek jogáról, valamint a nemzetközi jogról és az ezekkel összefüggő joggyakorlatról adhat jogi tanácsot, és e jogi tevékenységét magyar ügyvéddel, illetve ügyvédi irodával kötött együttműködési szerződés alapján végzi.

Seggnyalást kért a kamarától egy budapesti ügyvéd

Itthon2013.12.06, 12:38

Fegyelmi eljárást indít a Budapesti Ügyvédi Kamara egy ügyvéd ellen, aki a tagdíj befizetésekor a banki átutalás megjegyzés rovatában azt írta: "teccenek kinyalni a seggem". A kamara szerint lehet őket kritizálni, de ez ügyvédhez nem méltó magatartás.

Az ügyvédség számára az új jogterületek jelenthetik a kitörést

Archívum2013.05.14, 21:13

A megújuló energia joga, mint a szélenergia, a napenergia, a bioüzemanyagok előállításával, kereskedelmével összefüggő jogi ismeretek, az erre kiképzett szakemberek jelentik a jövőt egy ügyvédi irodának - nyilatkozta az [origo]-nak dr. Dessewffy Alice, aki az idén kapta meg a Budapesti Ügyvédi Kamara által 1999.ben alapított Eötvös Károly-díjat. A jogászszakember szerint továbbá az ügyvédség a jövőben sikerrel nyithat a nemzeti és az európai uniós források elosztásának joga, a pénzügyi jog, vagy az informatika, az internet, a telekommunikáció joga felé is.

Elektronikus út nélkül nem lehet majd érdemi ügyvédi tevékenységet végezni

Archívum2012.06.01, 13:13

Minden meg fog változni, elektronikus út nélkül nem lehetséges érdemi ügyvédkedés, hasonlóan a cég- és a fizetési meghagyásos eljárásokhoz - tudta meg az [origo] a Budapesti Ügyvédi Kamarától. A tervek szerint a bírósági beadványok elektronikus továbbítását lehetővé tevő rendszer 2013. január elsejére készül el.

Fegyelmi eljárás indult Dániel Péter ellen

Itthon2012.06.01, 08:44

Fegyelmi eljárást rendelt el a Budapesti Ügyvédi Kamara Dániel Péter ügyvéd ellen a Wittner Mária fideszes országgyűlési képviselőre tett sértő kijelentései miatt - írja a pénteki Magyar Nemzet.

Nem engedte a csődeljárás elhúzását a Pécsi Ítélőtábla

Archívum2012.05.12, 19:57

A Pécsi Ítélőtábla jogerős döntése szerint amennyiben az adós a csődeljárás iránti kérelméhez hiánypótlást követően is hiányos dokumentumokat csatol, a fellebbezési eljárásban már nincs mód a hiányok pótlására - hívták fel a határozatra az [origo] figyelmét a Budapesti Ügyvédi Kamara szakértői. Az indoklás szerint nem fűződik semmilyen társadalmi érdek az ilyen eljárások formai okokra való hivatkozással történő elhúzásához.

Az új Ptk.-ról tartottak szakmai vitát a Budapesti Ügyvédi Kamarában

Archívum2012.03.28, 23:55

A Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében szerdán szakmai vitát tartottak az új Polgári törvénykönyvről, ahol számos észrevétel hangzott el az új kódex kapcsán. A hazai ügyvédeknek egyébként már korábban is volt lehetőségük arra, hogy írásban juttassák el szakmai javaslataikat, meglátásaikat az országos kamarához.

Nemzeti vagyonról nem dönthet választottbíróság

Archívum2012.01.15, 18:57

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nemzeti vagyonnal kapcsolatos jogviták eldöntésére 2012-től nem köthető ki választottbírósági eljárás - értesült az [origo] a Budapesti Ügyvédi Kamarától. Az új törvény korlátozza továbbá az állami, vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok cégalapításait, rendezi az ingyenes átadás, az állam elővásárlási jogának kérdését, kirekeszti az off-shore cégeket a nemzeti vagyon hasznosításának köréből, és a nemzeti vagyon védelmében további jogi védelmeket léptet életbe.

Magyar Nemzet: Nyolc ügyvéd élhetett vissza rokkantkártyákkal

Itthon2011.11.30, 07:16

Az idén nyolc fővárosi ügyvéd ellen indult eljárás amiatt, hogy visszaéltek a mozgássérültek nevére szóló parkolókártyákkal. Ha a bíróság elmarasztaló ítéletet hoz, akkor azt legtöbbször a kamarából való kizárás követi - írja a Magyar Nemzet.

A kamara szerint aggályos intézményt hozna létre a készülő munka törvénykönyve

Itthon2011.08.01, 07:05

Független munkaügyi tanácsadó intézmény létrehozására adna lehetőséget egy, a kormány által még nem tárgyalt, a munkaügyi törvénykönyvben szereplő javaslat - írja a hétfői Magyar Nemzet. A javaslat értelmében, ha a cégek megfogadják a független ellenőr javaslatait, akkor az állami hatóság nem büntetheti meg őket az adott ügyben. A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke szerint a jogszabálytervezet lehetőséget ad nem jogászoknak is az ügyvédi munkára.

Ügyvédi munkadíjak: egy iroda nem alakulhat át a "damaszkuszi bazárrá"

Archívum2011.05.11, 17:11

Magyarországon ügyvéd és ügyfél között szabad megállapodás a jogi képviselő munkadíjának nagysága, mértéke, ám az ügy értékének, a jogász értékrendjének, a szakmai, etikai követelmények betartásának mégis elkerülhetetlen szerepe van - tudta meg az [origo] dr. Hidasi Gábor ügyvédtől.

