hirdetés

D.A.S. JogSzerviz

címke rss
D.A.S. JogSzerviz: a szülői ajándékok és az öröklés kérdései

D.A.S. JogSzerviz: a szülői ajándékok és az öröklés kérdései

Az öröklési viták során az egyik legnagyobb nehézséget az okozza, hogy bár a törvény az örökhagyó akaratát hivatott érvényre juttatni, kétség esetén már nincs mód arra, hogy megkérdezzük őt tényleges szándékáról. Ráadásul ez nem csak a végrendelet értelmezésével kapcsolatban merülhet fel, de olyan szerződések esetén is, amiket az örökhagyó még életében kötött – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A kötelező védőoltás elmulasztása jogi következményei

Gazdaság2017.05.17, 19:44

A D.A.S. JogSzerviz szakértői szerint a védőoltások kapcsán időről-időre felmerülő viták ellenére nagyon kevés szó esik arról, hogy a kötelező védőoltást elszabotáló szülők, illetve az ebben aktív, vagy passzív módon partnerül szegődő egészségügyi dolgozók milyen jogi felelősségre vonásra számíthatnak.

D.A.S. JogSzerviz: mi jár az utasnak, ha törlik a járatát, vagy késik a repülőgépe?

Gazdaság2017.05.14, 18:29

A D.A.S. JogSzerviz munkatársai mostanában több olyan üggyel is találkoznak, mely során az ügyfél problémája a légi járat törléséből, illetve hosszú időtartamú késéséből adódik. Mivel a nyári szezon közeledik, és a repülős utazások száma is megnő, ezért érdemes összefoglalni, hogy ki és milyen követelést terjeszthet elő a légitársasággal szemben?

D.A.S. JogSzerviz: munkavégzés veszélyes anyagokkal

Gazdaság2017.05.12, 07:01

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, illetve megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ilyen esetben a munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: hogyan adózunk ingatlanunk bérbeadása után?

Gazdaság2017.04.30, 19:30

Az adó megfizetésének módja függ attól, hogy bérlőnk magánszemély-e, vagy kifizetőnek minősül. Magánszemély esetén ugyanis nekünk kell negyedévente az adót befizetnünk, míg utóbbi esetben a kifizető feladata az adóelőleg megfizetése, és ugyanez vonatkozik az egészségügyi hozzájárulás megfizetésére is – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Mit jelent a magánvád és mikor élhetünk vele?

Gazdaság2017.04.30, 18:34

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény konkrétan meghatározza azokat a bűncselekményeket, amelyek csak magánvádra, azaz a sértett által előterjesztett vád alapján büntethetők – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: ki téríti meg, ha kiskorú okoz kárt?

Gazdaság2017.04.27, 17:58

Óvatlan kavicsdobálás, focilabdával kitört ablak, a gyermek hibájából bekövetkezett közlekedési baleset, de akár tűzokozás, osztálytársnak okozott sérülés – mind olyan esetek, amelyek komoly anyagi károkkal járhatnak. Kitől kérhetünk kártérítést, ha gyermek okozta a kárt? A D.A.S. JogSzerviz szakértője hasznos jogi tudnivalókkal szolgál.

Mikor beszélhetünk munkavállalói kárfelelősségről?

Gazdaság2017.04.27, 13:27

A 2012. évi I. Munka Törvénykönyve alapján a munkavállaló a munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Nagyon fontos, hogy a kártérítési feltételek fennállását, a kárt, valamint az okozati összefüggést, azaz azt, hogy a kár a munkavállaló magatartásának köszönhetően keletkezett, a munkáltatónak kell bizonyítania – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

D.A.S. JogSzerviz: a meg nem fizetett munkabér sorsa

Gazdaság2017.04.22, 09:29

A D.A.S. JogSzerviz gyakorlatában sajnos gyakran előfordulnak olyan esetek is, melyek során a munkáltató már a fizetésképtelensége miatt nem fizeti a munkavállaló munkabérét. Honnan és milyen módon nyerhet a munkavállaló mégis kielégítést az elmaradt munkabérrel összefüggésben?

Hogyan működik a közvetítői eljárás és mi a jelentősége?

Gazdaság2017.04.18, 10:39

A közvetítői eljárás az ügyésznek az ügy közvetítői eljárásra utalásáról hozott határozatával, vagy a bíróságnak a büntetőeljárást - a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében hozott - felfüggesztő végzésével indul meg. Fontos követelmény, hogy a közvetítői eljárás csak a sértett és a terhelt önkéntes hozzájárulásával folytatható le – mondta el az Origónak a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Előző
Következő
Most
Top 12 óra