hirdetés

Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda

címke rss
Barkassy Grünfeld: mikor sérül a társasházi kisebbség érdeke?

Barkassy Grünfeld: mikor sérül a társasházi kisebbség érdeke?

Sokszor hallani egy-egy társasházi közgyűlési határozat kapcsán, hogy a társasházi kisebbség jogos érdekei lényegesen sérültek. Mit jelent ez a fordulat, és mikor sérülhetnek ezek az érdekek? A Barkassy Grünfeld Ügyvédi iroda szakértői szerint érdemes áttekinteni a pontos kifejezéseket, a vonatkozó jogi környezetet, a valamely közgyűlési határozat érvénytelenségének megállapítása iránt indított perek jogi lehetőségeit.

Biztosíték az építési projekt beruházójának a kivitelezői szerződésszegésére

Gazdaság2018.01.16, 10:29

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője szerint a gazdasági életben sokszor megfigyelhető helyzet, hogy valamely építési beruházás esetében a beruházó fejlesztő és az építési munkálatokat végző vállalkozó különböző személy, egymástól elkülönülő jogalanyok. Dr. Korim Balázs rámutatott: ilyen esetben merül fel igény olyan megoldás iránt, mely által a beruházó úgy tud a beruházás adott etapjában szükséges garanciát kérni a vállalkozó részéről, hogy az ne igényelje jelentős mértékű tőkének hosszú időre való lekötését, ám kellő bizonyossággal lehessen bízni a szerződésszegés esetén az összeg megfizetésében.

Az 5 százalékos áfa beruházói és vevői szemmel – az együttműködés jelentősége

Gazdaság2018.01.09, 07:45

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője szerint, ahogy közeledünk 2020. január 1. napjához, amikor is a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében hatályát veszti az áfa-törvény 3. számú mellékletének azon része, amelyen az egyes lakóingatlanokra vonatkozó 5 százalékos adómérték alapul, egyre inkább felmerül egy égető kérdés. Dr. Korim Balázs szerint ez pedig az, hogy az egyes már megkezdett, vagy éppen indulás előtt álló beruházások esetében milyen következménnyel járhat a jelenlegi határidő esetleges túllépése?

Barkassy Grünfeld: miképp lehet társasházat alapítani?

Gazdaság2017.12.04, 08:44

A társasház-alapítás jól formalizált, jogszabályi rendelkezések tekintetében részletesen körülhatárolt jogi aktus, mely a megfelelő jogászi segítség mellett hozza létre az immáron elkülönült, korlátozott jogalanyisággal rendelkező társasházközösséget – mutatott rá a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Barkassy Grünfeld: mit jelent a társasház jogalanyisága?

Gazdaság2017.11.22, 12:40

A Társasházi törvény szabályozása értelmében a társasház tulajdonostársainak közössége az általa viselt közös név alatt az épület fenntartása és a közös tulajdonnal kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, önállóan perelhet és perelhető, gyakorolja a közös tulajdonnal kapcsolatos tulajdonosi jogokat, viseli a közös tulajdon terheit – hangsúlyozta az Origónak a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője.

Barkassy Grünfeld: mikor kötünk „csak" előszerződést?

Gazdaság2017.11.12, 09:20

A szerződéskötésre készülő felek gyakran hallottak már az előszerződés jogintézményéről, ám annak pontos jogi tartalmával, joghatásaival nem minden esetben vannak tisztában – hívta fel az Origó figyelmét a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője. Érdemes tehát áttekinteni e kérdéskört, annál is inkább, mert az előszerződés jogintézménye számos élethelyzetben hozhat megoldást a felek számára, és általa biztonságban érezhetik magukat a jövő vonatkozásában – húzta alá dr. Korim Balázs.

Cégalapítás azonnali ráfordítás, illeték, tőke nélkül?

Gazdaság2017.09.25, 13:40

A Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője szerint a vállalkozásalapítás könnyítése szempontjából a jogalkotó több lépést is tett elmúlt években, ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet., ily módon is ösztönözve a vállalkozási kedvet. Dr. Korim Balázs most két, ilyen jogalkotói kedvezmény, könnyítés jogi környezetét járja körül.

Amikor a NAV támogató eljárással segíti az adózót

Gazdaság2017.09.12, 07:27

A támogató eljárás az adózók érdekét szolgáló olyan új jogintézmény, mely alapvetően a jogszabályoknak nem teljes mértékben megfelelő módon eljáró adózók számára kínál lehetőséget a hibák pótlására és ennek révén az esetenként igen súlyos szankciók elkerülésére – hívták fel az Origó figyelmét egy új jogintézményre a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértői.

Barkassy Grünfeld: mit lehet tenni a zavaró szálláshely-szolgáltatás ellen?

Gazdaság2017.08.28, 15:10

Az Airbnb szálláshely-szolgáltatással, lakáskiadással összefüggő nemzetközi és hazai jogi környezet szakértőjeként a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda munkatársai már több cikkben is ismertették a legfontosabb jogi tudnivalókat az Origó olvasói számára. Szabó Szilvia most azt a kérdéskört járja körül, hogy mit is lehet tenni a zavaró szálláshely-szolgáltatás ellen?

Barkassy Grünfeld: hogyan hozhatunk létre alapítványt?

Gazdaság2017.08.04, 17:32

Az alapítványok olyan jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek a civil életben betöltött szerepük okán mindenféleképpen – legalább alapfokú – tárgyalást, ismertetést igényelnek – hívta fel a figyelmet a Barkassy Grünfeld Ügyvédi Iroda szakértője. Míg a korábbi Ptk. még akként rendelkezett, hogy alapítványt tartós közérdekű célra lehet létrehozni, a jelenlegi Ptk. ilyen kikötést már nem tartalmaz. Így az alapítvány nem más, mint az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Dr. Korim Balázs ezért áttekinti az alapítványok legfontosabb jellemzői közül az ...

Előző
Következő
Most
Top 12 óra