Tiltakoznak az ügyvédi kamarák a bírák kényszernyugdíjazása ellen

Archívum2011.04.08, 15:02

A Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara egyaránt tiltakozik a bírák kényszernyugdíjazása ellen, és az erről szóló előterjesztés megfontolására kéri a kezdeményezőket.

Az elektronikus adatbiztonság a színvonalas ügyvédi munka feltétele

Archívum2011.04.04, 14:02

Napjainkra az ügyvédi munka megbízhatósága és színvonala nem képzelhető el az elektronikus adatok biztonságos kezelése és az e-iratok archiválása nélkül - emelte ki a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Microsec Kft szakértője.

Milyen lesz a vádlott nélküli tárgyalás?

Archívum2011.02.08, 15:42

Rémálomnak nevezte Ruttner György védőügyvéd azt a törvényi módosítást, amely értelmében márciustól a büntetőtárgyalás a vádlott távollétében is megtartható, befejezhető.

Műhibaperek: rossz elképzelés a perlési kaució?

Archívum2011.01.23, 18:31

A jogállami elvektől és gyakorlattól idegen ötletnek nevezte a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke azt a kormányzati elképzelést, miszerint az orvosi műhibaperek kapcsán a jövőben, bizonyos esetekben perlési kauciót kellene letenni az indokolatlan perindítások ellen, az orvosok védelme érdekében.

A képzés, az internet és a kommunikáció megváltoztatja az ügyvédtársadalmat

Archívum2010.12.05, 21:41

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, Réti László szerint az internet, az e-okiratok alkalmazása, az egyetemeken tömegesen végzett fiatalok kiáramlása, az erősödő kommunikációs kényszer jelentős változásokat hozott az ügyvédtársadalom helyzetében.

Budapesti Ügyvédi Kamara: négy éve nem emelkedett a tagdíj

Jog2010.11.12, 00:46

A tagdíj reálértéke 6,4 százalékkal a négy év inflációs átlaga alatt maradt.

Szerződés lopott személyivel: büntetőeljárásban is tanú lehet az ügyvéd

Archívum2010.10.15, 19:11

Nem tagadhatja meg a tanúvallomás tételét büntetőeljárásban az ügyvéd, aki úgy működött hamis okirat szerkesztésében, hogy megtévesztették, és az okirat hamis voltáról nem volt tudomása - döntött a Fővárosi Ítélőtábla.

Januártól a földhivatalok is integrálódnak

Archívum2010.10.04, 17:27

Januártól kezdik meg működésüket a fővárosi és megyei kormányhivatalok, ahová a területi államigazgatási szervek egy része, így a földhivatalok is integrálódnak - hangzott el a Budapesti Ügyvédi Kamara hétfői, ingatlan-nyilvántartási konferenciáján.

Régiós exportcikkünk lehet a magyar ügyvéd tudása

Jog2010.09.02, 11:34

A közép-kelet európai régióban stratégiai előnyöket érhetnek el a környező országhoz képest nem egyszer szakmai és nyelvi versenyelőnyt élvező magyar ügyvédek, magyar tulajdonú ügyvédi irodák. A regionális együttműködés az elkövetkezendő évek egyik legnagyobb lehetősége lehet a jogászok számára.

Az elektronikus kézbesítés II. - kritikák, kérdőjelek

Archívum2009.11.26, 11:31

A januártól hatálybalépő, a hivatalos iratok kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény gyakorlati működése kapcsán számos kérdőjel, kritika merül fel. Az Ormós Ügyvédi Iroda szakértői két részes írásának második része.  

Az elektronikus kézbesítés I. - "ügyfél légy résen!"

Jog2009.11.17, 15:21

2009. június 23-án került kihirdetésre, és a tervek szerint javarészt januárban lép hatályba a sokat vitatott, a hivatalos iratok kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény. Az Ormós Ügyvédi Iroda szakértőinek két részes írása szerint a gyakorlati működés kapcsán számos kérdőjel is felmerül.    

Etikai vizsgálat indul Tánczos védője ellen

Itthon2008.06.19, 17:31

Rosszhiszemű magatartás miatt etikai vizsgálatot kezdeményezett a Budapesti Ügyvédi Kamaránál a Vas Megyei Bíróság elnöke Tánczos Gábor védője, Somos Zoltán ellen. A vizsgálatot kérő Laky Ferenc szerint Somos többször is arra utalt a médiának tett nyilatkozataiban, hogy hivatali visszaélést követett el a bíróság.

Nem indul fegyelmi Grespik ellen a zsidózásért

Itthon2004.04.06, 13:21

Az alkotmányra hivatkozva nem indít fegyelmi eljárást Grespik László ellen a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke. Az ügyvéd ellen azért éltek panasszal, mert egy tárgyaláson a bíró zsidó származására kérdezett rá. A döntés nem jogerős. Az ügyvédi kamara elnöksége ugyanakkor közleményben elhatárolódott Grespik véleményétől.

Gondot okoz az ügyvédeknek az áfa

Gazdaság2003.02.05, 10:01

Sok ügyvéd az erős verseny miatt nem tudja teljesen elfogadtatni ügyfeleivel a jogi szolgáltatásokra január elsejétől ráterhelt 25 százalékos áfát - mondta a Napi Gazdaságnak Bánáti János, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke.

Előző
  • 1
Következő