bankmentés

címke rss

�j amerikai m�dszer a bankment�sre

A Washington Mutual �sszeoml�sa �s bet�t�llom�ny�nak gyors ki�rus�t�sa egy �j szan�l�si m�dszer kezdet�t jelentheti az USA-ban. A bankokat �gy er�s�tik meg, hogy az �letk�ptelen p�nzint�zeteket lefoglalja az �llam, azt�n a m�g haszn�lhat� eszk�zeit tehermentesen adja �t a sz�vets�gi bet�tbiztos�t� a vev�jel�lteknek. A k�vetkez� p�lda a m�dszer alkalmaz�s�ra a Wachovia lehet, amely 27 sz�zal�kot vesz�tett a t�zsd�n.

Megegyeztek a gigantikus bankment�sr�l

Gazdaság2008.10.02, 21:09

Az amerikai kongresszus k�t nagy p�rtja magyar id� szerint vas�rnap este megegyezett a 700 milli�rd doll�ros bankment� tervr�l. Ha�megszavazz�k, akkor ez az 1929-es vil�gv�ls�g �ta a legnagyobb �llami beavatkoz�s lenne az amerikai gazdas�gba,��s az eg�sz vil�ggazdas�g sz�m�ra fell�legz�st jelentene. A javaslat l�nyege, hogy a bajba jutott p�nzint�zetek rossz hiteleit az amerikai �llam kiv�s�rolja. Az els� �temben 250 milli�rd doll�r �ll a p�nz�gyminiszter rendelkez�s�re. Bush eln�k b�zik a t�rv�ny miel�bbi elfogad�s�ban.

Vas�rnap meg�llapodhatnak az amerikai bankment�sr�l

Gazdaság2008.10.01, 15:20

�gy t�nik d�l�re jutottak a demokrat�k �s a republik�nusok az amerikai kongresszusban a p�nzpiaci v�ls�g megold�s�r�l folytatott vit�ban. A k�pvisel�h�z demokrata eln�ke szerint a meg�llapod�s m�r megvan, csak �r�sba kell foglalni. A kongresszus napok �ta vit�zott a hitelpiaci v�ls�gban verg�d� bankokat 700 milli�rd doll�rral kiseg�t� javaslaton.

EKB-vezet� v�dte a bankment�seket

Gazdaság2008.10.02, 21:06

V�delm�be vette az Eur�pai K�zponti Bank egyik vezet�je azt, hogy k�zp�nzeket vetnek be a nyugati korm�nyok a p�nz�gyi v�ls�g �ltal �rintett bankok megment�s�re. Az ilyen ment�akci�k "kevesebbe ker�lnek, mintha hagyn�k a bankokat �sszeomlani"- k�z�lte Marko Kranjec, az EKB korm�nyz�tan�cs�nak tagja.

Ugrott a 700 milli�rdos bankment�s

Gazdaság2008.10.02, 21:05

Leszavazta az amerikai k�pvisel�h�z a p�nz�gyi ment�csomag terv�t, noha a kongresszus demokrata p�rti �s republik�nus vezet�i vas�rnap este megegyeztek abban, hogy t�mogatj�k a minden kor�bbin�l nagyobb t�keinjekci�t. Elemz�k szerint az�rt dobt�k vissza a Bush eln�k �ltal is szorgalmazott javaslatot, mert a k�zv�lem�ny er�sen ellenzi a p�nzint�zeteknek ny�jtand� ment�csomagot. A k�t p�rt egym�st hib�ztatja,�a demokrat�k �jabb javaslat beny�jt�s�ra k�sz�lnek. A�k�pvisel�h�z legk�zelebb cs�t�rt�k�n �l�sezik. Negat�v rekordok d�lnek meg a vil�g�t�kepiacain, esik az olaj�r, sz�guld az arany. Londonban glob�lis recesszi�t j�solnak, ki tuudja, ...

�zsia �r�l az amerikai bankment�snek

Gazdaság2008.10.01, 15:17

Az �zsiai t�zsd�k nyit�skor emelkedtek az amerikai kongresszusb�l �rkez� j� h�reknek. A washingtoni politikusok ugyanis meg�llapodtak a 700 milli�rd doll�ros bankment� csomagtervr�l, �s ak�r m�r h�tf�n szavazhatnak is err�l.

Glob�lis kapkod�s a bankok ment�s�re

Gazdaság2008.10.01, 15:06

V�ls�gtan�cskoz�sok k�vetik egym�st imm�r a vil�g legk�l�nb�z�bb orsz�gaiban. Jegybank�rok, miniszterek, korm�nyf�k �s eln�k�k t�rgyalnak, mik�zben Amerik�ban t�rv�nyt alkotnak a 700 milli�rdos bankment�sr�l. Ezalatt N�metorsz�gban, Angli�ban �s a Benelux-�llamokban sorra �llamos�tj�k a bajba jutott p�nzint�zeteket. A p�ntek m�g amerikai bajokr�l sz�lt, a h�tv�ge viszont m�r Eur�p�t s�jtotta jobban.

Az eur�csoport is megv�di a nagybankokat

Gazdaság2008.10.02, 21:00

Az eur��vezeti vezet�k csoportj�nak, az eur�csoportnak (Eurogroup) az eln�ke a francia Europe 1 r�di�nak szerd�n arr�l besz�lt, hogy az EU nem hagyja majd egyetlen nagybankj�nak �sszeoml�s�t sem a p�nz�gyi v�ls�gid�szakban. Azt j�solta, hogy a p�nz�gyi felfordul�s hat�sait m�g h�napok ut�n is �rezni fogjuk.

Tőzsdei mélyponton Ázsia

Gazdaság2008.10.02, 20:20

Az ázsiai részvények elsősorban az autógyártók és a nyersanyagtermelők miatt estek szerdán (magyar idő szerint csütörtök reggel). Ennek oka az amerikai autóeladások csökkenése volt. Az USA-ban 17 éve nem esett ekkorát a járművek értékesítése. Ugyanakkor a szenátus jóváhagyta ugyan Washingtonban a bankmentést, de az igazi kétségek a képviselőház szavazásakor vetődnek fel. A szenátusban ugyanis csak a tagok egyharmadát választják újra pár hét múlva, viszont a képviselők közül mindenkit, ezért ők sokkal inkább tartanak a "népítélettől", ha egy amúgy népszerűtlen intézkedésről van szó.

Francia-német vita az uniós bankmentésről

Gazdaság2008.10.02, 20:19

A globális pénzügyi válságról az Európai Unió soros elnöki tisztét ellátó Franciaország javaslatára tartandó európai csúcstalálkozó körül csütörtöki lapértesülések szerint egyre nagyobb a bizonytalanság, miután az európai országok megosztottak a megoldási javaslatokat illetően.

Előző
Következő